ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดริมน้ำตะกั่วป่านั้น ได้เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560  โดยจะเปิดทุกวันเสาร์ เวลา 15.00-20.00 น. มีการเปิดจำหน่ายสินค้า ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง สินค้าโอทอป ของดีเมืองตะกั่วป่า มีร้านค้าที่มาร่วมจำหน่าย จำนวน 185 ราย โดยเน้นให้คนในชุมชนมรสถานที่จำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวทางน้ำ ล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำตะกั่วป่าและชุมชนใกล้เคียง


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : อาหารพื้นเมืองหลายชนิด อาทิ หมี่หุ้น ต้มธัญพืชอาหารเพื่อสุขภาพ บ๊ะจ่าง ป่าวล้าง โลบะ อิ่วปึ่ง และอื่น ๆ อีกมากมาย

จำนวนแผงค้า : 185
ก่อตั้งเมื่อ : 4 พฤศจิกายน 2560
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 28 เมษายน 2561
วันเปิดทำการ : เสาร์ 
เวลาเปิดทำการ : 15.00-20.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/takuapariverwalk

เข้าชม 362 ครั้ง
แม่น้ำตะกั่วป่า


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : ริมแม่น้ำตะกั่วป่า  ตำบล ตะกั่วป่า อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา 82110
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดริมน้ำตะกั่วป่าร่วมใจ