ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 185
ขนาดพื้นที่ : 3,000.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2518
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 05.00-20.00

เข้าชม 2,659 ครั้ง


สภาพในตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์


สภาพในตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์


สภาพในตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์






ศูนย์อาหารในตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์




สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36140
โทรศัพท์ : 044-889-098   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์