ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994)

ชื่อผู้ประกอบการ : ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994)
ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
ประเภท : ไซโล
เก็บสินค้าประเภท : สินค้าเกษตร
ประเภทกิจการ : ไซโลสาธารณะ - ตาม พ.ร.บ. คลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ.2558
เลขที่ใบอนุญาต : 02-0102-003-26032561
เว็บไซต์ : www.tonghuarice.com

เข้าชม 742 ครั้ง

ตงฮั้วบัวใหญ่ (1994)

ประเภทสำนักงาน : สำนักงานใหญ่
ที่ตั้ง : 44 หมู่ 5 ถนน นิเวศรัตน์ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ : 044-292222 โทรสาร : 044-461028 ,044-463091
อีเมล์ : sale@tonghua.co.th;export@tonghua.co.th

ความจุจำแนกตามที่ตั้งไซโล

 
เลขที่ 44 จำนวน 39,181 ตัน
รวมทั้งหมด จำนวน 39,181 ตัน

1 ที่ตั้งคลัง 44 หมู่ 5 ถนน นิเวศรัตน์ ตำบล ด่านช้าง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา 30120

Tel : 044-292222 Email : latitude : 15.6076405946814 longitude : 102.406969764543
ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12.56 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 125.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 100.48 ตัน
ความสูง : 10.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12.56 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 125.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 100.48 ตัน
ความสูง : 10.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : ถัง
สร้างโดย : เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลาง : 4.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 8.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 12.56 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 125.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 100.48 ตัน
ความสูง : 10.00 ม.
กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

ประเภท : โกดัง
สร้างโดย : คอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง : 30.00 ม. ยาว : 72.00 ม. ความสูง : 12.00 ม.
ประสิทธิภาพรับน้ำหนัก : 18.00 ตัน/ตร.ม.
คิดเป็นพื้นที่ : 2,160.00 ตรม.
คิดเป็นปริมาตร : 23.00 ลิตร
คิดเป็นความจุ : 38,880.00 ตัน

กรรมสิทธิ์ : กรรมสิทธิ์
วันที่ได้กรรมสิทธิ์ : 1 มกราคม 2443
ประเภทการได้มา : ก่อสร้าง

จัดตั้ง

การจัดส่ง

อัตราค่าบริการ : บาท


ปรับปรุงคุณภาพสินค้า

อัตราค่าบริการ : บาท


ISO 14000

มาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

HACCP

มาตรฐานระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร


ISO 9001

ระบบการบริหารงานคุณภาพ - ข้อกำหนด

GMP

หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร


มาตรฐานไซโล

เลขที่ : ๐๒-๐๐๑-๒๓/๐๙/๒๕๕๓
หน่วยรับรอง : กรมการค้าภายใน

มาตรฐานด้านการประกอบกิจการที่กำหนดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์