ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดอิงน้ำสามโคก

ประวัติความเป็นมา

           ตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นตลาดดั้งเดิมที่ยังคงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในสมัยก่อน ความสัมพันธ์ของชุมชนกับสายน้ำ เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหล สำหรับผู้คนที่ได้ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีเล็งเห็นว่าตลาดอิงน้ำสามโคกเหมาะสมกับการเป็นตลาดที่ต้องอนุรักษ์ พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งที่สำคัญ และตลาดแห่งนี้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ทางจังหวัดฯ ได้เข้ามาสนับสนุน และพัฒนาเป็นตลาดประชารัฐต้องชมต่อมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ มีความสามัคคี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นได้.


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : อาหารไทยดั้งเดิม เช่น ข้าวแช่ ขนมไทย อาหารมอญพื้นบ้าน พืชผลทางการเกษตร ที่ผลิตจากชาวบ้านโดยตรง หมอนวดแผนโบราณและสินค้าต่าง ๆ ของชาวชุมชน

ก่อตั้งเมื่อ : 25 สิงหาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 25 สิงหาคม 2561
วันเปิดทำการ : ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 09.00-16.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/ArcherAshura/

เข้าชม 434 ครั้ง


ภาพจาก facbook ตลาดอิงน้ำสามโคก
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ตำบล บางเตย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดอิงน้ำสามโคก