ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดต้าตง

ประวัติความเป็นมา

          ต้าตงกอกซอย เป็นชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่น ตามลักษณะทางกายภาพ  ของพื้นที่ซึ่งเป็นท่าน้ำ  มีสะพานไม้ไผ่  ยื่นตรงลงไปในแม่น้ำ มีผู้คนเดินสัญจร  และปั่นจักยาน  ข้ามไปมาทั้งสองฝั่งแม่น้ำ  อย่างไม่ขาดสาย  ส่วนบริเวณฝั่งพื้นดินเป็นตรอกซอยแคบๆ ชาวบ้านจึงเรียกติดปาก ต้าตงกอกซอย ในอดีตเป็นทั้งท่าเรือ  ท่ารถโดยสาร  และตลาด  เป็นแหล่งค้าขาย  แลกเปลี่ยนสินค้าขนาดใหญ่ของอำเภอบ้านตากอีกด้วย  นอกจากเป็นแหล่งคมนาคมขนส่ง  และแหล่งเศรษฐกิจ  สถานที่แห่งนี้  ยังเป็นต้นกำเนิดประเพณีลอยกระทงสาย  ของจังหวัดตาก ในปัจจุบัน เนื่องจากในอดีตพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้าน  ต่างร่วมมือร่วมใจกัน  จัดงานลอยกระทงสาย เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  เป็นที่สนุกสนานครื้นเครง  จนชาวอำเภอข้างเคียง  ต้องมาเที่ยวงานลอยกระทง  ของอำเภอบ้านตาก   ต่อมาท่าน้ำมีความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา  ทางสุขาภิบาล (เทศบาลตำบลบ้านตากในปัจจุบัน) ได้อนุมัติงบประมาณซ่อมแซม และเรียกชื่อใหม่ว่า “ท่าน้ำสุขาภิบาล” มาถึงปัจจุบัน  เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559  ทางหมู่บ้านได้รับงบประมาณโครงการประชารัฐ  ชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่มีความเห็นร่วมกัน ควรปรับปรุงท่าน้ำเป็น  เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ  ปรับสภาพโครงสร้างของท่าน้ำ  ให้กลมกลืน กับสภาพบ้านเรือนและความเป็นชนบท แล้วเรียกท่าน้ำตามเดิมว่า ต้าตงกอกซอย


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าเกษตร เกษตรปลอดสาร อาหาร ครกหิน ของที่ระลึก อาหารพื้นบ้าน และสินค้าโอทอป

จำนวนแผงค้า : 55
ก่อตั้งเมื่อ : 17 ธันวาคม 2559
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2560
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 15.00-21.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/kadtatong/

เข้าชม 2,721 ครั้ง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เบเกอรี่
ชื่อ-สกุล : ภาวิดา กลิ่นขจร
ที่อยูู่ : 69 ม.6 ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0537054
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่ 6 ตำบล ตากออก อำเภอ บ้านตาก จังหวัด ตาก 63120
   


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดต้าตง