ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์

ชื่อผู้ประกอบการ : ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-016-18092563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0-2055-49002-24-6
อีเมล์ : narong_b@log.co.th
เว็บไซต์ : https://lucky-warehouse-coltd.business.site/

เข้าชม 696 ครั้ง

ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 8 หมู่ 9 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 038-343930-1 โทรสาร : 038-343932

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 8 จำนวน 47,190 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 47,190 ตัน

สิ่งอำนวยความสะดวก

โทรศัพท์

โทรศัพท์ จำนวน 4 เครื่อง


คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง


เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง


กระดานไวท์บอร์ด

กระดานไวท์บอร์ด จำนวน 2 อัน


ตู้เอกสาร

ตู้เอกสาร จำนวน 17 ตู้


โต๊ะ+เก้าอี้

โต๊ะ+เก้าอี้ จำนวน 7 ชุด


เครื่องปริ้นเตอร์

เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง


เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง


1 ที่ตั้งคลัง 8 หมู่ 9 ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี 20110

Tel : 038-343930-1 Email : latitude : 13.121260 longitude : 101.032208
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 102.00 ม. ความสูง : 12.70 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 6,120.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : ไม่ระบุ ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 18,360.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายสุรินทร์ บุญท้วม

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 45.00 ม. ยาว : 114.00 ม. ความสูง : 10.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,130.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 51.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 15,390.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายสุรินทร์ บุญท้วม

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 64.00 ม. ยาว : 70.00 ม. ความสูง : 9.20 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,480.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 41.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 13,440.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : นายสุรินทร์ บุญท้วม

กำหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี