ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ลำดับ กิจการ ประเภท ประเภทนิติบุคคล ชื่อ จังหวัด
1 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ลีฟู้ดส์ สมุทรสาคร
2 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
3 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ซีวิค ฟู้ด อินดัสตรี สมุทรสาคร
4 คลัง บริษัทจำกัด รีนุส โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
5 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เอ็ม-เซนโค โลจิสติกส์ กรุงเทพมหานคร
6 คลัง บริษัทจำกัด แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
7 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ฟรุ๊ททอรี่ (ประเทศไทย) นนทบุรี
8 คลัง บริษัทจำกัด นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) พระนครศรีอยุธยา
9 คลัง บริษัทจำกัด ทัทสุมิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ชลบุรี
10 ห้องเย็น บริษัทจำกัด เกาฟง จันทบุรี
11 ห้องเย็น บริษัทจำกัด ไทยแม็กซ์ โคลด์ สโตร์เรจท์ สมุทรปราการ
12 ห้องเย็น บริษัทจำกัด สุนทรี กรุ๊ป (2011) กรุงเทพมหานคร

คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น
 
คลังสินค้า 1,056 แห่ง
 
ไซโล 222 แห่ง
 
ห้องเย็น 681 แห่ง
รวมทั้งหมด 1,959 แห่ง