ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดเทศบาลตำบลกุมภวาปี

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 23
ขนาดพื้นที่ : 300.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 31 มีนาคม 2499
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 3 มิถุนายน 2556
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 03.00-21.00

เข้าชม 2,664 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   - หมู่ 1 ถนน ชวลิต ตำบล กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
โทรศัพท์ : 0-4233-4266,0-4233-1366   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดเทศบาลตำบลกุมภวาปี