ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ถนนคนเดินบางมูลนาค

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดถนนคนเดินบางขี้นาค ถือเป็นตลาดต้องชมแห่งที่ 3 ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยภายในตลาดมีกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าการแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชน พร้อมรับชมกิจกรรมรำวงย้อนยุคที่คนในท้องถิ่นได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ ทั้งนี้ตลาดต้องชมถนนคนเดินบางขี้หน้าจะจัดขึ้นในทุกเย็นวันเสาร์ บริเวณถนนหลังที่ว่าการอำเภอบางมูลนาก โดยจะเริ่มเปิดขายของตั้งแต่ เวลา 15.00 เป็นไป


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าเกษตร อาหารปรุงสำเร็จ ขนมหวาน เสื้อผ้า ของใช้

ก่อตั้งเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2561
วันเปิดทำการ : เสาร์ 
เวลาเปิดทำการ : 15.00-20.00 น.

เข้าชม 420 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : เทศบาลตำบลบางมูลนาก  ตำบล เนินมะกอก อำเภอ บางมูลนาก จังหวัด พิจิตร 66120
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ถนนคนเดินบางมูลนาค