ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 65
ขนาดพื้นที่ : 0.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 15 มิถุนายน 2547
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 

เข้าชม 2,085 ครั้ง


ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พืชผัก ของแห้ง หน่อไม้อัดปิ๊บ
ชื่อ-สกุล : นางมาลี วงศ์แสง
ที่อยูู่ : 278 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0796359
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารแห้ง แปรรูป
ชื่อ-สกุล : นายยงยุทธ เลาเรืองจรรยา
ที่อยูู่ : 23 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7464193
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารแห้ง แปรรูป
ชื่อ-สกุล : นางสิงห์ทอง อินทอง
ที่อยูู่ : 23 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1883342
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารแห้ง แปรรูป
ชื่อ-สกุล : นายสามตุ้ย สายเดียว
ที่อยูู่ : 22 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-997-4367
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารแห้ง แปรรูป
ชื่อ-สกุล : นางคำแปง นามแสง
ที่อยูู่ : 24/2 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารแห้ง แปรรูป
ชื่อ-สกุล : นางศิริธร พันธลาว
ที่อยูู่ : 188/2 หมู่ที่ 11 บ.ม่วงคำ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-644-0021
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางไอ แสงมะลิลา
ที่อยูู่ : 91/2 หมู่ที่ 17 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-920-9910
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางหนุ่ม คำวัง
ที่อยูู่ : 24/2 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-743-0480
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางส่วย ศรีทอง
ที่อยูู่ : 248 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-265-3303
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางแสง สามแปง
ที่อยูู่ : 222/3 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-242-2744
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ย่างห้าดาว
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา จันทร์รัตนากูล
ที่อยูู่ : 64 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-180-3570
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสองเมือง เชื้อเจ็ดตน
ที่อยูู่ : 89/3 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 096-024-1476
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายหล้า ก้อนคำขาว
ที่อยูู่ : 187/3 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-318-5453
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : นางสาวกัลยา สีพรพัน
ที่อยูู่ : 324 หมู่ที่ 5 บ.ดงมะตืน ต.แม่ไร่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-173-7752
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางสาวบูแล มาเยอะ
ที่อยูู่ : 18/1 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 061-267-4603
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายปราโมทย์ เสรีรักษ์
ที่อยูู่ : 42 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 064-641-0039
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำเงี้ยว
ชื่อ-สกุล : นางบัวคำ เสรีรักษ์
ที่อยูู่ : 142/1หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-467-1766
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมเบเกอรี่
ชื่อ-สกุล : นางนาง แสงเมือง
ที่อยูู่ : 131/2หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 061-808-2818
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นางสุข คำแป่
ที่อยูู่ : 124 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-713-4340
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ทอด
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์คำ ตาวงค์หู
ที่อยูู่ : 62 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 064-419-2993
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ทอด
ชื่อ-สกุล : นางสาวเยาวมาลย์ นามอ้าย
ที่อยูู่ : 84 หมู่ที่ 15 บ.สี่พันไร่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-138-3488
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ยำรวม
ชื่อ-สกุล : นางหลง ติ๊บแคร์
ที่อยูู่ : 83/4 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-604-1476
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมู่ปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นางนภา พรหมเจริญ
ที่อยูู่ : 42 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 064-641-0039
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นางทัศนีย์ คำเสาร์
ที่อยูู่ : 221 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 092-179-4866
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางจันคำ ชัยวงค์
ที่อยูู่ : 17 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-317-9018
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : น.ส. อุพาพิน สามนวล
ที่อยูู่ : 89/3 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-293-7942
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมหวาน สลัด ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ชื่อ-สกุล : น.ส.ญาดามณี น้อยเพ็ง
ที่อยูู่ : 155/2 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-859-6402
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครป
ชื่อ-สกุล : นางสุนันทา วิบูลโอฬาร
ที่อยูู่ : 155 หมู่ที่ 10 บ.จะลอ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 061-287-2682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางสาวฐิติรัตน์ บุญชัย
ที่อยูู่ : 81 หมู่ที่ 7 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-920-1505
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โรตี
ชื่อ-สกุล : นางอาม แก้วมณี
ที่อยูู่ : 25 หมู่ที่ 15 บ.ปางพระราชทาน ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-175-3727
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โจ๊ก
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายบัว ทองใจ
ที่อยูู่ : 261/1หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-602-2654
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ซาลาเปา ขนมจีบ
ชื่อ-สกุล : น.ส. ธัญวลัย รัชตพงศ์กิตติ
ที่อยูู่ : 202 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-786-2579
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นปิ้ง
ชื่อ-สกุล : น.ส. รัตนา นามแสง
ที่อยูู่ : 23/2 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-544-4481
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยทอด มันทอด
ชื่อ-สกุล : นายทวี คำสม
ที่อยูู่ : 5/3 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-966-9713
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นายประเวศ วิเศษบุญ
ที่อยูู่ : 60 หมู่ที่ 14 บ.สันกอง ต.แม่ไร่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-367-4082
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวแรมฟืน
ชื่อ-สกุล : นางจุม สามติพงศ์
ที่อยูู่ : 5/4 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 090-219-2517
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ
ชื่อ-สกุล : นางชมนพร อนันต์กุลธาคา
ที่อยูู่ : 57 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-763-1736
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟโบราณ
ชื่อ-สกุล : นางณัฐณชา สุวรรณ
ที่อยูู่ : 18/3 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-138-3609
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟโบราณ
ชื่อ-สกุล : นายธนภูมิ ยี่ผัด
ที่อยูู่ : 299/3หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-935-4895
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยหอม อาหารแปรรูป
ชื่อ-สกุล : น.ส. สองเมือง เชื้อเจ็ดตน
ที่อยูู่ : 89/3หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 096-024-1476
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เส้นก๋วยเตี๋ยว
ชื่อ-สกุล : นางสุข ชัยเมืองแก้ว
ที่อยูู่ : หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสาววาสนา ตายี่คำ
ที่อยูู่ : 118 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 064-210-2546
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางอาภรณ์ ชัยวงค์สี
ที่อยูู่ : 121 หมู่ที่ 6 บ.ห้วยไคร้ ต.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางบุหย่า อาชงกู่
ที่อยูู่ : 197 หมู่ที่ 6 ต.แม่ไร่อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางอำสิงห์
ที่อยูู่ : 1 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-599-3821
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หน่อไม้
ชื่อ-สกุล : นายสุข คำจาย
ที่อยูู่ : 108 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางอาซู อยู่ลือ
ที่อยูู่ : 5 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-713-7518
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวหมี่ชู หม่องโปกู่
ที่อยูู่ : 513 หมู่ที่ 6 ต.แม่ไร่ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-758-9259
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางบัวคำ ธรรมเทศ
ที่อยูู่ : 108 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-569-6719
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางคำแปง นามแสง
ที่อยูู่ : 24/2 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสดและผลไม้
ชื่อ-สกุล : น.ส.ผัด ตาคำจิง
ที่อยูู่ : 85 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 080-499-3984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางศิริธร พันธ์ลาว
ที่อยูู่ : 188/2 หมู่ที่ 11 บ.ม่วงคำ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-644-0021
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นายไกรรสร ตนยะแหละ
ที่อยูู่ : 199 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 062-302-2602
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : อสิสา จุมออน
ที่อยูู่ : 199 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-631-5675
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ และดอกไม้
ชื่อ-สกุล : นางแสง ตาคำ
ที่อยูู่ : 251 หมู่ที 7 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้สด
ชื่อ-สกุล : นางบัวจันทร์ ปันใจ
ที่อยูู่ : 29 หมู่ที่ 4 บ.ฮ่องแฮ่หลวง ต.แม่ไร่อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-033-8245
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี แซ่ย่าง
ที่อยูู่ : 60 หมู่ที่ 2 บ.ห้วยไร่สามัคคี ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-197-0306
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นายไกรรสร ตนยะแหละ
ที่อยูู่ : 199 หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 062-302-2602
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด
ชื่อ-สกุล : นายยี่ นามจาย
ที่อยูู่ : 17 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 095-185-7245
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด
ชื่อ-สกุล : นายไกรศร จันต๊ะคาด
ที่อยูู่ : 16/4หมู่ที่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-707-0874
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่สด
ชื่อ-สกุล : นายตาล ตานำคำ
ที่อยูู่ : 98 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสด ไส้กรอก ชิ้นส่วนไก่
ชื่อ-สกุล : นางแสงจิ่ง คำนวล
ที่อยูู่ : 9/ช หมู่ที่ 6 บ.ศาลาเชิงดอย ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : นางอาเบอะ มาเยอะ
ที่อยูู่ : 336 หมู่ที่ 7 บ.สันกอง ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 075-031-0690
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวถิรดา ชัยวงค์
ที่อยูู่ : 17 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 095-185-7245
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่ไก่ ปลาทูนึ่ง
ชื่อ-สกุล : นางภรัณยา สามศรี
ที่อยูู่ : 170 หมู่ที่ 17 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 061-792-5395
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรรณิการ์ แสงยอด
ที่อยูู่ : 43/1 หมู่ 1 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-016-6529
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : นายหลง สามนวล
ที่อยูู่ : 89/3 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-017-7442
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น ไส้กรอก
ชื่อ-สกุล : นายอานู ซื่อหมือ
ที่อยูู่ : 313 หมู่ที 5 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-136-8548
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถัวงอก ผักกาดดอง
ชื่อ-สกุล : นางจือถ้วง แซ่ชิ
ที่อยูู่ : 300 หมู่ที่ 2 บ.ห้วยไร่ ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-771-6679
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางบูบา อูยือ
ที่อยูู่ : 497 หมู่ที่ 6 บ.ฉาแจะ ต.แม่ไร่อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-854-9731
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาดุก
ชื่อ-สกุล : นางรัตนา สายปัญญา
ที่อยูู่ : 704 หมู่ที่4 บ.ฮ่องแฮ่ ต.แม่ไร่อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 065-825-7175
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่ รวมผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายกองเพชร วิบูลเจริญใจ
ที่อยูู่ : 80 หมู่ที่6 บ.ห้วยไร่ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-169-9868
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าอุปโภค บริโภค
ชื่อ-สกุล : นางลุน กันทรกิติยาทรัพย์
ที่อยูู่ : 16/1 หมู่ที่ 18 บ.ห้วยน้ำขุ่น ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ห้วยน้ำขุ่น หมู่ 1 ถนน ห้วยไคร้-ดอยตุง ตำบล แม่ฟ้าหลวง อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัด เชียงราย 57240
โทรศัพท์ : 053-767-114   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดชุมชนตำบลแม่ฟ้าหลวง