ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 คลัง บริษัทจำกัด เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส กรุงเทพมหานคร
2 คลัง บริษัทจำกัด พีเอ็ม เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ กรุงเทพมหานคร
3 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์ โลจิสติกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
4 คลัง บริษัทจำกัด ซาโต-โชจิ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
5 คลัง บริษัทจำกัด เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด ทรีทราน คลังสินค้า ฉะเชิงเทรา
7 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส เอ็นอีซี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) กรุงเทพมหานคร
8 คลัง บริษัทจำกัด เคเอ็นเอส โลจิสติกส์ เซอร์วิส ปทุมธานี
9 คลัง บริษัทจำกัด บางไทร ฟอร์ เร้นท์ พระนครศรีอยุธยา
10 คลัง บริษัทจำกัด เหวยหมิง โลจิสติกส์ แอนด์ ชิปปิ้ง กรุงเทพมหานคร
11 คลัง บริษัทจำกัด ลิ้งซ์ อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส กรุงเทพมหานคร
12 คลัง บริษัทจำกัด อิน ฟรีซ ปัตตานี 2020 ปัตตานี

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,025 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 667 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,914 แห่ง