ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดข่วงเมืองน่าน

ประวัติความเป็นมา

          กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินวัดภูมินทร์ เป็นตลาดที่เกิดจากการส่งเสริมของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ทำงานบูรณาการร่วมกันเปิดตลาดต้องชมขึ้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะสร้างเอกลักษณ์พาณิชย์ อัตลักษณ์ของชาวน่าน ส่งเสริมให้เป็นแหล่งช่องทางการกระจายสินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม OTOP ได้แก่ ผลไม้ส้มสีทอง ข้าวกล้องอินทรีย์ ขนมข้าวซี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด ผ้าทอมือลายโบราณ เครื่องเงิน ฯลฯ จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถึงมือผู้บริโภคในราคายุติธรรม เข้าหลักการเอกลักษณ์พาณิชย์

          กาดข่วงเมืองน่าน เปิดทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์โดยจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ เยื้องๆหน้าวัดภุมินทร์นักท่องเที่ยวสามารถมาเดินเที่ยวชมวัดวาอาราม ย่านข่วงเมืองน่าน และแวะซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ของสองฝากจากเมืองน่าน ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านเสื้อผ้า ร้านขายของฝากของที่ระลึกฯลฯ โดยจะจัดเป็นประจำทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 17.000-22.00 น. (หากไม่ติดงานของหน่วยงานราชการ หรืองานอื่นๆ มาใช้สถานที่ข่วงเมืองน่าน)


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าเกษตร สินค้าหัตถกรรม OTOP ได้แก่ ผลไม้ส้มสีทอง ข้าวกล้องอินทรีย์ ขนมข้าวซี่ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสาหร่ายน้ำจืด ผ้าทอมือลายโบราณ เครื่องเงิน ฯลฯ มีอาหารพื้นเมือง โรตีกรอบ ร้านของฝากและร้านเสื้อผ้า ดนตรีเปิดหมวก การขายงานฝีมือ ปู่ม่านย่าม่าน ภาพวาดกระซิบรักบันลือโลกเป็นสัญลักษณ์หลัก

จำนวนแผงค้า : 350
ก่อตั้งเมื่อ : 8 มกราคม 2559
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 8 มกราคม 2559
วันเปิดทำการ : ศุกร์  เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 16.30-22.00 น.

เข้าชม 2,850 ครั้ง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครปญี่ปุ่น
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารและเครื่องดื่ม (เครป 20 บ. น้ำดื่ม 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.อัจฉรา พรหมมินทร์
ที่อยูู่ : 121 ม.4 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-0391215
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำผลไม้ปั่น อรนิดา
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ปั่น แก้วละ 25 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางอรนิดา จันท์ไพรสน
ที่อยูู่ : 44 ม.16 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9486874
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปลาหมึกย่าง ไข่ปิ้ง ขจร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมึกปิ้งไม้ละ 20 50 บ. ไข่ปิ้งไม้ละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายขจร สายคำแปง
ที่อยูู่ : 112 ม.3 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3721137
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมโตเกียว
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมโตเกียว 5 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายทองสุข ปาลาด
ที่อยูู่ : 164 ม.5 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7256815
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนิวลูกชิ้นทอด
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นทอด 5 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายอดิศร สมเหมาะ
ที่อยูู่ : 1/2 ถ.อริยวงค์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-8542720
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไส้กรอกข้าว ขนิษฐา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไส้กรอกข้าวลูกละ 2 บาท)
ชื่อ-สกุล : นางขนิษฐา เสถียรวัฒนา
ที่อยูู่ : 184 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6098004
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมึกสดย่างไพลิน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมึกสดย่าง 10 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ไพลิน สมสิทธิ์
ที่อยูู่ : 35/2 ม.4 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 096-0136878
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไส้กรอกข้าว ธนากร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไส้กรอกข้าว ไม้ละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายธนากร สุภา
ที่อยูู่ : 457 ม.7 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-5919152
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมเทียนแก้ว จุฑารัตน์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมเทียนแก้ว ลูกละ 2 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.จุฑารัตน์ จันต๊ะเนตร
ที่อยูู่ : 72 ม.4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1313297
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านคมขนมจีบ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมจีบ ลูกละ 2 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายคมมงคล คำแสน
ที่อยูู่ : 73 ม.15 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7595867
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นหมูปิ้ง นิชา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นหมูปิ้ง ไม้ละ 2 บาท)
ชื่อ-สกุล : น.ส.นิชา เขียวสมบัติ
ที่อยูู่ : 68 ม.4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2252365
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นนิกุ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นเนื้อ หมู ไม้ละ 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายพงษกร ทองจ้อย
ที่อยูู่ : 136 ม.10 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0043122
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหอยครก ฅนวัง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หอยครก กล่องละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางแสงแก้ว ปันจะวัน
ที่อยูู่ : 126 บ.ดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9549730
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสลัดม้วน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (สลัดม้วน ชุดละ 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.รุ่งเพชร สารสมบัติ
ที่อยูู่ : 8/7 บ.สมุน ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5546542
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่ใต้น้ำ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แกงไก่ 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายภานุวัฒน์ คำเบ้า
ที่อยูู่ : 103/28 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 094-2295121
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแม่ปรานีขนมเบื้อง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมเบื้อง 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ณัฐญาณี ทวีสินสุพรรณ
ที่อยูู่ : 179/1 ม.5 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6040878
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านต.เนื้อย่าง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นไม้ละ 10 บ. เนื้อโคขุนย่าง ไม้ละ 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายรักษาสกุล ปลอบโยน
ที่อยูู่ : 83 ม.4 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7631021
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเจิมหวานเย็น
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำมะม่วง 30 บ. ลูกชิ้นปลาลวกจิ้ม 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา พันธ์กวี
ที่อยูู่ : 41/9 ถ.มหาพรม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5556334
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเคบับ คลีโอพัตรา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (โรตีไก่ อันละ 25 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.นงเยาว์ เทพยศ
ที่อยูู่ : 21 ม.3 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-1562787
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแกงเขียวหวานกฤษฎา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แกงเขียวหวาน 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา ไชยโย
ที่อยูู่ : 141/11 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7921452
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นทิพย์ปิ้ง วิมลพรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นปิ้ง ไม้ละ 5 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางวิมลพรรณ ศรีสุวรรณ
ที่อยูู่ : 106 ม.4 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9181923
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเมี่ยงปลาหมุน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ปลาปิ้ง 140บ หมูปิ้งขีดละ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ทิพย์ แสนคำ
ที่อยูู่ : 1 ถ.อริยวงค์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 090-6744740
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านตุ๋ยดอทคอม
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ส้มตำ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางปรานอม ตณโณกบุตร
ที่อยูู่ : 269 ม.5 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8530590
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านส้มตำจารุณี
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ส้มตำ 30 บ. ยำ 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ธิดาพร ตันคื้น
ที่อยูู่ : 159 ม.5 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8085820
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านบ้านอภัยหมึกย่าง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมึกสดย่าง 10-50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายสันชัย สิงห์เชื้อ
ที่อยูู่ : 14/2 ถ.รอบเมืองทิศใต้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8558174
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านข้าวยำแหนมสด นันทนา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ข้าวยำแหนมคลุก 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.นันทนา ประสิทธิ์
ที่อยูู่ : 68 ม.11 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 096-5693262
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้าน I am Pizza กาดน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (พิซซ่า 59 89 139 บ./ถาด)
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุพรรษา ผาวังยศ
ที่อยูู่ : 57 ม.1 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6694423
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำเงี้ยวอรษา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมจีนน้ำเงี้ยว 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางอรษา เทพกัน
ที่อยูู่ : บ้านพักค่ายสุริยพงษ์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6824949
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูทอดอยุธยา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูทอด ขีดละ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายอรุณ แซ่ว่าง
ที่อยูู่ : 45 ม.6 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-1413126
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านตั้มผลไม้สด
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ ( เมล่อน องุ่นแดง ชมพู่ )
ชื่อ-สกุล : นางพิกุล มูลทา
ที่อยูู่ : 44 ม.1 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมี่ผัด ลินจง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารและเครื่องดื่ม (หมี่ผัด 10-20 น้ำส้มเกล็ดหิมะ 10บ.)
ชื่อ-สกุล : นางลินจง โนจิตร
ที่อยูู่ : 137 ม.2 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1761742
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำพริกหนุ่ม อาหารพื้นเมือง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (น้ำพริก 20 บ. อาหารพื้นเมือง 20-30บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.นิตยา มหาหมัด
ที่อยูู่ : 280/2 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยำกฤษฎากร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำ ถุงละ 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎากร โนราช
ที่อยูู่ : 21/5 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3364985
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโรตียักษ์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (โรตี อันละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ลัดดาวัลย์ จุทะไชย
ที่อยูู่ : 129 ม.3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 099-1386030
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไส้อั่วแอนนา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไส้อั่ว ขีดละ 34 บ. กกละ 170 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางกัลยกร สีหราช
ที่อยูู่ : 24 ถ.ผากอง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4353395
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปลาเผาหมึกปิ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ปลาเผา ตัวละ 120 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายสุข ทีราชปังกร
ที่อยูู่ : 161/2 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมือง เฉลิมชัย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (อาหารพื้นเมือง 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายเฉลิมชัย จองกว้าง
ที่อยูู่ : 6/2 ถ.สายท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0246655
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโรตีกังวาล @ น่าน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (โรตี อันละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางเกษศริน สวนเครื่อง
ที่อยูู่ : 194 ม.3 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2729723
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมืองสุภวัลย์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (อาหารพื้นเมือง 20-30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสุภวัลย์ การินตา
ที่อยูู่ : 12 ถ.รอบเมืองทิศใต้ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5788620
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านชาชัก
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (ชาเขียว เครื่องดื่ม 25 30 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.เบญจวรรณ สมคำ
ที่อยูู่ : 169 ม.1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0073816
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านข้าวคลุกกะปิจันทร์เลิศรส
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ข้าวคลุกกะปิ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางรัชตนาพร เขียวสมบัติ
ที่อยูู่ : 9809 ถ.ใจผาสุข ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2909819
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านต้นกล้าหมูยอ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูยอ ลูกชิ้น 10-20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายจิรทีปต์ รุ่งอุทัย
ที่อยูู่ : 171/3 ม.17 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0417610
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านต้นกล้าหมี่ยำ เมืองน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมี่ยำ ถุงละ 25 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.นิตยา กาเกตุ
ที่อยูู่ : 171/3 ม.17 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0417610
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไส้กรอกหมูล้วน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไส้กรอกหมู ไม้ละ 15 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.วัฒธณิชย์ แสงประสิทธิไชย
ที่อยูู่ : 19 ถ.เปรมปรีดา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0843569
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นปลา ชุดละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
ที่อยูู่ : 425 ม.17 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำส้มคั้น นิรมล
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำส้มคั้น 25 บ. ลอดช่องแก้วละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางนิรมล แพงคำ
ที่อยูู่ : 21/1 ถ.เปรมปรีดา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-1721412
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโรตี ชาติชาย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (โรตี อันละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายชาติชาย น้อยจิตร
ที่อยูู่ : 10/5 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4966410
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านทองม้วนสด "ครูจอย"
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ทองม้วนสด 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางเกษมณีญา พรมมา
ที่อยูู่ : 38 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6869969
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำพริกมะแขว่น มัลลิษา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (น้ำพริกข่า มะแขว่น กระปุกละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางมัลลิษา มาดี
ที่อยูู่ : 249 ม.5 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1296939
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน่าน..แน่ะ น้ำอัดลมโบราณ
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำอัดลมโบราณ แก้วละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ปราภัค เอกพิทักษ์ดำรง
ที่อยูู่ : 50/19 บ.เอื้ออาทร ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-6829896
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยำมะม่วงเสวย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำมะม่วง ชุดละ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางกาญจน์ชริญา พุทธรักษ์มงคล
ที่อยูู่ : 19/1 ถ.เปรมปรีดา ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1141300
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านข้าวซอยตัดน้ำผึ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ข้าวซอย 20-25 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสมศรี ไชยรังสินันท์
ที่อยูู่ : 459 ม.4 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7095350
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไอติมโบราณ
สินค้าที่จำหน่าย : ไอศครีม ไม้ละ 10 บ.
ชื่อ-สกุล : นายจตุพล นันติ
ที่อยูู่ : 178 ม.2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0937472
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่อบโอ่ง ล้านนาไทย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไก่อบโอ่งตัวละ 160 บ. ซี่โครงขีดละ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร บรรจง
ที่อยูู่ : 365 ม.1 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-8562913
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูปิ้ง ไส้อั่ว ลัดดาวัลย์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูปิ้งไม้ละ 10 บ. ไส้อั่ว 15 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ลัดดาวัลย์ นันทชัย
ที่อยูู่ : 6/1 ถ.สวนตาล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9614156
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำพริก กิ่งกมล
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารและเครื่องดื่ม (น้ำพริก 20 บ. น้ำดื่ม 10 บ. )
ชื่อ-สกุล : นางกิ่งกมล สุนทรเมือง
ที่อยูู่ : 352 ม.17 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7018582
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมือง จิราพร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (อาหารพื้นเมือง 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางจิราพร คาวะนา
ที่อยูู่ : 57/9 บ.ไผ่เหลือง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1523396
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านซูชิรสริน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ซูชิ ชิ้นละ 5 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางรสริน บุญเรือง
ที่อยูู่ : 359 ม.1 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6244445
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผลไม้ปั่นนัยนา
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำมะพร้าว 20 25 บ. น้ำผลไม้ปั่น 25 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.นัยนา สุขรักษ์
ที่อยูู่ : 30 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8581372
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำพริกแม่กาบจันทร์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (น้ำพริก 20 บ. ผักลวก 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางกาบจันทร์ วงค์ทาคำ
ที่อยูู่ : 46 ม.1 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1837715
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านทินนี่ ยำรสเด็ด
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำ 50บ.)
ชื่อ-สกุล : นายกชกร สุริยศ
ที่อยูู่ : 21/3 ถ.เทศบาลดำริห์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2788723
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไข่ป่าม เสาวลักษณ์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไข่ป่าม 20 บ. หมูสะดุ้ง 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.เสาวลักษณ์ เหรียญเจริญกุล
ที่อยูู่ : 56 ถ.คำยอด ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7750953
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแกงผักสมุนไพรป้าสมพิศ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แกงผักสมุนไพร 40-50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสมพิศ พากะษัย
ที่อยูู่ : 134 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9240172
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นทิพย์ปิ้ง รัชมาพร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นทิพย์ไม้ละ 5 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.รัชมาพร ใจบุญ
ที่อยูู่ : 169/4 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8463955
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมืองศุภลักษณ์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แกงพื้นเมือง 20บ. )
ชื่อ-สกุล : นางศุภลักษณ์ มังคล้าย
ที่อยูู่ : 81 ม.2 ต.พญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0181299
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแหนมเนือง อภิรุจี
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 40 บ. แหนมเนือง 100 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางอภิรุจี เกตุรัตน์
ที่อยูู่ : บ้านพักโรงจำนำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-8495910
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านป้าเล็ก อาหารไทยพื้นเมือง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไก่ต้มน้ำปลา เป็ดพะโล้ 150 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางเล็ก ดอนอินไชย
ที่อยูู่ : 45/2 ถ.มะโน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1797603
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูปิ้งนมสดชาละวัน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูปิ้งไม้ละ 10 บ. ไส้กรอก ไม้ละ 15 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางลอย ไชยธรรมปัญญา
ที่อยูู่ : 38/6 บ้านมงคล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9338945
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกาสะลอง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ตำปูม้าสด 80 บ. ส้มตำ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางภัชนน พรมมา
ที่อยูู่ : 187 ม.1 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2934898
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอัครเดชสับปะรดภูแล
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ (สับปะรดภูแล ถุงละ 25 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายอัครเดช อวดคล่อง
ที่อยูู่ : 300 ม.7 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7870069
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเค้กบ้านเกื้อ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (เบเกอรี่ 10 20 บ. เค้ก 40 บ. สปาเกตตี้ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ผาสุวรา พระนคร
ที่อยูู่ : 114/3 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9145959
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำมะพร้าวปั่นดรุณี
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำมะพร้าวปั่น 20 25 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ดรุณี ดวงดาว
ที่อยูู่ : 76 ม.9 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 099-2911300
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านทาโกะยากิ นิชาดา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ทาโกะยากิ 20-30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.นิชาดา อินสบหลม
ที่อยูู่ : 117 ม.2 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-3283481
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวาฟเฟิลนมสด
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (วาฟเฟิล อันละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางกมลรัตน์ กุลเหนือ
ที่อยูู่ : 42 ถ.สายท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7582821
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเจ๊ใหญ่หอยทอดกระทะร้อน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หอยทอด 35 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ผาสุวรา พระนคร
ที่อยูู่ : 114/3 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-9145959
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นนายอ้วน ศลัชญา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นนายอ้วน ไม้ละ 5 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางศลัชญา ณ น่าน
ที่อยูู่ : 98 ม.2 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6319292
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมเบื้อง พัชชนุช
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชุบ 20 บ. ขนมเบื้อง 20 บ. ขนมหวาน 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.พัชชนุช กลิ่นขจร
ที่อยูู่ : 109 ม.3 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-3782124
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกรานต์ บาร์บีคิว แซ่บอินดี้
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (บาร์บีคิว หมู ไก่ ไม้ละ 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายสงกรานต์ นันท์ชัย
ที่อยูู่ : 97 ม.5 ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 092-3376427
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมเทียนบัวผัน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมเทียนลูกละ 2 บ. มะม่วงกก.ละ 25-30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางบัวผัน โรงคำ
ที่อยูู่ : 161 ม.4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4058945
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านMoshi Moshi Takoyaki
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ทาโกะยากิ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุรีรัตน์ กองนันท์
ที่อยูู่ : 14/31 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0719399
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยำหัวปลี
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำหัวปลี 30 บ แอ๊บหมู 10บ.)
ชื่อ-สกุล : นางปุณดาพร เมธีธนะกร
ที่อยูู่ : 62/3 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7107547
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนมสด-นมเปรี้ยว สหกรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (นมสด-นมเปรี้ยว ถุงละ 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายฉัตรชัย ชายครอง
ที่อยูู่ : 203 ม.2 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7846078
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านคำใบ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (กล้วยฉาบ หมี่กรอบ ข้าวซี่ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางคำใบ โรจนปัญญากูล
ที่อยูู่ : 64 ม.6 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9516924
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวน พรหมพร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางพรหมพร อินต๊ะแปง
ที่อยูู่ : 16 บ้านหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7970868
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไส้กรอกข้าว พรรณิกา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไส้กรอกข้าวไม้ละ 10 บ. สับปะรด มะม่วง 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางพรรณิกา เกียรติยศ
ที่อยูู่ : 306 ม.7 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-4258169
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมือง สุพิน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (อาหารพื้นเมือง ห่อนึ่งไก่ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุพิน มูลละ
ที่อยูู่ : 54 ม.1 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยำถูกปาก
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำ 40 - 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสุภิดา บุญนาวา
ที่อยูู่ : 18 บ.ท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4971541
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านตีนไก่ซุปเปอร์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ตีนไก่ซุปเปอร์ 50บ. น้ำยาป่า 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางชนากานต์ นุ่มภา
ที่อยูู่ : 22 ม.5 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5581115
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโต้รุ่ง หมึกสดย่าง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมึกสดย่างไม้ละ 10 35 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายชรินทร์ แซ่ว่าง
ที่อยูู่ : 111 ม.8 ต.และ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1682139
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมืองศรีเรือน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารพื้นเมือง 10 บ. น้ำขวดละ 10 บ. ชานม ชาเขียว 10 บ.
ชื่อ-สกุล : นางศรีเรือน ขัดเงามา
ที่อยูู่ : 130 บ.สวนหอม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-5225825
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมลูกชุบ ดวงใจ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชุบ 20 บ. น้ำสมุนไพรขวดละ 10บ.)
ชื่อ-สกุล : นางดวงใจ ธนาดวง
ที่อยูู่ : 179 ม.5 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-18042552
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเฮฮาเฮง ลูกชิ้นปลา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ลูกชิ้นปลา 10 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายอรรถพล พากะษัย
ที่อยูู่ : 134 บ.อรัญวาส ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 094-0869927
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแก้ว หมูยอนึ่ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูยอนึ่งไม้ละ 10 บ. ไข่ครกชุดละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายแก้ว ผาสุก
ที่อยูู่ : 50/412 บ.เอื้ออาทร ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2477218
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจันดี ปลานึ่ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ปลานึ่ง ตัวละ 100 บ. ไก่นึ่ง. ไส้กรอกหมูไม้ละ 15 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางจันดี ทุ่งแดง
ที่อยูู่ : 43 ม.3 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0400568
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวาสนา ส้มตำ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ส้มตำ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา สารอินทร์
ที่อยูู่ : 21 ม.15 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1284418
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านข้าวไข่เจียว
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ข้าวไข่เจียว 25 30 บ. ไข่ครก 20 บ. ไข่ม้วน 15 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางลภัสรดา ยศกรธนสาร
ที่อยูู่ : 28 ม.1 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3056678
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านณพงษ์ บัวลอย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (บัวลอย 15 บ. ทับทิมกรอบ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายณพงษ์ อุดราย
ที่อยูู่ : 186 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1872689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมต้ม ขนมสอดไส้ วรรณเนา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมต้ม แพ็คละ 20 บ. สอดไส้ห่อละ 5 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางวรรณเนา เมฆสาคร
ที่อยูู่ : 37/23 ถ.รอบเมืองทิศตะวันตก ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9568742
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านข้าวยำแหนมคลุก สุดา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ข้าวยำแหนมคลุก 40 บ. เมี่ยงคำ เมี่ยงลาว 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสุดา นันทวาศ
ที่อยูู่ : 28/2 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2211952
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไส้อั่วพนิดา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไส้อั่ว ขีดละ 30 บ. แคบหมู 20 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.พนิดา ธนสมบัติ
ที่อยูู่ : 96/2 ถ.สายท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-1408090
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมถ้วยสุชาดา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารและเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม 10 บ. ขนมถ้วย 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสุชาดา ปัญญาภาพ
ที่อยูู่ : 49 ม.11 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-9523132
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสับปะรดภูแลน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ (สับปะรดภูแล ถุงละ 30 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายกิตติศักดิ์ โนรี
ที่อยูู่ : 19 ม.8 ต.จอมจันทร์ อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1119057
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านบาบีคิว ออรินจิ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (บาบีคิว ไม้ละ 10 บ. เบคอนไม้ละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางอรอุมา พากะษัย
ที่อยูู่ : 50/414 บ.เอื้ออาทร ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5645421
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านห่อแอ๊บ สุมาลี
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ห่อแอ๊บปลา หมู ไข่ปลา 20 บ. ข้าวนึ่ง 10 บ. )
ชื่อ-สกุล : นางสุมาลี พรมจักษ์
ที่อยูู่ : 67 ม.2 บ.ร้องตอง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-2824537
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมือง ป้าน้อย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (อาหารพื้นเมือง ถุงละ 20 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางปรานอม ยะกัน
ที่อยูู่ : 32 บ.หัวข่วง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6161343
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลำคลอง ส้มโอทับทิม
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้และเครื่องดื่ม (น้ำดื่ม 10 บ. ส้มโอแพ็คละ 20 30 บ. )
ชื่อ-สกุล : นางลำคลอง จำปาทอง
ที่อยูู่ : 2 ม.14 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4312169
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำเงี้ยวเมืองน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (น้ำพริกหนุ่ม ปลาร้า 10 บ. น้ำเงี้ยว ถุงละ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางเพชรรัตน์ ทะกัน
ที่อยูู่ : 72 ม.14 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9512592
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านส้มตำ แซบเว่อร์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ส้มตำ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางรัตติยา เส้นแก้ว
ที่อยูู่ : 58 ม.14 บ.บึงใหม่พัฒนา ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7485479
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูสะเต๊ะ พัชรินทร์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูสะเต๊ะชุดละ40 บ. แซนวิส 25 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางพัชรินทร์ สุทธิชานนท์
ที่อยูู่ : 28 ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-2985561
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยำ ฐิตาวีร์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำวุ้นเส้น 35 บ. ยำมะม่วง 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ฐิตาวีร์ หาสียา
ที่อยูู่ : 156 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8119425
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมไทย อำไพ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมไทย กล่องละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางอำไพ วงศ์อำนาจ
ที่อยูู่ : 177 ม.7 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1654089
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำผลไม้ปั่น นันทิยา
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ปั่น แก้วละ 25 บ. ขนมจีนน้ำยาหมู 35 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางนันทิยา วังศรี
ที่อยูู่ : 87 ม.4 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 090-0517184
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกระเพาะปลา จันทรา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (กระเพาะปลา 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางจันทรา วังศรี
ที่อยูู่ : 25 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0399338
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำมะพร้าวสดมนทา
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำมะพร้าว แก้วละ20 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.มนทา ไชยจันดี
ที่อยูู่ : 2/14 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-0579611
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสลัดเปมิกา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (สลัด กล่องละ 35-40 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.เปมิกา ศรีทิพย์
ที่อยูู่ : 9 ม.4 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4862035
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านบัวผันไข่ปิ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไข่ปิ้งไม้ละ 20บ. ลูกชิ้นปิ้งไม้ละ 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางบัวผัน โรงคำ
ที่อยูู่ : 161 ม.4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4058945
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูย่างน้ำตก วรรณิดา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไก่นึ่ง 40 50 บ. หมูน้ำตก 50 บ. )
ชื่อ-สกุล : น.ส.วรรณิดา ตะเพาทอง
ที่อยูู่ : 85/13 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6249994
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแกงเห็ด 3 อย่าง สุกัญญา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แกงเห็ด ถุงละ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา สุวรรณเลิศ
ที่อยูู่ : 26/5 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7245017
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมือง ลัดดา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (อาหารพื้นเมือง 20 บ. ข้าวเหนียว 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางลัดดา สีคำ
ที่อยูู่ : 65 ม.2 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1345666
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแหนมคลุกหนองคาย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แหนมคลุก 40 บ. เมี่ยงปลาทู 50-60 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายจารุเชษฐ พาศรี
ที่อยูู่ : 177/2 บ.น้ำล้อม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1770808
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเวียงน่านมัลเบอร์รี่ น้ำหม่อนผลสด
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำหม่อน ขวดละ 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายจีรศักดิ์ เกษรานนท์
ที่อยูู่ : 85/6 บ้านมงคลนิมิตร ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1890304
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านก๋วยเตี๋ยวลุยสวน จิรนันท์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางจิรนันท์ เกี๋ยนสืบ
ที่อยูู่ : 49 ม.1 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-6096851
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นเมือง ศิวพร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (อาหารพื้นเมือง 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางศิวพร ไทยตรง
ที่อยูู่ : 131/6 บ.มงคลนิมิตร ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-9086025
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกาแฟโบราณ นครน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มแก้วละ 30-40 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายวุฒิ กันทะเสน
ที่อยูู่ : 70/1 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5859016
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูทอดน้ำปลา พิชญานิน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูทอดน้ำปลา ขีดละ 35 บ. ข้าวเหนียว 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางพิชญานิน เชื้อหมอ
ที่อยูู่ : 55 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7649114
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบญจา หมึกสดทอด
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมึกสดทอด 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.เบญจมาศ บุญเรือง
ที่อยูู่ : 214/10 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8524583
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำผลไม้พันธวีย์
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำฝรั่ง น้ำมะพร้าว แก้วละ 20บ.)
ชื่อ-สกุล : นายพันธวีย์ ศิริรัตน์
ที่อยูู่ : 110 ถ.มหายศ ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2987142
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมครกใบเตยแพรวพรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมครก กระทงละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางแพรวพรรณ นุเทพสุ
ที่อยูู่ : 112/4 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4344500
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำผลไม้ปั่น วรภรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำผลไม้ปั่น 25-40 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางวรภรณ์ ศรีประเสริฐ
ที่อยูู่ : 289 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9990915
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่ทอดปักษ์ใต้
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไก่ทอด 20 บ. แคบหมู 20 บ. ข้าวเหนียว 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางกันยา ปิงหาน
ที่อยูู่ : 2/72 ม.2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6354188
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำปั่นผลไม้สดศุภมิตรา
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (น้ำปั่น แก้วละ 25-30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศุภมิตรา ภักดีอาษา
ที่อยูู่ : 21/27 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1654419
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านซุ้มอร่อย
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารและเครื่องดื่ม (ลูกชิ้นปิ้ง 2 บ. หมูสะเต๊ะ 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายบวรสิทธิ์ วงศ์วิเศษ
ที่อยูู่ : 22/17 ถ.ราษฎร์อำนวย อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-0165644
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแพนเค้กการ์ตูน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แพนเค้ก ไม้ละ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายวีรวัฒน์ ปานสันเทียะ
ที่อยูู่ : 50/482 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9998788
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านภูผาไอศครีม
สินค้าที่จำหน่าย : ไอศครีมมะพร้าวสด กะลาละ 30 บ.
ชื่อ-สกุล : นายรัตนศิลป์ ไชยวงค์
ที่อยูู่ : 11/1 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5678558
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่มะนาว ชญานิน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไก่มะนาว 30 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชญานิน วิเศษกันทรากร
ที่อยูู่ : 850 ม.8 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1328159
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเต้าหู้นมสดบุญยวง
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม (เต้าหู้นมสด 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางบุญยวง สุยาว
ที่อยูู่ : 192/12 บ.หนองบัว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3029848
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูย่างเกาหลี ชาชูดัง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูย่าง ไม้ละ 10 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางจินตนา ยะแสง
ที่อยูู่ : 75 ม.4 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1881661
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านครูต้อย น้ำเงี้ยว
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (น้ำเงี้ยว 30 บ. ข้าวซอย 40บ. หมี่กรอบ 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางดวงนภาพร เชื้อหมอ
ที่อยูู่ : 55 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1854408
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมปังไทยากิ นิสสา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ขนมปังไทยากิ ชิ้นละ 35 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางนิสสา บั้งเงิน
ที่อยูู่ : 52/26 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8831256
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพิซซ่า ภาคภูมิ
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (พิซซ่า บาร์บีคิว แฮม ชิ้นละ 40 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายภาคภูมิ เจิมปลั่ง
ที่อยูู่ : 288 ม.3 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8846717
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยำ จุฑาทิพย์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ยำ 40-70 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.จุฑาทิพย์ ฝ่ายเดช
ที่อยูู่ : 24/4 บ.มหาโพธิ์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7549778
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านฟูจิซัง ซูชิ บาร์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ซูชิ ชิ้นละ 5 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายเอกชัย แอฟู
ที่อยูู่ : 177 ม.4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2729689
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเค้กนาเนียร์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (เค้กชิ้นละ 35 บ. 3 ชิ้น 100 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางพัสวี ศิริพานิชสกุลชัย
ที่อยูู่ : 180 ม.11 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8902916
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเฉาก๊วยชากังราว ธรรมณัท
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารและเครื่องดื่ม (เฉาก๊วย 20 บ. หมึกย่าง 20 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายธรรมณัท สารอินทร์
ที่อยูู่ : 21/15 บ.เจดีย์ ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3204008
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่กรอบ NAN FC
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (กุ้งทอด ปลาไข่ญี่ปุ่น จานละ 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นางสิริวรรณ รัศมีจำรัส
ที่อยูู่ : 62/17 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3660455
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูทอดมะแขว่น
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (หมูทอด ไก่ทอด ไม้ละ 10 บ. )
ชื่อ-สกุล : นายจตุรงค์ สุขะ
ที่อยูู่ : 55 ม.6 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4576509
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่ทอดสมุนไพร เสกสรร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ปีก 10-20 บ. สะโพก 25-30 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายเสกสรร ดอนอ่อนสา
ที่อยูู่ : 183 ม.4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8485205
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไก่มะนาว มาโนช
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (ไก่มะนาว 35 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายมาโนช ลินเทศ
ที่อยูู่ : 112 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4405220
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านMix Max
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ (มะม่วงเบาแช่อิ่ม 50 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายภาวดี หนองภิวงค์
ที่อยูู่ : 265 บ้านสันติภาพ ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-6962915
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านซะป๊ะแมลงทอด
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (แมลงทอด 20 50 บ. )
ชื่อ-สกุล : นายมณเทียร คำนา
ที่อยูู่ : 10/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5306679
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเม็ดมะม่วงเทวิน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร (เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 20 50 100 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายเทวิน ชวนา
ที่อยูู่ : 150 ม.1 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-7841741
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านของเล่นเด็ก
สินค้าที่จำหน่าย : ของเล่นเด็ก 50-2 000 บ.
ชื่อ-สกุล : นายวีรพงศ์ พัววิจิตรธรรม
ที่อยูู่ : 33/19 ถ.เปรมประชาราษฏร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-5565429
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสินค้าแฮนด์เมค ระวีวรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋าใบละ 35 บ.
ชื่อ-สกุล : นางระวีวรรณ สีสุมาตย์
ที่อยูู่ : 9/6 ถ.รังษีเกษม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8511187
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนางฉวีวรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อยืด 159-199 บ.เสื้อพื้นเมือง 199-399 บ.
ชื่อ-สกุล : นางฉวีวรรณ สงวนสม
ที่อยูู่ : 21/4 บ.หัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5076520
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอัมพวัน
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง 320บ/ชุด 150บ./ตัว
ชื่อ-สกุล : นางอัมพวัน อารีประเสริฐสุข
ที่อยูู่ : 22 ม.4 ต.น้ำปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3780125
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านชัชฎา
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าแฟชั่น 100 199 200 บ./ตัว
ชื่อ-สกุล : นางชัชฎา สิงห์เสม
ที่อยูู่ : 141 ม.6 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9439261
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหน่อย
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าสตรี 690 บ./ตัว
ชื่อ-สกุล : น.ส.หน่อย เชียงเกตุ
ที่อยูู่ : 270 ม.2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกมลทิพย์
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าฝ้าย ชุดละ 100 199 บ./ชุด
ชื่อ-สกุล : น.ส.กมลทิพย์ สุริยา
ที่อยูู่ : 108 ม.4 ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 090-0493325
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านคมสัน
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าฝ้ายพื้นเมือง 100 150 200 250 บ.
ชื่อ-สกุล : นายคมสัน เชี่ยวชาญ
ที่อยูู่ : 7/8 ถ.เจ้าฟ้า ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8841839
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกลอยใจ
สินค้าที่จำหน่าย : พื้นเมือง กระเป๋าแฟชั่น
ชื่อ-สกุล : น.ส.กลอยใจ ดีปาละ
ที่อยูู่ : 6 ม.1 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1386314
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนายเสรี
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าขาวเชา พื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : นายเสรี แซ่โซ้ง
ที่อยูู่ : 23/6 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6250429
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนายณัฐวุฒิ
สินค้าที่จำหน่าย : เคสโทรศัพท์ 200 บ.
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ ลานเงิน
ที่อยูู่ : 182/9 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7927536
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุภาพร
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าแฟชั่น
ชื่อ-สกุล : น.ส.สุภาพร ปิมปา
ที่อยูู่ : 164 ม.9 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2299269
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจีราวรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋าแฮนด์เมค
ชื่อ-สกุล : น.ส.จีราวรรณ วงษารักษ์
ที่อยูู่ : 120 ถ.สายท่าลี่ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-9192224
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแจน
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อกีฬา
ชื่อ-สกุล : น.ส.อริสา วิชา
ที่อยูู่ : 43 ม.8 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5786943
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอภิรักษ์
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อยืด
ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์ ผดุง
ที่อยูู่ : 10/39 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8853089
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน่านนำโชค
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : นายศุภกร สุขคำมี
ที่อยูู่ : 12/16 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4721039
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเฮือนเงิน
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : น.ส.ดารากูล สุทธิธนวัต
ที่อยูู่ : 42/2 แถวห้างดีเบส ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7784126
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบญจมาศ
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องสำอาง Mere Z' ca
ชื่อ-สกุล : น.ส.เบญจมาศ ชิยศ
ที่อยูู่ : 42 ม.3 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4103045
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านCase 4 you
สินค้าที่จำหน่าย : เคสโทรศัพท์
ชื่อ-สกุล : นางประคองเพชร จันทร์ศักดิ์
ที่อยูู่ : 33 ม.5 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1358202
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านรุ้ง
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : นางสายรุ้ง วุติวงค์
ที่อยูู่ : 424 ม.6 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกิตติชัย
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง เสื้อยืด ต่างหู
ชื่อ-สกุล : นายกิตติชัย กลัดทอง
ที่อยูู่ : 241 ม.15 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9207205
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านKI
สินค้าที่จำหน่าย : ต่างหู
ชื่อ-สกุล : น.ส.วนิดา ภิยะ
ที่อยูู่ : 73 ม.2 ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1129093
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกระเป๋าผ้าสุจิตตรา
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋าแฮนด์เมค
ชื่อ-สกุล : นางสุจิตตรา วงค์อินอยู่
ที่อยูู่ : บ้านพักรพ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6091832
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพูลศักดิ์
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อหม้อฮ่อม
ชื่อ-สกุล : นายพูลศักดิ์ สุทะ
ที่อยูู่ : 68 ม.4 ต.หมอเมือง อ.แม่จริม จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1154590
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านดาแว่น
สินค้าที่จำหน่าย : แว่นตา 50-2 000 บ.
ชื่อ-สกุล : นางฉวีวรรณ สมนึก
ที่อยูู่ : 40 ม.3 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 088-2494435
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนางอุไรวรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟช๊อป 10-25 บ. กระเป๋า 65-200 บ.
ชื่อ-สกุล : นางอุไรวรรณ คำนา
ที่อยูู่ : 10/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5306679
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนางจิราภรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้าขาม้า 100บ. ผ้าถุง 199 259 บ. กางเกงเล 15-199 บ.
ชื่อ-สกุล : นางจิราภรณ์ นุปิง
ที่อยูู่ : 50/322 บ้านเอื้ออาทร ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7728679
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผ้าขวัญน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อพื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : นายร.ต.กฤตัชญ์ พัฒนทองปัน
ที่อยูู่ : 702/42 บ้านสันติภาพ2 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9569969
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพริมเพรา
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง 150 199 บ.
ชื่อ-สกุล : นางพริมเพรา พิเคราะห์
ที่อยูู่ : 105 ถ.ข้าหลวง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4302062
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอมรรัตน์
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อยืด 170 บ. ตุ๊กตาโคมไฟ 49 บ. ไม้นวดหลัง 100 บ.
ชื่อ-สกุล : นางอมรรัตน์ อภิวรรณ์
ที่อยูู่ : 50/162 ม.15 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 092-1030545
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุภารวจี
สินค้าที่จำหน่าย : สีทาเล็บ 59 บ.
ชื่อ-สกุล : นางสุภารวจี โนติ๊บ
ที่อยูู่ : 5 ม.5 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 090-2418436
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวรัญญา
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อยืด 100 บ.
ชื่อ-สกุล : น.ส.วรัญญา เชื้อหมอ
ที่อยูู่ : 67 ม.6 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 090-8920277
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านคู่หูของฝากน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : พวงกุญแจ
ชื่อ-สกุล : นางพรรณี ภูพาน
ที่อยูู่ : 10/1 ซ.2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1648196
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยีนส์
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า กางเกงยีนส์ 299 บ.
ชื่อ-สกุล : นางมาลินี ทองรอบพิทักษ์
ที่อยูู่ : 93/7 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7588490
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนัฏฐวี
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง 299 บ.
ชื่อ-สกุล : นางนัฏฐวี ปินไชย
ที่อยูู่ : 168 ม.3 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 092-7941965
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเฮือนน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง 250 บ.
ชื่อ-สกุล : น.ส.ชนิสรา กุลนันท์
ที่อยูู่ : 11/11 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 099-8133481
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผ้าเมือง (ละลานตา)
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋า 100 บ.
ชื่อ-สกุล : นายศุภชัย เมืองทอง
ที่อยูู่ : อ.เวียงสา จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2763164
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกัญญารัตน์
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋าแฟชั่น 219 บ.
ชื่อ-สกุล : นางกัญญารัตน์ ดัสเดียน
ที่อยูู่ : 100 ม.5 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1960958
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านซองกุญแจแฮนเมค
สินค้าที่จำหน่าย : ซองกุญแจแฮนเมค 59 บ. 89 บ.
ชื่อ-สกุล : นางอังสุมา ศรีเพ็ง
ที่อยูู่ : 248 ม.5 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4680500
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นพรรณปพร
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าแฟชั่น ชุดละ 199 บ.
ชื่อ-สกุล : น.ส.พรรณปพร จองใหม่
ที่อยูู่ : 85 ม.1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ : 088-4077734
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพรพรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าแฟชั่น ชุดละ 199 บ.
ชื่อ-สกุล : นางพรพรรณ น้อยหมอ
ที่อยูู่ : 38 ถ.มหาวงค์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7163455
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุมาภรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าแฟชั่น
ชื่อ-สกุล : นางสุมาภรณ์ กองสาสนะ
ที่อยูู่ : 3/1 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6878892
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยีนส์ (กัญชิตา)
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า 220 บ.
ชื่อ-สกุล : น.ส.กัญชิตา แปงล้วน
ที่อยูู่ : 87 ม.1 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6173796
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอารีรัตน์
สินค้าที่จำหน่าย : ต้นไม้ (กระบองเพชร ไม้มงคล) 25 บ.
ชื่อ-สกุล : น.ส.อารีรัตน์ ชูเถื่อน
ที่อยูู่ : 108 ม.4 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3232235
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านยุคล
สินค้าที่จำหน่าย : ต่างหู 25 บ.
ชื่อ-สกุล : นางยุคล ไชยมงคล
ที่อยูู่ : 6 ถ.ผากอง ซ.2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4532564
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้าน Louis Louis shop
สินค้าที่จำหน่าย : สร้อยคอ 100 บ.
ชื่อ-สกุล : น.ส.วัชนี อัชฌานภาลัย
ที่อยูู่ : 325 ม.7 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0772126
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านYarismee shop
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อตัวละ100-150 บ. กระเป๋า 25-30บ.
ชื่อ-สกุล : น.ส.บุญญารัตน์ บุญสืบ
ที่อยูู่ : 302 ม.4 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0755920
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านประกายกาญจน์
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋าแฮนด์เมค 350 500 650 บ.
ชื่อ-สกุล : นางประกายกาญจน์ คำเทพ
ที่อยูู่ : 202 ม.9 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 061-7968889
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านชวินทร์
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋า สมุดโน๊ต พวงกุญแจ 25-150 บ.
ชื่อ-สกุล : นายชวินทร์ ตาคำ
ที่อยูู่ : 89 ม.6 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0488030
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสังวาลย์ผ้าทอ
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อพื้นเมือง ผ้าทอพื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : นางสังวาลย์ หน่อม๊อก
ที่อยูู่ : 20 ม.4 ต.ถืมตอง อ.เมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2651392
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านคนน่าน
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อพื้นเมือง (199 299 350 บ.)
ชื่อ-สกุล : นายณัฐสิทธิ์ ป้องขัน
ที่อยูู่ : 1/6 ถ.สุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6622969
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเสื้อผ้าเด็ก
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าเด็ก (150 180 200 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ศิริรัตน์ ขันธยศ
ที่อยูู่ : 109 ม.2 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7465930
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านธัญญลักษณ์ผ้าพื้นเมือง
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง (150 200 250 500 บ.)
ชื่อ-สกุล : น.ส.ธัญญลักษณ์ ปรารมภ์
ที่อยูู่ : 336 ม.2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1759580
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ตั้งอยู่ข้างวัดภุมินทร์ ในตัวเมืองน่าน เริ่มต้นบริเวณสี่แยกวัดพระธาตุช้างค้ำ บนถนนผากอง ระหว่างลานข่วงเมือง หน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปถึงสามแยกถนนจัทรประโชติ ตำบล ในเวียง อำเภอ เมืองน่าน จังหวัด น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-710-234   
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนสุริยพงษ์ (ทางหลวงหมายเลข 101) เลี้ยวขวา เข้าถนนผากอง ตรงไปจะพบกัดข่วงเมืองน่านทางด้านขวา


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดข่วงเมืองน่าน