ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

ชื่อผู้ประกอบการ : เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-019-16102563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105563064099
อีเมล์ : narongvate@smsc.co.th
เว็บไซต์ : http://www.smsc.co.th/web/

เข้าชม 741 ครั้ง

เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 116/70 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 19 ถนน ณ ระนอง แขวง คลองเตย เขต คลองเตย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-6713630-5,02-24034345

มีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 19,21 จำนวน 2,104 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 2,104 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 2 เครื่อง


ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง


คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง


ห้องประชุม

ห้องประชุม จำนวน 2 ห้อง


1 ที่ตั้งคลัง 19,21 ซอย พัฒนาชนบท ถนน พัฒนาชนบท2 แขวง คลองสองต้นนุ่น เขต ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10520

Tel : 02-105-4664 Email : latitude : 13.738104 longitude : 100.724977
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 10.00 ม. ยาว : 10.00 ม. ความสูง : 3.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 100.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 350.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 100.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางสาวปิยาภรณ์ ศิริปทุมมาศ

ห้องปรับอุณหภูมิ <25
กำหนดระยะเวลาเช่า 11 ปี 8 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 17.00 ม. ความสูง : 3.50 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 306.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 306.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางสาวปิยาภรณ์ ศิริปทุมมาศ

กำหนดระยะเวลาเช่า 11 ปี 8 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 18.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 3.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 0.70 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,080.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 1.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 378.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางสาวปิยาภรณ์ ศิริปทุมมาศ

โกดัง 3 ชั้น 1 (18x30x3)
โกดัง 3 ชั้น 2 (18x30x2.4)
กำหนดระยะเวลาเช่า 11 ปี 8 เดือน

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 20.00 ม. ยาว : 66.00 ม. ความสูง : 9.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 1.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,320.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 11.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 1,320.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นางสาวปิยาภรณ์ ศิริปทุมมาศ

กำหนดระยะเวลาเช่า 11 ปี 8 เดือน