ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดนัดวัดเทพ

ประวัติความเป็นมา

          ในอดีต ณ ที่แห่งนี้ เป็นสวนยางพารา และบริเวณใกล้เคียงโดยรอบๆ ก็มีเกษตรกรทั้งผู้ปลูกยางพารา สับปะรด ผักพื้นบ้าน ผักทั่วไป เช่น ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักคะน้า และปัจจุบันก็ยังมีการเพาะปลูก แต่ปริมาณลดลง และที่ผ่านมาก็มีส่วนราชการได้มาส่งเสริมให้รวมตัวกันตั้งเป็นศูนย์กสิกรรมธรรมชาติภูเก็ต โดยมีการเปิดให้มีจุดจำหน่ายผลผลิต แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ หลังจากนั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ก็ได้นำผลผลิตไปจำหน่ายตลาดนัดในบริเวณใกล้เคียง

          จากวันนั้น เจ้าของตลาดแห่งนี จึงได้เกิดความคิดว่า หากเปิดเป็นตลาดให้เกษตรกรผู้ปลูกผักและวิสาหกิจชุมชนได้มีช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ ประชาชนได้มีสถานที่ทำมาหากินเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของเจ้าของตลาด และจะส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วย จึงเป็นจุดกำเนิดของตลาดนัดวัดเทพขึ้น เมื่อเดิอนเมษายน 2553 ในพื้นที่ 3 ไร่ เริ่มแรกมีแผงจำหน่ายสินค้าประมาณ 120 แผง จากนั้น มีการพัฒนาตลาดตามความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการตลาดที่เพิ่มมากขึ้น เช่น จัดระเบียบภายในตลาด เพิ่มแผงจำหน่ายสินค้า ทำลานจอดรถยนต์ ปรับภูมิทัศน์ตลาด ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชน จนถึงปัจจุบัน ตลาดมีแผงจำหน่ายสินค้ากว่า 220 แผง เพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์อีก 5 ไร่ และได้รับการพิจารณาจากกรมการค้าภายใน ให้เป็นตลาดต้องชม ในปี 2559


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้ามากมายหลากหลาย ให้เลือกสรร เช่น สับปะรดภูเก็ต อาหารท้องถิ่น สินค้า OTOP ผักผลไม้จากเกษตรกรโดยตรง สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารทะเลสด

จำนวนแผงค้า : 200
ขนาดพื้นที่ : 3.00  ไร่
ก่อตั้งเมื่อ : 1 เมษายน 2553
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 7 เมษายน 2559
วันเปิดทำการ : อังคาร  พฤหัส  ศุกร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 16.00-20.00 น.

เข้าชม 2,808 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : เครื่องแกงพัทลุง
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นางสาวนันธิดา สงค์ทอง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7475383
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมหมาย
สินค้าที่จำหน่าย : กระเทียม - หัวหอม
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมหมาย แท่งพะยูน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-4773095
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านป้าสี
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสี ฉิมมาลี
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9442767
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเห็ดฟาง
สินค้าที่จำหน่าย : เห็ดฟาง
ชื่อ-สกุล : นายจิวัฒน์ แซ่อื้อ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6459993
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเจ๊ณีเนื้อสด
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อวัว
ชื่อ-สกุล : นางดารุณี ทองวิจิตร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6594235
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครื่องแกงกะทิสด
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง กะทิสด มะพร้าวขูด
ชื่อ-สกุล : นางวรทัย วาลาหวาน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-6059240
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมจีน
สินค้าที่จำหน่าย : เส้นขนมจีน
ชื่อ-สกุล : นางโสรยา สาครจิตร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านภูเก็ตแสงตะวันซีฟู้ด
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางสาวสศิธร ช่วยถนุด
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0695101
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพัชรี
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางพัชรี แก้วรากมูล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-0613596
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านทวีทรัพย์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายทวีทรัพย์ บุญเดช
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2833999
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสิรินี
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางสิรินี ทาจอม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-9683163
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนุนประจวบฯ
สินค้าที่จำหน่าย : ขนุน
ชื่อ-สกุล : นายวิเชษฐ์ สวนขวัญ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0152081
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผู้ใหญ่ไข่
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายอามีน ถลาง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไมตรี
สินค้าที่จำหน่าย : เนื้อวัว
ชื่อ-สกุล : นายไมตรี เชื่อสมั้น
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8951773
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอ้อย
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่สด
ชื่อ-สกุล : นางสาวอ้อย พุ่มแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4785794
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุพร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางสุพร ยอดแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6333683
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านภูวนิดา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางภูวนิดา สองเมือง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0717081
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกัญญณัช
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางกัญญณัช มากกำเนิด
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1802629
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปราณี
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางปราณี โสภี
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6619279
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวิวัฒน์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์ แซ่เจิง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8934755
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวาสนา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายวาสนา แซ่จื๊ง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 095-0977563
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านประคอง
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางประคอง นำพากิจ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3098255
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจิราดร
สินค้าที่จำหน่าย : ของชำ ไข่ไก่
ชื่อ-สกุล : นางจิราดร สุดชุม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4703765
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านดุลตรา
สินค้าที่จำหน่าย : ผัดสด
ชื่อ-สกุล : นางดุลตรา กิ่งแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 061-1909612
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุนันท์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นายสุนันท์ หงค์สจร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านตั๊กปลาแดดเดียว
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาแดดเดียว
ชื่อ-สกุล : นางภัทรวดี หาดคำ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0775648
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวัธยา
สินค้าที่จำหน่าย : ทุเรียน
ชื่อ-สกุล : นางวัธยา สเวสสุทธิสิริกุล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4121196
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวสัณ
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นายวสัณ ผ่องศรี
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-2621322
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครื่องแกงแม่นอมพัทลุง
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องแกง
ชื่อ-สกุล : นายอรรธพล อินทิพย์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-7585294
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเพ็ญศรี
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี เพรชสนิท
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพิทักษ์
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นายพิทักษ์ บงบุญ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-2273252
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอรวรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางอรวรรณ กชจร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-0292558
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านบุญเลิศ
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นายบุญเลิศ นันท์ศร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5973169
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไพรินทร์
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ทอด
ชื่อ-สกุล : นางไพรินทร์ เลื่องหนู
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบ็ญจมาศ
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมทอด
ชื่อ-สกุล : นางเบ็ญจมาศ ยะสโน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-448557
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านบุศริน
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางสาวบุศริน คงเขียว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 099-5076287
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านงามนิด
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางงามนิด แพทย์สูงเนิน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสำรวย
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นายสำรวย แพทย์สูงเนิน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4626244
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลำไพ
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวลำไพ ปะโพทะกัง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-819433
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไชโย
สินค้าที่จำหน่าย : เส้นก๊วยเตี๊ยว ปลาเผา
ชื่อ-สกุล : ไชโย สุขุมเดชะ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1767597
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอำพร
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางอำพร สมดวง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1724750
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านป้าราย
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางราย พุ่มแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-522383
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุภาพร
สินค้าที่จำหน่าย : หมู
ชื่อ-สกุล : นางสุภาพร ตันติสัมรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4742589
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจิราพร
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องครัว
ชื่อ-สกุล : นางจิราพร สุขชุม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4709765
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวิมณรัตน์
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่ไก่
ชื่อ-สกุล : นางวิมณรัตน์ ศรีพิรมย์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-4699858
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านฟ่าติ๊ม
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางฟ่าติ๊ม จิเลา
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8925048
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านมานิตย์
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารทะเล
ชื่อ-สกุล : นางมานิตย์ เกิดแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7245861
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุวรรณี
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณี สุวรรณริช
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านศุภลักษ์
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางศุภลักษ์ สุขจร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านธัญชนก
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางธัญชนก วสันต์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6295424
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเพ็ญศิริ
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด ปลา
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศิริ คงสวัสดิ์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7375789
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านโสภา
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางโสภา พิมาลัย
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2727114
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมจิตร์
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมจิตร์ จันทร์ธร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 092-8269782
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเอมอร
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวเอมอร ทองบุญ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-384512
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านมงคล
สินค้าที่จำหน่าย : หมู
ชื่อ-สกุล : นายมงคล สงวนนาม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5810864
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสามารถ
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายสามารถ คงเพรช
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8454309
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอรญา
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรญา สมดวง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6724754
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอุษา
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่ไก่ ปลาฉิ้งฉาง
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุษา อาสาราช
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4905033
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจันทร์จิรา
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์จิรา เพชรสน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5386130
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุนทรา
สินค้าที่จำหน่าย : แกง
ชื่อ-สกุล : นางสุนทรา อ้อมเมือง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3598939
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจำรัส
สินค้าที่จำหน่าย : แกงถุง
ชื่อ-สกุล : นายจำรัส วาทีรักษ์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-8287177
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจินดา
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางจินดา ตำแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปรีชา
สินค้าที่จำหน่าย : หมูทอด
ชื่อ-สกุล : นายปรีชา กาฬศีล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2981458
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านชณัฐดา
สินค้าที่จำหน่าย : แกงถุง
ชื่อ-สกุล : นางสาวชณัฐดา ขวดแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7187194
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านทวีวุฒ
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นทอด
ชื่อ-สกุล : นายทวีวุฒ ปานนิ่ม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-6420992
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านร้านแก้วยำแหน่ม
สินค้าที่จำหน่าย : ยำแหน่ม
ชื่อ-สกุล : นางผกาแก้ว ศรีวิชา
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1756212
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุนีย์
สินค้าที่จำหน่าย : แกง
ชื่อ-สกุล : นางสุนีย์ สังขะฤทธิ์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 062-0584931
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวาสนา
สินค้าที่จำหน่าย : แกง
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา พรหมรัตน์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2395474
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขาหมูสูตรปีนัง
สินค้าที่จำหน่าย : ขาหมู
ชื่อ-สกุล : นายวิชาญ วรบุคร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7017205
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขจร
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำพริก
ชื่อ-สกุล : นายขจร เรียนเขียว
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7017205
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเกสร
สินค้าที่จำหน่าย : ก๊วยจั๊บ ข้าวหมก
ชื่อ-สกุล : นางเกสร กาญจณะ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6369195
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านร้านขนมหวาน
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมหวาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวภรณ์ บุญยิ่ง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7846230
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านฮับซะ
สินค้าที่จำหน่าย : ห่อหมก
ชื่อ-สกุล : นางฮับซะ ถลาง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 085-8857016
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านพิมน้ำพริกผัก
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำพริกผักลวก
ชื่อ-สกุล : นางพิมสุดา ทะลักเกิด
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-8853290
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมหวาน ขนมสด
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมหวาน
ชื่อ-สกุล : นางวิภาดา วิสิทธิ์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5926365
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเมืองลุงทะเลน้อย
สินค้าที่จำหน่าย : แกง
ชื่อ-สกุล : นางจำปี พร่องไหม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7201471
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมมาศ
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทอด
ชื่อ-สกุล : นางสมมาศ เทพทองมี
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0808086
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหมูปิ้งนมสด
สินค้าที่จำหน่าย : หมูปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นายวัฒนจักร์ แสงชาติ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 063-8353858
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอนุชิตา
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมหวาน
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนุชิตา แจ้งกระจ้าง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3785967
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านมาลีษา
สินค้าที่จำหน่าย : ผัดไท
ชื่อ-สกุล : นางสาวมาลีษา พัดยู
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0862972
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมจิตร
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นทอด
ชื่อ-สกุล : นางสมจิตร มณีรัตน์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 063-0639832
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเรนึ่งด้วยใจ
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทูนึ่ง
ชื่อ-สกุล : นางสาวขนิษฐา ขุนจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3542001
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปัทมา
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมหวาน
ชื่อ-สกุล : นางปัทมา ชูฉิม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6031053
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอนุสรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : ซูชิ
ชื่อ-สกุล : นายอนุสรณ์ สาริมา
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 091-3266922
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านปัทมา
สินค้าที่จำหน่าย : ชา
ชื่อ-สกุล : นางปัทมา แจ้งจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5352473
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวิลัยภรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : สตอเบอรี่โยเกิร์ต
ชื่อ-สกุล : นางวิลัยภรณ์ แซ่กวย
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 099-3617101
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาภรณ์
สินค้าที่จำหน่าย : เป็ดพะโล้
ชื่อ-สกุล : นางสาวอาภรณ์ ชูวิเชียร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6631422
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมถังเงินถังทอง
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมถังเงินถังทอง
ชื่อ-สกุล : นางลี่ จู้ลก
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2719197
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านณัฐพล
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น หมูปิ้ง
ชื่อ-สกุล : นายณัฐพล ขับเมืองทอง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3466586
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผกามาศ
สินค้าที่จำหน่าย : สลัด
ชื่อ-สกุล : นางผกามาศ คัมภีรกุล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5946924
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านราชาไก่ทอดพัทลุง
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ทอด
ชื่อ-สกุล : นางสุรีญา สิงหพล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 099-478533
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านป้าแป๋ว
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาย่าง
ชื่อ-สกุล : นางแป๋ว ชูชื่น
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4180610
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุพรรณ
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : นายสุพรรณ ชุมพล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 062-8062298
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านณัฐกิตา
สินค้าที่จำหน่าย : สะเต๊ะ
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐกิตา จินดาพล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 095-4437529
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านหวานใจ
สินค้าที่จำหน่าย : ทุเรียน
ชื่อ-สกุล : นางกนกกุล เจียมตน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8475718
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านภาธิณี
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางภาธิณี ศรีสารคาม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7651124
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวันดี
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางวันดี บุญเพชร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4765219
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านรังสรรค์
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : นายรังสรรค์ จันทร์ทรา
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 085-3196051
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านวิมณฑา
สินค้าที่จำหน่าย : แกงถุง
ชื่อ-สกุล : นางวิมณฑา ศรีเรือง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-2408990
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านร้านบุญแสน
สินค้าที่จำหน่าย : หมุต้มทรงเครื่อง
ชื่อ-สกุล : นางเวียง อำศรี
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-6085795
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านแกงบ้านพัทลุง
สินค้าที่จำหน่าย : แกง
ชื่อ-สกุล : นางละออง เฉยชื่นจิตร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 091-2182539
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านจี้เอ่ง
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมหวาน
ชื่อ-สกุล : นางสุจิตรตรา ทองพินิจ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสุวรรณา
สินค้าที่จำหน่าย : แกง
ชื่อ-สกุล : นางสุวรรณา สูน่าหู
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-0656018
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : นางรัตนา ลิ้มพานิช
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-7435153
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำพริก
ชื่อ-สกุล : นางมุลากร หมายแร่
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7524259
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัสรันย์ วงศ์ศรี
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0805566
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้ามือสอง
ชื่อ-สกุล : นางสาวละออง มิตตัสสะ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-3924550
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้ามือสอง
ชื่อ-สกุล : นางชลณิพัฒน์ พันธ์ใหม่
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-414501
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : รองเท้า.
ชื่อ-สกุล : นางหนึ่งฤทัย มหาโชค
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 092-3538147
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้ามือสอง
ชื่อ-สกุล : นางสาวนันธิชา ด่วนประสาร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4547354
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางบุญรอด ทองนวล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-7409533
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายวิไล แสงทอง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7003949
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : นายจรัล ไหยะภาพ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-7534480
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตย์ สุขวงศ์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 063-0673987
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถุงเท้า เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายวัฒนา แสงธาเดชานุกุล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5947893
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะวรรณ แซ่ฮ่อง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7041336
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถุงเท้า
ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดาวัลย์ วิถีวัย
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 095-0253168
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายแมนสรวง กรงเล็ก
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1794270
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิตราวร แซ่ลิ่ม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-5943815
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้สด
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุจิตร บุญธรรม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3911535
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำหอม
ชื่อ-สกุล : นางสาววิยะดา คำต่าย
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 062-2194016
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยน้ำหว้า
ชื่อ-สกุล : นายเรืองวิทย์ ตรีเหรา
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 090-1757265
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางชุมพร ไวยกรณ์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7312144
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำ
ชื่อ-สกุล : นายวิชิต เทพบุตร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9790138
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : -
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายสัญญา ชามทอง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3838256
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านป้าน้อยยำซีฟู้ด
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ
ชื่อ-สกุล : นางพรทิพย์ แซ่ลี้
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4186898
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำตาลสดโบราณ
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำตาลสด
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนงรักษ์ แซ่จันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9346300
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านทรัพย์ไพฑูรย์น้ำปั้น
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำส้มปั่น
ชื่อ-สกุล : นางประเมิน วงศ์ขำ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-5908176
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โรตี
ชื่อ-สกุล : นายอนุมาศ. อายุยืน
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : แมลงทอด
ชื่อ-สกุล : นายฉัตรชัย พลมา
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5290939
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำเต้าหู้
ชื่อ-สกุล : นายวีรยุทธ ชาวิจิตร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7193155
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารอีสานตามสั่ง
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ ลาบ ต้มแซ่บ
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทนา ญาตินิยม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 086-7613942
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ชุดชั้นใน
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาวดี ลิ้มเจริญ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6391785
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสนธยาผ้าเด็ก
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าเด็ก
ชื่อ-สกุล : นายสนธยา พุทธทอง
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6447009
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายศรายุทธ ศิริธร
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-5433544
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวสาร
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพิน ลวกคำ
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9229301
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายธีระพงษ์ เขี้ยวอร่าม
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นายประภาส เสวกุล
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5810132
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางสุดใจ ผึ่งผ่าย
ที่อยูู่ : ตลาดนัดวัดเทพ ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : วัดเทพนิมิต  หมู่ 7 ตำบล ศรีสุนทร อำเภอ ถลาง จังหวัด ภูเก็ต 83110
    การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางหลวงหมายเลข 4021) ตรงไปแล้วเลี้ยวขวา เข้าถนนเทพอนุสรณ์จะพบตลาด นัดวัดเทพ อยู่บริเวณแยกถนน เทพอนุสรณ์และถนนเจ้าฟ้าตะวันออก


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดนัดวัดเทพ