ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเทศบาลตําบลคลองใหญ่

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ภายใต้ วิถีชีวิตของคนชุมชนตําบลคลองใหญ่ เป็นตลาดที่มีเอกลักณ์ของชุมชนที่เด่นชัด โดยเฉพาะเป็นตลาดที่ได้รับเป็นตลาดดีเด่นด้านราคาเป็นธรรมและเครื่องชั่งเที่ยงตรง จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จังหวัดตราด และมีความสวยงามสะอาด มีวิถีชุมชนที่เป็นตลาดของเทศบาลตําบลคลองใหญ่ ที่มีความสะอาดภายในตลาดสะดวกเหมาะสมแก่การเดินเที่ยวชม ทั้งสองฝั่งเต็มไปด้วยร้านค้าในชุมชนตลาด และยังเป็นแหล่งอาหารและขนมแปรรูปของฝากขึ้นชื่อของอําเภอคลองใหญ่อีกด้วย อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษด้วย

ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตร อาหารทะเลทั้งสดและแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ขนมหวาน และสินค้าค้าท้องถิ่น

จำนวนแผงค้า : 100
ก่อตั้งเมื่อ : 1 กันยายน 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 1 กันยายน 2561
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 06.00-20.00 น.

เข้าชม 491 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่ 2 ถนน เทศบาล3 ตำบล คลองใหญ่ อำเภอ คลองใหญ่ จังหวัด ตราด 23110
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเทศบาลตําบลคลองใหญ่