ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสดท่าวังทอง

ประวัติความเป็นมา


ข้อมูลทั่วไป


จำนวนแผงค้า : 250
ขนาดพื้นที่ : 2,500.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 5 เมษายน 2545
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 19 ตุลาคม 2559
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 14.00-22.00
Facebook : https://www.facebook.com/Thawangtongmarket/

เข้าชม 2,673 ครั้ง
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   135/2 หมู่ 8 ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
    การเดินทาง : อยู่ที ถนน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1202


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสดท่าวังทอง