ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

ชื่อผู้ประกอบการ : แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-014-15092563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0135546007370

เข้าชม 418 ครั้ง

แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 90 หมู่ 3 ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-9766021 โทรสาร : 02-9766191

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 90 จำนวน 117,275 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 117,275 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 90 หมู่ 3 ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000

Tel : 02-9766021 Email : latitude : 13.5915 longitude : 100.4951
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 24.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,016.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 24.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 10,080.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 52.50 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,410.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 52.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,050.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 42.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 3,528.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 42.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 17,640.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 60.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 5,040.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 60.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 25,200.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 54.00 ม. ยาว : 84.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 4,536.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 54.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 22,680.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 11.00 ม. ยาว : 95.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,045.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 12.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 5,225.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 60.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 5.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,880.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 34.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 14,400.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : ยินยอม
โดย : นายสมพงษ์ กิติเรียงลาภ