ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

โพลีไทย รีซอร์สเซส

ชื่อผู้ประกอบการ : โพลีไทย รีซอร์สเซส
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าอุตสาหกรรม
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-022-21122563
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0205557027791

เข้าชม 380 ครั้ง

โพลีไทย รีซอร์สเซส

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 77 หมู่ 4 ตำบล ธาตุทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี 20270
โทรศัพท์ : 038-196292

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 77 จำนวน 12,960 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 12,960 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 77 หมู่ 4 ตำบล ธาตุทอง อำเภอ บ่อทอง จังหวัด ชลบุรี 20270

Tel : 038-196292 Email : latitude : 13.1983748 longitude : 101.2046014
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 78.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,808.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 50.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 8,424.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 2.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ

ประเภท : โกดัง
กว้าง : 36.00 ม. ยาว : 42.00 ม. ความสูง : 18.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 1,512.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 27.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 4,536.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : 1.00 ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ซื้อ