ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเจดีย์แม่ครัว

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดเจดีย์แม่ครัว ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตลาดสดที่มีผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงแวะมาหาซื้อสินค้า เพื่อบริโภค


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ตลาดจำหน่าย ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เนื้อปลา อาหารทะเล สินค้าอุปโภค อาหารสด อาหารสำเร็จรูป และขนมหวานต่างๆ

จำนวนแผงค้า : 300
ขนาดพื้นที่ : 2.00  ไร่
ก่อตั้งเมื่อ : 1 มกราคม 2522
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 03.00-20.00 น

เข้าชม 2,676 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   71 หมู่ 3 ตำบล แม่แฝก อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-848-541   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเจดีย์แม่ครัว