ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดชุมชนวัดโบสถ์

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเดิมเป็นวัดเก่าโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยชาวมอญอพยพมาจากเมืองหงสาวดี สร้างไว้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองหงสาวดีด้วย เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อเหลือ ถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองปทุมธานี  วัดโบสถ์มีรูปปั้นเหมือน ของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) เทศนาธรรมองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความสูงถึง  280 เมตร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวนิยมไปกราบไหว้กันเป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวนิยมกราบไหว้และมาสักการะบูชา พระแสงอาญาสิทธิ์ ของเก่าแก่จากรามัญและช้างสี่เศียรใช้ติดตั้งประดับหัวเสาอายุ 150 ปี สร้างด้วยทองสำริด

          ในตลาดมีร้านจำหน่าย อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ขนมพื้นบ้าน สินค้า OTOP ของจังหวัดปทุมธานี ของฝากจากจังหวัดอื่นๆ และสินค้าเกษตร อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผักและผลไม้จากสวนของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียง ส่วนใหญ่เป็นกล้วยนานาชนิด และผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆ เช่น เมลอน มะม่วง ด้านใกล้ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีบริการจำหน่ายอาหารปลา ให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลิน ตลาดต้องชมวัดโบสถ์  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00–17.00 น.


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ผักปลอดสารพิษ เมลอน กล้วยนานาชนิด มะม่วง

จำนวนแผงค้า : 70
ก่อตั้งเมื่อ : 27 มีนาคม 2559
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 27 มีนาคม 2559
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 09.00-17.00 น.

เข้าชม 2,716 ครั้ง


ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านค้าชุมชน
สินค้าที่จำหน่าย : กาแฟสด เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : ร้านค้าชุมชน
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องดื่ม
ชื่อ-สกุล : นายสมนึก ศิลพร
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 085-191-7688
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายลาภพวัตร์ เหมือนแสง
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : กิ๊ฟช๊อป
สินค้าที่จำหน่าย : กิ๊ฟชอป ของเล่น รองเท้า
ชื่อ-สกุล : ฉวีวรรณ ศรีจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กางเกง ผ้าขาวม้า
ชื่อ-สกุล : สุภัทธ์ จงใจ
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-807-0216
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : คุณอุ๊
สินค้าที่จำหน่าย : วาฟเฟิล มันฝรั่งทอด
ชื่อ-สกุล : นางปณุภา พ่วงพิศ
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เฟอร์นิเจอร์
สินค้าที่จำหน่าย : เฟอร์นิเจอร์
ชื่อ-สกุล : นายชลอ ท้ายเมือง
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-040-5651
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมวกจักสาน
ชื่อ-สกุล : นางจำเรียง พึ่งไทย
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาดทอด ปลาหวาน
ชื่อ-สกุล : สุภา ทองปิ่น
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวแต๋น
ชื่อ-สกุล : นิภาพร ดีอินทร์
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โรตี สายไหม
ชื่อ-สกุล : จักรา ศิริยศ
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-004-9565
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูปิ้ง ขนม
ชื่อ-สกุล : วัรญญา จงใจ
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 088-202-7509
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยแขก กระยาสาท
ชื่อ-สกุล : จันทร์เพ็ญ ปฏิมาหงส์ทอง
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 083-612-4783
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ส้มตำสมสวย
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ ไก่ย่าง
ชื่อ-สกุล : สมสวย ชนจำรัส
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 087-040-5651
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
ชื่อ-สกุล : ขวัญดาว รัตนบุญประเทือง
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 099-342-1672
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดง
ชื่อ-สกุล : สุทิน ปานเปี่ยมเกียรติ
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 0--414-1526
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวราดแกง
ชื่อ-สกุล : สมพร เฉยทุม
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-205-2675
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เย็นตาโพ
ชื่อ-สกุล : ธนิดา เหล่ารัตนไพบูลย์
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หอดทอด ผัดไท
ชื่อ-สกุล : สุภาวดี ธีระภาพ
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สาคูไส้หมู ขนมจีน
ชื่อ-สกุล : จันทนา นุชบาง
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 080-601-0265
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ห่อหมกปลาช่อน
ชื่อ-สกุล : นภาวรรณ ศรีจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-773-7196
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวโพดต้ม ข้าวเกรียบ ผลไม้แปรรูป
ชื่อ-สกุล : กรชศา เนืองขจร
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยปิ้ง
ชื่อ-สกุล : สำเริง ทรัพย์กลิ่น
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำอ้อย
ชื่อ-สกุล : วิลาวัลย์ ศาลา
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : สมชาย ไผ่งาม
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวเกรียบ ข้าวโพด
ชื่อ-สกุล : สรวงสมร ม่วงมัย
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-025-7066
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ยำมะม่วง ลูกชิ้นทอด
ชื่อ-สกุล : สวรรณา ส่งสุขเลิศสันติ
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย น้ำดื่ม
ชื่อ-สกุล : สุทิน ใจใส่
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม มะพร้าวน้ำหอม
ชื่อ-สกุล : ลัดดา เนื่องขจร
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-025-7066
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำดื่มสมุนไพร ทองม้วน
ชื่อ-สกุล : อัจฉรา มหาสคนธ์
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 081-255-7820
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทูต้มเค็ม
ชื่อ-สกุล : ยุทธเดช ผดุงศิลป์
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 082-159-2424
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ
ชื่อ-สกุล : สมชาย นาคเขียว
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 095-917-8134
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ก๋วยจั๊บคุณบอย
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยจั๊บญวน
ชื่อ-สกุล : นายสิรวิชญ์ ท้ายเมือง
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 061-775-0922
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำดื่มสมุนไพร ทองม้วน
ชื่อ-สกุล : นางลออ พวงธรรม
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สลากกินแบ่ง
ชื่อ-สกุล : อรัญ เสือจำศีล
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 089-880-1517
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : วัดสายตา
ชื่อ-สกุล : ศรชัย ลาจ้อย
ที่อยูู่ : ตลาดชุมชนวัดโบสถ์ ต.บางกระบือ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : วัดโบสถ์  ตำบล บางกระบือ อำเภอ สามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160
    การเดินทาง : เข้าซอยชลประทาน ผ่านหน้า อบต.บางกระบือ เลยทางโค้งมา จะพบ ทางเข้าประตูวัดโบสถ์ด้านขวา ตลาดชุมชนวัดโบสถ์จะอยู่ด้านในวัด


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดชุมชนวัดโบสถ์