ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเจ้าค่ะ

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดเจ้าค่ะแห่งนี้ เป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 2 ของจังหวัดนครสวรรค์ โดยแห่งแรกตั้งอยู่ที่หน้าเทศบาลตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ หรือคนนครสวรรค์รู้จักกันในนามเขาหน่อเขาแก้ว ตลาดประชารัฐต้องชม (ตลาดเจ้าค่ะ) เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม 2560 โดยการริเริ่มและขับเคลื่อนของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ร่วมด้วยความร่วมมือของชาวตำบลเขาดิน มีการจำหน่ายสินค้าชุมชน ประกอบด้วยอาหารไทยพื้นบ้าน ขนมไทย ผัก ผลไม้ ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่จำหน่ายในตลาด จำนวน 143 ราย โดยตลาดเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป นอกจากจะได้มาเลือกซื้อสินค้าจากชุมชนแล้วยังสามารถท่องเที่ยวในชุมชน เช่น วัดเขาดินใต้ วัดเขาดินเหนือ วัดตะคร้อ วัดกองทอง และหาดเสลา นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติอีกด้วย


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : จำหน่ายสินค้าชุมชน ประกอบด้วยอาหารไทยพื้นบ้าน ขนมไทย ผัก ผลไม้

จำนวนแผงค้า : 162
ก่อตั้งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2560
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 22 เมษายน 2561
วันเปิดทำการ : อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 14.00-20.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/jaoka2017

เข้าชม 1,318 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : บริเวณลานประวัติศาสตร์เสด็จประพาสต้น หน้าวัดเขาดินใต้  หมู่ 6 ตำบล เขาดิน อำเภอ เก้าเลี้ยว จังหวัด นครสวรรค์ 60230
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเจ้าค่ะ