ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดอิงน้ำสามโคก

ประวัติความเป็นมา

           ตลาดอิงน้ำสามโคก เป็นตลาดดั้งเดิมที่ยังคงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในสมัยก่อน ความสัมพันธ์ของชุมชนกับสายน้ำ เป็นเสน่ห์ที่น่าหลงใหล สำหรับผู้คนที่ได้ผ่านมา จังหวัดปทุมธานีเล็งเห็นว่าตลาดอิงน้ำสามโคกเหมาะสมกับการเป็นตลาดที่ต้องอนุรักษ์ พัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งที่สำคัญ และตลาดแห่งนี้ก็กลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่ทางจังหวัดฯ ได้เข้ามาสนับสนุน และพัฒนาเป็นตลาดประชารัฐต้องชมต่อมา จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชน ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพียงพอต่อการครองชีพ มีความสามัคคี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นได้.


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : อาหารไทยดั้งเดิม เช่น ข้าวแช่ ขนมไทย อาหารมอญพื้นบ้าน พืชผลทางการเกษตร ที่ผลิตจากชาวบ้านโดยตรง หมอนวดแผนโบราณและสินค้าต่าง ๆ ของชาวชุมชน

จำนวนแผงค้า : 70
ก่อตั้งเมื่อ : 25 สิงหาคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 25 สิงหาคม 2561
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 10.00-14.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/ArcherAshura/

เข้าชม 689 ครั้ง


ภาพจาก facbook ตลาดอิงน้ำสามโคก
ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวแช่ หมี่กรอบ
ชื่อ-สกุล : นางอวยพร ล้มหา
ที่อยูู่ : 9/1 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-916-2365
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำผึ้งเดือน 5
ชื่อ-สกุล : น.ส.สิริกร ล้มหา
ที่อยูู่ : ตลาดอิงน้ำสามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-149-2265
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้ามือ 2
ชื่อ-สกุล : นางอินฬิรา มังสกุล
ที่อยูู่ : 3 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-258-4837
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : พรมเช็ดเท้า
ชื่อ-สกุล : นางกาณจนา โรจนะหาด
ที่อยูู่ : 66/247 ม.5 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-229-9561
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำพริก
ชื่อ-สกุล : นางธพัญญาณ์ อ่ำรส
ที่อยูู่ : 66/214 ม.5 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 062-872-1822
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แกงมัสมัน
ชื่อ-สกุล : นางทิพย์วัลย์ บัวหลวง
ที่อยูู่ : 66/247 ม.5 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-226-7989
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา นวลสุวรรณ์
ที่อยูู่ : 66/231 ม.5 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-167-7142
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวมันเป็ด
ชื่อ-สกุล : นายเศรวัษฎ์ พานิชเจริญรัตน์
ที่อยูู่ : 218/7 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-445-5496
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าแฟชั่น
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุพัตรา เดชระพีพงษ์
ที่อยูู่ : 218/8 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-593-1510
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมเบื้อง
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมพล มณีสุวรรณ
ที่อยูู่ : 233/3-4 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 092-820-2159
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวหอม
ชื่อ-สกุล : นางฉวีวรรณ เกิดไพบูลย์
ที่อยูู่ : 51/375 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-441-6562
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ทอดมัน
ชื่อ-สกุล : น.ส.จุฑามาศ หวังสุข
ที่อยูู่ : 93/6 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-564-0048
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำผลไม้แยกกาก
ชื่อ-สกุล : นางปัทมา บวมขุนทด
ที่อยูู่ : 102/139 ม.3 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 096-946-9894
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ราดหน้า
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุรีรัตน์ สุทธรัตน์
ที่อยูู่ : 85/1 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-070-2775
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำผลไม้แยกกาก
ชื่อ-สกุล : น.ส.ประภัสสร ของแก้ว
ที่อยูู่ : 218/2 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-082-9550
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมกล้วย
ชื่อ-สกุล : นางจำปา แซ่อุ่ย
ที่อยูู่ : 93/3 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมตาล
ชื่อ-สกุล : น.ส.พัทธนันท์ นวนย้อย
ที่อยูู่ : 18 ม.6 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-805-0215
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารมอญ
ชื่อ-สกุล : นางอัญชลี อำนวนพาณิชย์
ที่อยูู่ : 195 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-986-8989
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสำเร็จรูป
ชื่อ-สกุล : น.ส.ฉวีวรรณ ปานอิ่ม
ที่อยูู่ : 9/1 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นายอุรุพงษ์ ลิขิตชนดำรง
ที่อยูู่ : 46 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-593-1289
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยว
ชื่อ-สกุล : นางกาณจนา ชัยประภา
ที่อยูู่ : 215/5 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-786-9626
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำตกหมู
ชื่อ-สกุล : น.ส.กชมล เจริญสุขสันต์
ที่อยูู่ : 188/1 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-081-5067
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมนางเล็ด
ชื่อ-สกุล : นางอรอุมา ธรรมโกศล
ที่อยูู่ : 90 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-071-4379
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของเล่น
ชื่อ-สกุล : นางวันเพ็ญ ธรรมฌกศล
ที่อยูู่ : 91-92 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ห่อหมกใบยอ
ชื่อ-สกุล : นางแย้ม วงแจ้ง
ที่อยูู่ : 188 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมเปี๊ยะ
ชื่อ-สกุล : นางสมคนึง ล่ำรวย
ที่อยูู่ : 190-198 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีนน้ำยา
ชื่อ-สกุล : น.ส.ลำดวน พิณทาวาส
ที่อยูู่ : 59/81 ม.3 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่เค็มดินสอพอง
ชื่อ-สกุล : นางสมหมาย วิจริตโอฬาร
ที่อยูู่ : 5/3 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-287-8830
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แชมพูสมุนไพร
ชื่อ-สกุล : นางดาวเรือง ผองอินทร์
ที่อยูู่ : 31/3 ม.11 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-699-0482
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัดไทเห็ด
ชื่อ-สกุล : น.ส.ธนพร โพธิ์มั่น
ที่อยูู่ : 9/1 ม.11 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-590-7638
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปูสามสหาย
ชื่อ-สกุล : นางเกศริญภรณ์ กิตติณัฐพงศ์
ที่อยูู่ : 40 ม.1 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 084-352-0124
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวหมาก
ชื่อ-สกุล : น.ส. กรรณิการ์ พุ่มคำ
ที่อยูู่ : ตลาดอิงน้ำสามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-042-1784
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : นวดแผนไทย
ชื่อ-สกุล : นายภัควัฒน์ วันกิ่ง
ที่อยูู่ : ตลาดอิงน้ำสามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถั่วแระ ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจู ขจรศิลป์
ที่อยูู่ : 32 ม.3 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-373-1577
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางกัลยา แซ่เอี้ยว
ที่อยูู่ : 43/12 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เต้าหู้ทอด
ชื่อ-สกุล : นางประอรรัตน์ เกาะแก้ว
ที่อยูู่ : 173/19 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 086-344-7387
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำดื่ม
ชื่อ-สกุล : นางอุสนีย์ คล่อมเอี้ยง
ที่อยูู่ : 199 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-296-5594
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สลัดม้วน
ชื่อ-สกุล : น.ส.วราภรณ์ ทันการ
ที่อยูู่ : ตลาดอิงน้ำสามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3671-1265
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ
ชื่อ-สกุล : นางสว่าง ดอกเงิน
ที่อยูู่ : 173/25 ม.9 ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 094-968-6639
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ห่อหมกโบราณ
ชื่อ-สกุล : นางชลธิชา มณีพรวง
ที่อยูู่ : ตลาดอิงน้ำสามโคก ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-864-7259
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ถนน สามโคก-ปทุมธานี ตำบล บางเตย อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดอิงน้ำสามโคก