ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสดเมืองทุ่งยั้ง

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 200
ขนาดพื้นที่ : 2,200.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 5 มีนาคม 2535
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 14.00-19.00

เข้าชม 2,685 ครั้งสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   1506 ถนน บรมอาสน์ ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ 53210
โทรศัพท์ : 055-816-595 , 055-453-108   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสดเมืองทุ่งยั้ง