ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเจริญสุข

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดเจริญสุข ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี เป็นตลาดที่จำหน่ายทั้งผักสด ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ และที่สำคัญคืออาหารทะเลทั้งสดและแปรรูป โดยมีการแยกจำหน่ายสินค้าออกเป็นโซนอย่างชัดเจน ตลาดเจริญสุขเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมจากชาวจังหวัดจันทบุรีเองและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี โดยทุกวันจันทร์และวันศุกร์แม่ค้าและพ่อค้าตลาดเจริญสุขจะร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยออกมาจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งสร้างความแปลกตาให้แก่ผู้มาจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมาก


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 120
ก่อตั้งเมื่อ : 30 มกราคม 2523
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2553
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 15.00-19.00 น.

เข้าชม 800 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   88/4 ถนน พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเจริญสุข