ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดไต แม่ลาน้อย

ประวัติความเป็นมา

กาดไต (ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม) เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ที่มีความต้องการในการจำหน่ายสินค้าในชุมชน จัดให้มีการประชุมประชาคมโดยให้เทศบาลตำบลแม่ลาน้อยเป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งขึ้น บริเวณสี่แยกเสาหลักเมืองแม่ลาน้อย โดยเริ่มในวันพฤหัสบดี ซึ่งต่อมาที่ประชุมได้มีมติร่วมกันให้เพิ่มวันจันทร์อีกหนึ่งวัน 


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าสำหรับบริโภคสินค้าพื้้นบ้าน เช่น ข้าวส้ม ข่ามปอง จิ้นลุง น้ำพริกอ่อง ถั่วเนาแค๊บ ผลไม้ตามฤดูกาล สินค้าโอท๊อป ของฝากของที่ระลึก และสินค้าอื่น ๆ

จำนวนแผงค้า : 80
ก่อตั้งเมื่อ : 4 กรกฏาคม 2560
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 29 มิถุนายน 2560
วันเปิดทำการ : จันทร์  พฤหัส 
เวลาเปิดทำการ : 15.00-19.00 น.
Facebook : www.facebook.com/ถนนคนเดิน-สายวัฒนธรรมเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย

เข้าชม 2,896 ครั้งชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านไอติม
สินค้าที่จำหน่าย : ไอศรีม น้ำมะพร้าว
ชื่อ-สกุล : นางนนทลี คงแดง
ที่อยูู่ : 28 ม.1 ต.มล. จ.แม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขายขนม
สินค้าที่จำหน่าย : ขนม
ชื่อ-สกุล : นางโสภา ศรีบุญเรือง
ที่อยูู่ : 82 ม.5 ต.แม่นาตง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 080-1249450
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านซูชิ
สินค้าที่จำหน่าย : ซูชิ ไส้กรอก
ชื่อ-สกุล : นายศรีใจ จะโอ
ที่อยูู่ : 21/4 ม.8 ต.ปางหมู อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1914175
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขายไก่
สินค้าที่จำหน่าย : ขายไก่
ชื่อ-สกุล : บุญยก จันทร์เพ็ญ
ที่อยูู่ : 278/2 ม.1 ต. แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4090531
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมเกลือ ข้าวต้ม
สินค้าที่จำหน่าย : เกลือ ข้าวต้ม
ชื่อ-สกุล : นางละขิ่น คำแสน
ที่อยูู่ : 328 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 093-9298268
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านข้าวหลาม
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวหลาม ไส้กรอก
ชื่อ-สกุล : ส่วย หิ่นคำ
ที่อยูู่ : 169/1 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเต้าหู้
สินค้าที่จำหน่าย : เต้าหู้ เกี๊ยว
ชื่อ-สกุล : น.ส.วิลัยพร ศิลปนันท์
ที่อยูู่ : กาดไต ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 091-6345239
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผลไม้
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ ไส้กรอก
ชื่อ-สกุล : นายวิชา สมคำ
ที่อยูู่ : 34/1 ม.3 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3638910
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านนม น้ำปั่น
สินค้าที่จำหน่าย : นม น้ำปั่น ไส้กรอก
ชื่อ-สกุล : นายธวัชชัย แก้วดาว
ที่อยูู่ : 958/6 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 084-8591391
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านลูกชิ้นปิ้ง ยำ
สินค้าที่จำหน่าย : ลูกชิ้นปิ้ง - ยำ
ชื่อ-สกุล : ศิริวรรณ อรินตะ
ที่อยูู่ : ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-689089
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหาร
สินค้าที่จำหน่าย : อาหาร
ชื่อ-สกุล : ปัทมา พลเยี่ยม
ที่อยูู่ : 51 ม.9 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-3208938
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : สก.ค.ธนาคารอาหารชุมชนบ้านแม่ฝาง
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดภัย ผักพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 55 ม.1 ต.สันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1835945
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : สกก.แม่ลาน้อย
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่ไก่ น้ำมันพืช
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : 423 ม.1 ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่อสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-689016
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่ 1 ถนน รุ่งโรจน์ ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58120
   


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดไต แม่ลาน้อย