ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด พงษ์ลาภ ปทุมธานี
2 คลัง บริษัทจำกัด ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ
3 คลัง บริษัทจำกัด เจท ฟูลฟิลล์เม้นท์ สมุทรปราการ
4 คลัง บริษัทจำกัด เอทูเน็ตเวิร์ค (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด เฉิงตู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
6 คลัง บริษัทจำกัด โพลีไทย รีซอร์สเซส ชลบุรี
7 คลัง บริษัทจำกัด ซีว่า ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย) สมุทรปราการ
8 คลัง บริษัทจำกัด เหรียญหัวสิ่งทอ สมุทรปราการ
9 คลัง บริษัทจำกัด อีเอ โลจิสติคส์ ลิงค์ สมุทรปราการ
10 คลัง บริษัทจำกัด แพดดี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง ปทุมธานี
11 คลัง บริษัทจำกัด ลัคกี้ แวร์เฮ้าส์ ชลบุรี
12 คลัง บริษัทจำกัด เอส. เอ็ม. เอส. แวร์เฮ้าส์ แอนด์ ดิสทริบิวชั่น กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,015 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 655 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,892 แห่ง