ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดจงเจริญ

ประวัติความเป็นมา

ตลาดจำหน่ายอาหารสด ผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 24
ขนาดพื้นที่ : 0.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 5 มิถุนายน 2547
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 03.00-20.00 น

เข้าชม 2,489 ครั้ง

ด้านหน้าตลาด
ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟโบราณ
ชื่อ-สกุล : นางชลธิชา ชิตรัตน์
ที่อยูู่ : 173/37 ม.10 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6110536
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟโบราณ-ดอกไม้
ชื่อ-สกุล : นางรุ่งทิพย์ ก้อนนวล
ที่อยูู่ : 74 ม.5 ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 063-2611429
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเลสด
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์ธร เลิศวลัยรัตน์
ที่อยูู่ : 69/2 ม.3 ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9461908
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : นางสมใจ กิจชัยเกริกพงศ์
ที่อยูู่ : 97 ม.2 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5329168
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด-โช่ห่วย
ชื่อ-สกุล : นายหาญ-นางอิษยา จำปาอ่อน
ที่อยูู่ : 3 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3781453
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุปผา แซ่ลิ้ม
ที่อยูู่ : 123/2 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9053372
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กะทิสด-ข้าวแกง
ชื่อ-สกุล : นายนพพล หวังเสถียร
ที่อยูู่ : 53/2 ม.2 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1594489
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้-ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี ทิมนาค
ที่อยูู่ : 16 ม.9 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5571534
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวต้มโต้รุ่ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวแสงทอง พิมลรัมย์
ที่อยูู่ : 113 ม.10 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2475833
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวนำชัย
ชื่อ-สกุล : นางยุวดี ปุริสังข์
ที่อยูู่ : 175/13 ม.4 ต.ห้วยขมิ้น
เบอร์โทรศัพท์ : 061-8631403
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวราดแกง
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตนา พุมมา
ที่อยูู่ : 40/2 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 094-3453994
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางนงลักษณ์ บุตรดี
ที่อยูู่ : 28 ม.13 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 095-3522321
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรรณนิกา สุริวงษ์
ที่อยูู่ : 27/8 ม.9 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 098-4866264
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ย่างบุรีรัมย์
ชื่อ-สกุล : นางสาวนงลักษณ์ ปุระสัมพะเว
ที่อยูู่ : 129/13 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9650092
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่สด
ชื่อ-สกุล : นายวิศิษฏ์ ชาโรจน์
ที่อยูู่ : 12/24 ซ.บางประจัน ถ.เอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมปังปลีก-ส่ง
ชื่อ-สกุล : นายอมร แก้วเกิด
ที่อยูู่ : 171 ม.7 ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8200390
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด-บายศรี
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิตารีย์ ชลิตนรเศรษฐ์
ที่อยูู่ : 190 ม.6 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 099-0833459
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางวัฒนวดี พันธ์โชติ
ที่อยูู่ : 129/13 ม.1 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4453557
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   129/13 หมู่ 1 ตำบล สามง่าม อำเภอ ดอนตูม จังหวัด นครปฐม 73150
โทรศัพท์ : 034225958   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดจงเจริญ