ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดโครงการสวัสดิการชุมชนหนองไผ่ล้อม

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : อาหารสด ผัก ผลไม้ และอาหารสำเร็จรูป

จำนวนแผงค้า : 252
ก่อตั้งเมื่อ : 3 กุมภาพันธ์ 2543
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 05.00-19.00 น.

เข้าชม 2,899 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   - ถนน เดชอุดม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-242-035, 044-255-530 ต่อ 22316   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดโครงการสวัสดิการชุมชนหนองไผ่ล้อม