ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย

ประวัติความเป็นมา

          จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ อากาศดี น้ำดี คนใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส อาหารอร่อย แต่หลังการพัฒนาให้เป็นเมืองศิวิไลซ์ จังหวัดเชียงใหม่ถูกเร่งเร้าด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างหนัก ทำให้วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไป จากการผลิตและเป็นอยู่อย่างพอเพียงพึ่งพิงธรรมชาติ มาเป็นเบียดเบียนธรรมชาติ อาหารการกิน ถูกเร่งผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของการบริโภค มีการใช้สารเคมีกระตุ้นให้มีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นโดยลืมเรื่องผลกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 20 ปีผ่านมาพร้อมกับการเสียชีวิตของญาติสนิทมิตรสหายด้วยโรคมะเร็งโดยไม่ทราบสาเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันรณรงค์ให้มีการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และสารอื่นๆ ในพืช ในสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารบริโภค ซึ่งมีเกษตรกรผู้ผลิตหลากหลายกลุ่มที่ได้ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ แต่ก็พบปัญหาเรื่องการตลาด เนื่องจาก ผลผลิตที่ปลอดภัยเหล่านี้ถูกปะปนกับผลผลิตที่ไม่ปลอดภัยในตลาดทั่วไป ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะได้ 

          จังหวัดเชียงใหม่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกับ เจเจ มาร์เก็ต จัดแหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักผลไม้ เลี้ยงปลา หมู เนื้อ ไก่ ไข่ที่มีการ ลด ละ เลิกการใช้สารเคมี ทำให้อาหารเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคขึ้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้โอกาสกับเกษตรกรที่เลิกการใช้สารเคมีในการผลิต ที่มีจำหน่ายเป็นหลักแหล่งแล้ว ผู้บริโภคก็สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยเหล่านี้ได้


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ผัก ผลไม้ปลอดภัย จากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรง สินค้าจาก Farm outlet เนื้อหมู ปลา อาหารปรุงสำเร็จ และสินค้าแปรรูป ฯลฯ

ไฮไลท์ : คนซื้องาม แม่ค้าใจดีเจ้า มีผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพผู้บริโภค

กิจกรรม : การแสดงพื้นเมือง ฮ้องเพลงกำเมืองม่วนๆ กิจกรรมเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ

จำนวนแผงค้า : 200
ก่อตั้งเมื่อ : 18 มกราคม 2559
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 26 ธันวาคม 2558
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 8.00-15.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/kadjiangmai/

เข้าชม 883 ครั้ง
Cr. YouTube.com lightscollector

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ต้ั้งอยู่ในเจเจมาร์เก็ต 45 ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 083231520-5   
การเดินทาง : มาตามถนนซูปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลำปาง เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนอัษฎาธร ผ่านโลตัสไปทางด้านซ้ายจะเห็นป้ายโครงการ เจเจ มาร์เก็ต เลี้ยวขวา เข้าไปจะพบกาดชุมชนเจียงใหม่ อาหารปลอดภัย อยู่ด้านใน


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย