ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด (สต.)
ลำดับ เรื่องติดต่อ เบอร์ใน เบอร์ภายนอก โทรสาร
1 ผู้อำนวยการกอง 5871 02-547-5414 02-547-5415
2 บริหารงานทั่วไป (ธุรการ) 5865 , 5862 02-547-5416 02-547-5415
3 นโยบายและแผนพัฒนาตลาด 5864 , 5869 , 5870 02-547-5419 02-547-5415
4 ตลาดกลาง ตลาดสด ตลาดต้องชม 5867 , 5873 02-547-5417 02-547-5417
5 ตลาดข้อตกลง 5868 02-547-5415 02-547-5415
6 ตลาดเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5874 , 5872 02-547-5421 02-547-5415
7 คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น 5866 , 5875 02-547-5422 02-547-5415
8 หมู่บ้านทำมาค้าขาย 5867 02-507-5867 02-547-5415
ข้อมูลการติดต่อ

ฝ่ายส่งเสริมและบริหารระบบการตลาด

อีเมล์ : mwsc.dit@gmail.com
เว็บไซต์ : http://mwsc.dit.go.th