ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย)

ชื่อผู้ประกอบการ : เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : คลัง
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร และ เกษตรแปรรูป
ประเภทกิจการ : คลังสินค้าสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0101-023-29012564
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115562031158

เข้าชม 462 ครั้ง

เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 333/7 หมู่ 9 ซอย ทิพย์ 8 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 021206235

ความจุจำแนกตามที่ตั้งคลัง

 
เลขที่ 333/7 จำนวน 7,776 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 7,776 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 333/7 หมู่ 9 ซอย ทิพย์ 8 ตำบล บางปลา อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

Tel : 021206235 Email : latitude : 13.5789435 longitude : 100.7549645
ประเภท : โกดัง
กว้าง : 48.00 ม. ยาว : 54.00 ม. ความสูง : 13.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 3.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,592.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 33.00 ลบ.ม.
คิดเป็นความจุ : 7,776.00 ตัน
พื้นที่ใช้สอย : ไม่ระบุ ตรม. คงเหลือ : ไม่ระบุ ตรม.

กรรมสิทธิ์ : เช่า
เช่าจาก : บริษัท แคตตะลิสต์ เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เช่ากับบริษัท ทิพย์โฮลดิ้ง จำกัด ระยะเวลาเช่ากำหนดไว้เป็นเวลา 36 เดือน โดยเริ่มสัญญาวันที่ 1 มกราคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565