ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดวัดภูทอกสมุนไพรพื้นบ้าน

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดวัดภูทอกสมุนไพรพื้นบ้าน ตั้งอยู่ใกล้วัดภูทอก เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม จุดเด่น คือมีบันไดและสะพานไม้ขึ้นชมทัศนียภาพรอบๆ ภูทอก จำนวน 7 ชั้น เริ่มสร้าตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 5 ปี นักท่องเที่ยวจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างไปตามบันไดและสะพานไม้ที่ทอดขึ้นสู่ยอดภูทอก ถือเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงจองจังหวัด บึงกาฬ มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาเยือนอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีตลาดหน้าวัดภูทอก เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านรู้จักสมุนไพร ทั้งการปลูก การผลิต รวมทั้งเป็นหมอยาสมุนไรมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่า ตายาย มาจนถึงปัจจุบัน ในหมู่บ้านก็มีกลุ่มสมุนไพร 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมุนไพรหมอพื้นบ้านอีสาน และกลุ่มผู้ปลูกแปรรูปสมุนไพรภูทอก จำหน่ายทั้งสมุนไพรสด สุมนไพรแห้ง และต้นกล้า มีสุมนไพรที่โดดเด่น เช่น สมุนไพรสามสิบดองประดง แก้อาหารประดงหรืออาหารที่เกิดจากระบบการไหลเวียนของโลหิตในร่างกาย ทั้ง 12 ประการ ไม่ว่าจะเป็น แก้เม็ดผื่นคัน ปวดแสบปวดร้อน น้ำเหลืองเสีย แก้ลมพิษหรือภูมิแพ้ต่างๆ รวมทั้งมีสมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช่วยแก้หอบหืด เบาหวาน ไอเรื้อรัง ปวดหลัง ปวดข้อ ฯลฯ จากตำหรับหมอโบราณพื้นบ้านอีสาน นอกจากนี้ ยังมีสินค้าอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น หัตถกรรมจักสาน เสื้อที่ระลึกภูทอก รวมทั้งยังมีบริการนวดตัว นวดฝ่าเท้าอีกด้วย


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ผ้าทอขาวม้า ผ้าหมักโคลนย้อมคราม ลูกหยียักษ์ และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ชุมชน เช่น หัตถกรรมจักสานทุกชนิด ไม้กวาด ฮวดข้าวเหนียว หมวก ผัก/ผลไม้พื้นบ้าน (มะม่วง กระท้อน เงาะ) และอื่นๆอีกมากมาย

จำนวนแผงค้า : 40
ก่อตั้งเมื่อ : 7 กรกฏาคม 2560
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 7 กรกฏาคม 2560
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 09.00-18.00 น.
อีเมล์ : phayung002_s@hotmail.com

เข้าชม 2,758 ครั้ง

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารตามสั่ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : นางพิลุนรักษ์ จองระหงษ์
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7236402
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมุนไพรพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : สมุนไพรพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : นางอนงค์ แก้วกาหลง
ที่อยูู่ : 134 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2469393
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผักผลไม้
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสารพิษ เครื่องจักรสาน
ชื่อ-สกุล : นางกุหลาบ หมื่นสา
ที่อยูู่ : 6 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5215254
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมุนไพรพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสารพิษ สมุนไพรพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : นางบุญยืน สุวรรณโชติ
ที่อยูู่ : 25 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9876134
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนม
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมของฝาก
ชื่อ-สกุล : นางสุกัลยา สุพร
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-5621314
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผักผลไม้แม่ละมูล
สินค้าที่จำหน่าย : ผักผลไม้ปลอดสารพิษ
ชื่อ-สกุล : นางละมูล คำภู
ที่อยูู่ : 18 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4127989
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสินค้าที่ระลึก
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่เป็ด ไข่เค็ม สินค้าที่ระลึก
ชื่อ-สกุล : นางจารุณี ริดพันม่วง
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-8252716
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารตามสั่ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง ผักปลอดสารพิษ
ชื่อ-สกุล : นางสุคนธ์ ยวนยงค์
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-3623677
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครื่องจักรสาน
สินค้าที่จำหน่าย : หัตถกรรมพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : นางกาน สุพร
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 085-5525532
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารตามสั่ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : นางบัวไล ทองทา
ที่อยูู่ : 146 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1642897
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยว ข้าวมันไก่
ชื่อ-สกุล : นางรัชนีกร สุพร
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2122679
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมุนไพรพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : สมุนไพรพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : นายนิกร นนทะลา
ที่อยูู่ : 12 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5479213
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผักผลไม้แม่ถนอม
สินค้าที่จำหน่าย : ผ้าพื้นบ้าน ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางถนอม บุญแสง
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-7465995
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านส้มตำ
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ
ชื่อ-สกุล : นางวาสนา สุพร
ที่อยูู่ : 228 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 095-1413891
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบ็ดเตล็ด
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าเบ็ตเล็ด
ชื่อ-สกุล : นางละไม พลท้าว
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-4921718
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผลไม้
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์เพ็ง พลท้าว
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-7249613
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบ็ดเตล็ด
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสาวนวลจันทร์ มั่นยืน
ที่อยูู่ : 205 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-5466789
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครื่องจักรสาน
สินค้าที่จำหน่าย : หัตถกรรมพื้นบ้าน ของที่ระลึก
ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี อินลี
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 094-3972985
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผักปลอดสารพิษ
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ตามฤดูกาล ตะกร้าสาน
ชื่อ-สกุล : นางคำแดง บุญชื่น
ที่อยูู่ : 42 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4236784
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครื่องจักรสาน
สินค้าที่จำหน่าย : หัตถกรรมพื้นบ้าน ไม้กวาด ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเวียง พุทธจักร
ที่อยูู่ : 180 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5119700
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมุนไพรพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : สมุนไพรพื้นบ้าน ผักปลอดสารพิษ
ชื่อ-สกุล : นางปาริชาติ สุพร
ที่อยูู่ : 175 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3464792
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครื่องจักรสาน
สินค้าที่จำหน่าย : เครื่องจักรสาน ผ้าห่ม
ชื่อ-สกุล : นางคำปุ่น นามือง
ที่อยูู่ : 119 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-4144006
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมุนไพรพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : นวดแผนไทย
ชื่อ-สกุล : นางศรีภา สายเมือง
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1001642
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสินค้าเกษตร
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าเกษตร ผัก ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางเย็นจิต ภักดีรักษ์
ที่อยูู่ : 75 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9097835
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านก๋วยเตี๋ยว
สินค้าที่จำหน่าย : ก๋วยเตี๋ยว
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์พิพัฒน์ โคตรสุรรณ
ที่อยูู่ : 126 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3895613
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านน้ำแข็งใส
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำแข็งใส ลูกชิ้นทอด
ชื่อ-สกุล : นางหนูเพียร มุขสมบัติ
ที่อยูู่ : 159 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1642562
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านกล้วยทอด
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วยทอด
ชื่อ-สกุล : นายทองจันทร์ โคตรสุวรรณ
ที่อยูู่ : 74 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9257878
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านผักปลอดสารพิษ
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสารพิษ
ชื่อ-สกุล : นางสมเพียร ขุนโดน
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7779579
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมุนไพรพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : สมุนไพรพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : นางหนูสินธุ์ สุพร
ที่อยูู่ : 95 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-1072562
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านส้มตำไก่ย่าง
สินค้าที่จำหน่าย : ส้มตำ ไก่ย่าง
ชื่อ-สกุล : นายสุดใจ นระศรี
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7642531
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารพื้นบ้าน ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นางสวรรค์ พุทธจักร
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1764234
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านชาพะยอม
สินค้าที่จำหน่าย : ชาพะยอม ขนมเค้ก
ชื่อ-สกุล : นายพัฒนพงษ์ ธรรมแก้ว
ที่อยูู่ : 11 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7521648
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านอาหารตามสั่ง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : นางปราณี หวังดี
ที่อยูู่ : 125 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6597922
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบ็ดเตล็ด
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าเบ็ตเล็ด
ชื่อ-สกุล : นายสุพิน หอมหวล
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6586588
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านครัวยายสมจิตรโภชนา
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารตามสั่ง
ชื่อ-สกุล : นางสมจิต เดิมประชุม
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4765788
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสมุนไพรพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : สมุนไพร ลูกประคบ
ชื่อ-สกุล : นางสมคิด แสงชัย
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1223596
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ ยวนยงค์
ที่อยูู่ : 9 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4167516
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบ็ดเตล็ด
สินค้าที่จำหน่าย : เกลือสินเธาว์
ชื่อ-สกุล : นางคำจันทร์ ธรรมสุนา
ที่อยูู่ : 52 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 080-5164012
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเบ็ดเตล็ด
สินค้าที่จำหน่าย : ครีมหน้าใส เสื้อยืดที่ระลึก
ชื่อ-สกุล : นางสาวอังศุมารินทร์ รำพึงกิจ
ที่อยูู่ : ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1886485
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : วิสาหกิจชุมชนหมอพื้นบ้าน
สินค้าที่จำหน่าย : สมุนไพรพื้นบ้าน นวดแผนไทย
ชื่อ-สกุล : นายสิทธิพล คำปลาทู
ที่อยูู่ : 7 ม.6 บ้านคำแคนพัฒนา ต.นาแสง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
เบอร์โทรศัพท์ : 061-6409602
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่ 6 หมู่บ้าน บ้านคำแคนพัฒนา ตำบล นาแสง อำเภอ ศรีวิไล จังหวัด บึงกาฬ 38210
   
อีเมล์ : phayung002_s@hotmail.com การเดินทาง : รถส่่วนตัว
ภูทอก อยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคาย ประมาณ 185 กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอปากคาด และอำเภอบึงกาฬ แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 222 ถึงอำเภอศรีวิไล จากอำเภอศรีวิไล มีทางแยกซ้ายผ่านบ้านนาสิงห์ บ้านสันทรายงามสู่บ้านนาคำแคน ถึงภูทอกเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร
รถประจำทาง
รถบัสขนาดเล็ก จากอำเภอบึงกาฬ ไปลงอำเภอศรีวิไล เดินทางต่อไปโดย รถสองแถวที่ไปภูทอก โดยใช้เส้นทางหมายเลข 212 (บึงกาฬ-บ้านชัยพร) ประมาณ 24 กิโลเมตร และเดินทางจากบ้านชัยพร เข้าสู่ภูทอก อีกประมาณ 22 กิโลเมตร


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดวัดภูทอกสมุนไพรพื้นบ้าน