ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0103-011-02112563
อีเมล์ : napajongsala@lifung.com
เว็บไซต์ : https://www.lflogistics.com/

เข้าชม 94 ครั้ง

แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 505 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย 1 ถนน อุดมศรยุทธ์ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160
โทรศัพท์ : 02-6494200

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 505 จำนวน 147,345 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 147,345 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 505 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ซอย 1 ถนน อุดมศรยุทธ์ ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13160

Tel : 02-6494200 ,02-6492576 Email : latitude : 14.2113107 longitude : 100.5810493
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 110.90 ม. ยาว : 165.00 ม. ความสูง : 14.80 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 18,298.50 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 270.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 64,044.75 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 96.00 ม. ยาว : 175.00 ม. ความสูง : 15.90 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 16,800.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 267.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 58,800.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 40.00 ม. ยาว : 42.00 ม. ความสูง : 8.40 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.50 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,680.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 58.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 24,500.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท เอสที พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

สัญญาเช่าฉบับนี้อาจต่ออายุสัญญาเช่าใหม่เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ปี