ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเจริญสุข

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดเจริญสุข ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี เป็นตลาดที่จำหน่ายทั้งผักสด ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ เสื้อผ้า เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ และที่สำคัญคืออาหารทะเลทั้งสดและแปรรูป โดยมีการแยกจำหน่ายสินค้าออกเป็นโซนอย่างชัดเจน ตลาดเจริญสุขเป็นตลาดที่ได้รับความนิยมจากชาวจังหวัดจันทบุรีเองและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดจันทบุรี โดยทุกวันจันทร์และวันศุกร์แม่ค้าและพ่อค้าตลาดเจริญสุขจะร่วมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยออกมาจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย ซึ่งสร้างความแปลกตาให้แก่ผู้มาจับจ่ายซื้อของเป็นอย่างมาก


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 120
ก่อตั้งเมื่อ : 30 มกราคม 2523
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ 2553
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 15.00-19.00 น.

เข้าชม 2,368 ครั้งชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยอบ
ชื่อ-สกุล : บุศรา นาสวน
ที่อยูู่ : 2/172 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9902893
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน
ชื่อ-สกุล : จิราภรณ์ สุขสอาด
ที่อยูู่ : 62/83 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1773987
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไส้กรอกอีสาน
ชื่อ-สกุล : อรวรรณ สุคุณพันธ์
ที่อยูู่ : 31/20 ม.3 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7753789
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น ไส้กรอกทอด
ชื่อ-สกุล : วรรณา รักตะสุวรรณ
ที่อยูู่ : 13 ม.8 ต.จันทนิมิตร อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-2584455
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมเบื้องญวน
ชื่อ-สกุล : เกษสุดา สินทอง
ที่อยูู่ : 8 ม.2 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2763308
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมเบื้อง
ชื่อ-สกุล : สายฝน คงทอง
ที่อยูู่ : 41 ม.2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2487209
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมโตเกียว
ชื่อ-สกุล : วศิน บุโรดม
ที่อยูู่ : 157/38 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2580069
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสะเต๊ะ
ชื่อ-สกุล : ขวัญรัตน์ วิริยะสิทธารถ
ที่อยูู่ : 176 ม.4 ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0948095
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โรตี
ชื่อ-สกุล : อรวรรณ ผดุงเวียง
ที่อยูู่ : 4 ม.2 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1088297
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โรตีสายไหม
ชื่อ-สกุล : โอภาส ผดุงเวียง
ที่อยูู่ : 4 ม.2 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0921587
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมรังผึ้ง ไส้กรอกอีสาน
ชื่อ-สกุล : อำพร ชอบมี
ที่อยูู่ : 9 ม.8 ต.ลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1581506
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะพร้าว
ชื่อ-สกุล : ภิรมย์ สำอางสอาด
ที่อยูู่ : 15/34 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0990426
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูกระทะ
ชื่อ-สกุล : วีระชาติ วันทาดี
ที่อยูู่ : 47 ม.2 ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2591728
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขาหมูพะโล้
ชื่อ-สกุล : วรดา แย้มสมบัติ
ที่อยูู่ : 7/15 ม.3 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8169259
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นปิ้ง
ชื่อ-สกุล : ปรานอม กิตติศัพท์
ที่อยูู่ : 27/1 ม.5 ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1008786
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครป
ชื่อ-สกุล : ลัดดา จำปาทอง
ที่อยูู่ : 77/44 ม.12 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8007978
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะเขือเผา
ชื่อ-สกุล : ต้อย ภูสะเทือน
ที่อยูู่ : 49 ม.3 ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6567311
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปอเปี๊ยะสด-ทอด
ชื่อ-สกุล : สุดารัตน์ เจริญผล
ที่อยูู่ : 1/38 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-4761329
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ยำเห็ด
ชื่อ-สกุล : วรรณิกา ยั่งยืน
ที่อยูู่ : 48/3 ม.1 ต.ดอนยายหอม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8312296
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เฉาก๊วย
ชื่อ-สกุล : อเนก น้อยจินดา
ที่อยูู่ : 199/4 ม.1 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5867190
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : บาร์บีคิว
ชื่อ-สกุล : ชลทิศ วิสุทธิ
ที่อยูู่ : 2/1786 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2527329
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวต้มกุ๊ย
ชื่อ-สกุล : จันทร์เพ็ญ วัชรนิมมานกุล
ที่อยูู่ : 22 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2554759
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมครก
ชื่อ-สกุล : ภานุ โพธิพันธุ์
ที่อยูู่ : 69 ถ.สฤษดิเดช ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1004328
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : คอหมูย่าง
ชื่อ-สกุล : ทองใบ ชัยสมบัติ
ที่อยูู่ : 12/34 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1572461
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ย่าง
ชื่อ-สกุล : วสันต์ บุญมา
ที่อยูู่ : 27/1 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3903764
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาเผา
ชื่อ-สกุล : นุ่ม อิ้งชัยภูมิ
ที่อยูู่ : 46/33 ม.6 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6390687
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ย่าง ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
ชื่อ-สกุล : ทองคำ กระทอง
ที่อยูู่ : 74/5 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1356432
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ
ชื่อ-สกุล : เสาร์คำ ตาแก้ว
ที่อยูู่ : 8/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1040989
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ทอด
ชื่อ-สกุล : ปณิชา หลวงอุดร
ที่อยูู่ : 66/2 ม.2 ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-4080254
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ย่างห้าดาว
ชื่อ-สกุล : ทัศนีย์ งามเลิศ
ที่อยูู่ : 165/17 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1491302
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สารพัดยำ
ชื่อ-สกุล : นารี หนูรอด
ที่อยูู่ : 1/22 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2173764
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : ประดับ กลิ่นจันทร์
ที่อยูู่ : 62/59 ม.3 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4260810
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ยำเกี๊ยวปลา
ชื่อ-สกุล : ชบาไพร อริยขันติ
ที่อยูู่ : 2/311 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5811508
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แกงป่า
ชื่อ-สกุล : ดวง ไชยรักษ์
ที่อยูู่ : 99/8 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7617129
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ต้มยำ
ชื่อ-สกุล : คนึงนิตย์ อริยขันติ
ที่อยูู่ : 2/311 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4847666
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แกงส้ม
ชื่อ-สกุล : กันย์สินี อริยขันติ
ที่อยูู่ : 29/3 ม.16 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1466453
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวกล่อง
ชื่อ-สกุล : พรศิริ อ่อนศรี
ที่อยูู่ : 43 ม.9 ต.ห้วยแร้ง อ.เมืองตราด จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9436856
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ห่อหมก
ชื่อ-สกุล : สุดา ฤทธิ์ยิ่งยงชัย
ที่อยูู่ : 112/170 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9310421
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวหมู
ชื่อ-สกุล : นงนุช ตรงชื่น
ที่อยูู่ : 27/37 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-3648323
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มันต้ม
ชื่อ-สกุล : ณฐมณฑน์ เวชโชติ
ที่อยูู่ : 10/2 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7792958
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่
ชื่อ-สกุล : สมพร รักษาชาติ
ที่อยูู่ : 22 ม.7 ต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5102353
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สะเดา น้ำปลาหวาน
ชื่อ-สกุล : ญาณิภา แจ้งชัด
ที่อยูู่ : 15 ม.9 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2192583
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาจ่อม
ชื่อ-สกุล : ณพัฐอร คุมคณะ
ที่อยูู่ : 17/1 ม.5 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5620637
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ต้มจืด
ชื่อ-สกุล : วิไล อาลัย
ที่อยูู่ : 87/1 ม.10 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1108174
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : สมควร ถาวิรัตน์
ที่อยูู่ : 45/76 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3807702
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : ประนอม กลางสุพรรณ
ที่อยูู่ : 138/3 ม.9 ต.จันทนิมิตร อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-9406402
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
ชื่อ-สกุล : วัชลีย์ พันทุมจินดา
ที่อยูู่ : 107/1 ม.6 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5721937
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่
ชื่อ-สกุล : ชลธิชา พันธุ์เรือง
ที่อยูู่ : 20/23 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6312093
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : มาริสา บุสนาม
ที่อยูู่ : 73/200 ม.8 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-1930428
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำพริกหนุ่ม
ชื่อ-สกุล : จันทร์ เรือนแก้ว
ที่อยูู่ : 112/102 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5377200
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารเหนือ
ชื่อ-สกุล : ยุพิณ ชัยวิเศษ
ที่อยูู่ : 11 ม.6 ต.ป่าหวายนั่ง อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1428900
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โจ๊ก
ชื่อ-สกุล : สุนีย์ สิงห์ศักดิ์เสรี
ที่อยูู่ : 112/82 ม.11 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6302942
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวโพด
ชื่อ-สกุล : อนุสรณ์ ขวัญมี
ที่อยูู่ : 18/1 ม.5 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3164587
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารอีสาน
ชื่อ-สกุล : เพียงพิศ สีหาบุตร
ที่อยูู่ : 100/25 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1464633
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาส้ม
ชื่อ-สกุล : นงนุช เทพนาคิน
ที่อยูู่ : 20/23 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7375415
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หัวหมู
ชื่อ-สกุล : สุภาภรณ์ ผลาเกษ
ที่อยูู่ : 2/351 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9365609
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารอีสาน
ชื่อ-สกุล : ศิริพร โสพิมพ์
ที่อยูู่ : 100/24 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9507242
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ต้มน้ำปลา
ชื่อ-สกุล : ดวงพร ปะธิเก
ที่อยูู่ : 88/44 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7784085
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : ลำพูน ศรีสุวรรณ์
ที่อยูู่ : 2/1615 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-2795045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : ทองสุข แสนคำ
ที่อยูู่ : 99/18 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0179771
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : ธีรศักดิ์ ป้องหมู่
ที่อยูู่ : 81/20 ม.1 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3239739
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : บรรจบ ชูไว้
ที่อยูู่ : 42/4 ม.6 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1418996
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ทอด
ชื่อ-สกุล : สุภา มะหลีโดง
ที่อยูู่ : 1/236 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6775993
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : สุวรรณี คงศรี
ที่อยูู่ : 15/22 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0236363
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : สมบูรณ์ บัวผุด
ที่อยูู่ : 18/1 ม.7 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7732353
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำพริก
ชื่อ-สกุล : สุธิตา ทบศรี
ที่อยูู่ : 11/2 ม.4 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9513121
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำปั่น
ชื่อ-สกุล : ประนอม ฉิมนอก
ที่อยูู่ : 10/5 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0090898
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟโบราณ
ชื่อ-สกุล : เสาร์คำ ตาแก้ว
ที่อยูู่ : 8/8 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6917415
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำอัดลม ไอติม
ชื่อ-สกุล : ธนกร กิติกังสดาร
ที่อยูู่ : 2/292 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0106774
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำปั่น
ชื่อ-สกุล : กนกพร ถาวิรัตน์
ที่อยูู่ : 45/76 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1455085
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟโบราณ
ชื่อ-สกุล : สำอางค์ ฉิมแช่ม
ที่อยูู่ : 42/7 ม.1 ต.จันทนิมิตร อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7242609
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วง
ชื่อ-สกุล : ธนภัค เปรมอ่อน
ที่อยูู่ : 14/22 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4141946
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : สุรินทร์ ใจซื่อ
ที่อยูู่ : 3/6 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1368640
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : สมหมาย อาลัย
ที่อยูู่ : 87/1 ม.10 ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4383676
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วง
ชื่อ-สกุล : กัลยา พิพัฒนกุล
ที่อยูู่ : 126/5 ม.4 ต.จันทนิมิตร อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5121892
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ด
ชื่อ-สกุล : พัทยา ลิ้มพงศ์ประเสริฐ
ที่อยูู่ : 52/2 ม.1 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8331263
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วย
ชื่อ-สกุล : กรรณิการ์ บุญล้อม
ที่อยูู่ : 53 ถ.เทศบาลสาย2 ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8546984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : ปราณี จันโทภาส
ที่อยูู่ : 33 ม.9 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9321213
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วย
ชื่อ-สกุล : ธีรศักดิ์ กติกา
ที่อยูู่ : 71 ม.10 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9916045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : สมฤทัย จิระกาญจนากิจ
ที่อยูู่ : 157/11 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3040513
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักบ้าน
ชื่อ-สกุล : พัชราวรรณ สระเก้า
ที่อยูู่ : 8/1 ม.5 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6346456
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ดอง
ชื่อ-สกุล : ทรงธรรม ไทรงาม
ที่อยูู่ : 52/4 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2064794
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : ภัทรา ทาเปียง
ที่อยูู่ : 53 ถ.เทศบาลสาย2 ต.ยายร้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-9492810
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วย
ชื่อ-สกุล : ธนภรณ์ เกี้ยวมาศ
ที่อยูู่ : 13 ม.3 ต.บ่อพุ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2099067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : สายต่อ เกตุมโนรมย์
ที่อยูู่ : 60/1 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-1716816
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : อาทิตยา อุปสาร
ที่อยูู่ : 74/27 ม.8 ต.ท่าหลวง อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4871967
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : จันทิมา ธรรมชีวัน
ที่อยูู่ : 99/89 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9705496
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : กัญญาภัค อัมพะลพ
ที่อยูู่ : 43/6 ม.2 ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5723549
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : วิภา โกสินทร์พาณิชย์
ที่อยูู่ : 122 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6508953
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : พลอย จอมศรีกระยอม
ที่อยูู่ : 29/1 ม.17 ต.หนองแสง อ.วาปีปราม จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1178644
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : สุธีมนต์ ศรียาวงศ์
ที่อยูู่ : 16/4 ม.4 ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8335439
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : วันวิสาข์ หลงนิยม
ที่อยูู่ : 1/6 ม.8 ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8869837
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : จิตรา พฤกษาผล
ที่อยูู่ : 93/4 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2189358
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : จุฑาทิพย์ ซาเสน
ที่อยูู่ : 14/1 ม.3 ต.บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8702460
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : วรรณี พันธุมาลา
ที่อยูู่ : 1/153 ม.12 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8901806
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : ลัดดา โม้วงษ์
ที่อยูู่ : 13/2 ม.7 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3481947
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : ละมุด เทพรัตน์
ที่อยูู่ : 48 ม.4 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-8700818
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : กชพร แก้วตา
ที่อยูู่ : 11/16 ม.7 ต.โป่งน้ำร้อน อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9380160
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : บังอร เกี้ยวมาศ
ที่อยูู่ : 32 ม.8 ต.สีพยา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2706135
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : บุญถิน ฤทธิสวงค์
ที่อยูู่ : 122 ม.9 ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ : 083-2676976
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : ลัดดา นิยมธรรม
ที่อยูู่ : 19/2 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3593904
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : กัญญานัฐ ผ่องแผ้ว
ที่อยูู่ : 12/12 ม.3 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0920672
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : ฐิติรัตน์ สว่างเกตุ
ที่อยูู่ : 151/18 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-8285167
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : ปวีณา คงขวัญ
ที่อยูู่ : 17 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3885475
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นนทพร ประกอบจินดา
ที่อยูู่ : 11 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0933751
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : สุวิสา ประสมทรัพย์
ที่อยูู่ : 304/8 ม.5 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4454585
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : ประนอม กลางสุพรรณ
ที่อยูู่ : 138/3 ม.9 ต.จันทนิมิตร อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6463698
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : ธนภร วงศ์สูงเนิน
ที่อยูู่ : 82 ม.1 ต.ห้วยแดน อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0976106
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : สุรินทร์ ใจซื่อ
ที่อยูู่ : 3/6 ถ.พระยาตรัง ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2060741
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : ปรียาภรณ์ วัชชัยภูมิ
ที่อยูู่ : 94 ม.7 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1003502
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้ามือสอง
ชื่อ-สกุล : เบญจมาศ ระงับภัย
ที่อยูู่ : 13 ม.6 ต.ตาอุด อ.ขุขันธ์ จ. ศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2866096
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของแห้ง
ชื่อ-สกุล : สกรรณ์ สำราญรัมย์
ที่อยูู่ : 200 ม.10 ต.หนองบอน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9948742
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แว่นตา 50
ชื่อ-สกุล : โสภี เจริญเลิศทรัพย์
ที่อยูู่ : 101/104 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2526531
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า
ชื่อ-สกุล : ไมตรี รัตนเวไชย
ที่อยูู่ : 15 ม.1 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0964728
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กรอบพระ
ชื่อ-สกุล : พรชัย แซ่เอี้ยว
ที่อยูู่ : 98 ม.6 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1298719
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พวงมาลัย ดอกไม้
ชื่อ-สกุล : ชดช้อย นาคสุวรรณ์
ที่อยูู่ : 27 ม.7 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2263646
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ชุดชั้นใน
ชื่อ-สกุล : เพ็ญศรี เลิศทอง
ที่อยูู่ : 85 ม.6 ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7060382
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พระเครื่อง
ชื่อ-สกุล : ธวัตน์ สมประสงค์
ที่อยูู่ : 21/1 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
เบอร์โทรศัพท์ : 090-3942410
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องประดับ
ชื่อ-สกุล : กมลวรรณ พุ่มเกษม
ที่อยูู่ : 20/7 ม.4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0777639
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ร้านชำ
ชื่อ-สกุล : ณรงค์ มะลิป่า
ที่อยูู่ : 46/4 ต.อ่างคีรี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2782361
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ร้านชำ
ชื่อ-สกุล : ชนกานต์ ภูระพา
ที่อยูู่ : 50/3 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9415018
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวสาร
ชื่อ-สกุล : ศรีนวล อุทัยรัศมี
ที่อยูู่ : 11/7 ม.10 ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2772945
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของฝาก
ชื่อ-สกุล : ไทรงาม สระแก้ว
ที่อยูู่ : 8/1 ม.5 ต.บางสระเก้า อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4392407
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พลาสติก
ชื่อ-สกุล : สิน ไทรงาม
ที่อยูู่ : 52/4 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-6173589
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ร้านชำ
ชื่อ-สกุล : ธนวัฒน์ อิสสระประสาธน์
ที่อยูู่ : 135/2 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8263548
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : ลับ งามขุนทด
ที่อยูู่ : 44/7ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0823265
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : จิตติมา ตรัสสนณวาทิน
ที่อยูู่ : 50/2 ถ.อัมพวา ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6744307
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : รัตนาภรณ์ แก้วกมลทอง
ที่อยูู่ : 41 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8256190
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : ทองพูล โม้วงษ์
ที่อยูู่ : 13/2 ม.7 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9978936
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : พิสิษฐ์ ชัยทวีมงคล
ที่อยูู่ : 95/21 ม.8 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8731641
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อวัว
ชื่อ-สกุล : สำรวย ปะทะกี
ที่อยูู่ : 32/4 ม.8 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8695194
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ทะเลแห้ง
ชื่อ-สกุล : ศรีสุดา ตลอดไธสง
ที่อยูู่ : 111/11 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4635058
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลานิล
ชื่อ-สกุล : สำราญ ปางทอง
ที่อยูู่ : 379 ม.7 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5348719
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : ภัทธิญา แสงสว่าง
ที่อยูู่ : 2/115 ม.7 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8182861
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูสด
ชื่อ-สกุล : อรวรรณ วงษ์ธรรม
ที่อยูู่ : 90/20 ม.10 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0945321
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อวัว
ชื่อ-สกุล : สาวิตรี บินซาและห์
ที่อยูู่ : 4/4 ม.6 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8317233
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาเค็ม
ชื่อ-สกุล : ส้มหวาน เท้าเนาว์
ที่อยูู่ : 30/6 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3271306
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทู
ชื่อ-สกุล : จักรวิน นาคสกุล
ที่อยูู่ : 37/171 ม.6 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7366955
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : สุภาวดี ลิขิตเลิศ
ที่อยูู่ : 112 ม.9 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6124321
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลานิล
ชื่อ-สกุล : ดารณี หอยสังข์
ที่อยูู่ : 30/27 ม.1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-2970675
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลานิล
ชื่อ-สกุล : บุญจันทร์ ครองเชื้อ
ที่อยูู่ : 79/31 ม.8 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4391105
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลากระพง
ชื่อ-สกุล : ศุภรัตน์ วิสุทฝิแพทย์
ที่อยูู่ : 55 ม.8 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1313371
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทะเล
ชื่อ-สกุล : ดาวเรือง ศรีเหมือน
ที่อยูู่ : 7/2 ม.4 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0913094
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : สกุณา เจริญกล้า
ที่อยูู่ : 65 ม.9 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0322444
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กุ้งสด
ชื่อ-สกุล : จันทนา ตันซา
ที่อยูู่ : 103/28 ม.1 ต.แสลง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0750360
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลากระพง
ชื่อ-สกุล : มาลัย รัตนะตะคุ
ที่อยูู่ : 41/16 ม.2 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2509605
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กุ้ง
ชื่อ-สกุล : วิมล คมขำ
ที่อยูู่ : 38 ม.7 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6548795
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปู
ชื่อ-สกุล : นุกูล วัฒนชีพ
ที่อยูู่ : 89/2 ม.9 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1533846
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล ปูนิ่ม
ชื่อ-สกุล : เวียงพิง แย้มมงคล
ที่อยูู่ : 11/1 ม.1 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7093658
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาน้ำจืด กบ
ชื่อ-สกุล : จักรพงษ์ แซ่ตั้ง
ที่อยูู่ : 4/475 ม.9 ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7822097
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : วิลาวัลย์ ฟูคณะ
ที่อยูู่ : 23/5 ม.3 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2014080
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : อุไร สัจจาสัย
ที่อยูู่ : 48/2 ม.6 ต.บางกะไชย อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9540284
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : สุปราณี วรรณบุตร
ที่อยูู่ : 24/10 ม.1 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9923149
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : ศุภชัย แสงจันทร์
ที่อยูู่ : 36/4 ม.3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6671265
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลา
ชื่อ-สกุล : นัทมน แก่นบุญ
ที่อยูู่ : 11/1 ต.ตะกาดเง้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-8846944
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   88/4 ถนน พระยาตรัง ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเจริญสุข