ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

กาดกองเก่า

ประวัติความเป็นมา

          กาดกองเก่า ของพี่น้องชาวเชียงของที่ก่อเกิดมาจากความร่วมมือร่วมใจของชุมชนโดยแท้จริง. ได้รับการคัดเลือกให้เป็น"ตลาดต้องชม"ของปี ๒๕๖๐ และเป็นแห่งที่ ๒ ของจังหวัดเชียงราย เรียบร้อยแล้ว... ทุก วันศุกร์แลง. เวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป สามารถอุดหนุนสินค้า,อาหารพื้นเมือง,ชมและให้กำลังใจกับชุมชนและเด็กนักเรียนที่มาแสดงเปิดหมวก.............เย็นๆ หลังจากเลิกงานหรือเสร็จสิ้นภารกิจชวนครอบครัวไปเดินเล่นซื้อของทานนั่งสบายๆ กับแคร่ที่ชุมชนเตรียมไว้ต้อนรับ.


ข้อมูลทั่วไป


ก่อตั้งเมื่อ : 11 สิงหาคม 2560
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 11 สิงหาคม 2560
วันเปิดทำการ : ศุกร์ 
เวลาเปิดทำการ : 15.00 - 21.00 น
Facebook : www.facebook.com/กาดกองเก่าเชียงของ-585642544958637/

เข้าชม 2,751 ครั้ง


ภาพจาก : www.facebook.com/กาดกองเก่าเชียงของ-585642544958637/

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านสองฝั่งโขง
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : พิสมัย เสาวรส
ที่อยูู่ : 123 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3747984
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเครปสมจิตร
สินค้าที่จำหน่าย : เครป
ชื่อ-สกุล : สมจิตร
ที่อยูู่ : 69 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : พันธ์ทิพย์ วงศ์ประยูล
ที่อยูู่ : 36 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-9522527
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : จันทร์แสง มณีวร
ที่อยูู่ : 380 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1056990
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านเฉาก๋วยนมสด คาราเมล
สินค้าที่จำหน่าย : เฉาก๋วยนมสด
ชื่อ-สกุล : นายอนุสร บ้วย้อย
ที่อยูู่ : 83/2 ม.3 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-5781810
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า : ร้านขนมหวาน
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นางกันยา นำดิน
ที่อยูู่ : 168/1 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1844404
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นวลศรี ซาวเสริฐ
ที่อยูู่ : 99 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-1631004
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางอริษา ไชยราช
ที่อยูู่ : 160 ม.3 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0337896
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สินค้าพื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : นางแพงแก้ว เก้ากอง
ที่อยูู่ : 8 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 088-8038224
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางศรีนวล ราชยศ
ที่อยูู่ : 241/1 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4808720
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ดอกไม้
ชื่อ-สกุล : นางแสงจันทร์ ราชยศ
ที่อยูู่ : 61/2 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-7037091
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นางวัณณาย์ แซ่โก
ที่อยูู่ : 370 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์สม ธกัน
ที่อยูู่ : 309 ม.10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1345434
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นายชอนกฤต ลือไชย
ที่อยูู่ : 10/6 ม.8 ต.วียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3170965
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมูยอ
ชื่อ-สกุล : นางกาญจนา เตรียมแสน
ที่อยูู่ : 166 ม.2 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3645336
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กระเป๋าแฟชั่น
ชื่อ-สกุล : นางวรินนิภา จันทร์วิมล
ที่อยูู่ : 593 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 090-7541295
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์สม ดีแก้ว
ที่อยูู่ : 124 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 063-1359841
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายใจหลวง คำมูล
ที่อยูู่ : 36 ม.5 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 095-7177405
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : โรตี
ชื่อ-สกุล : นายอามิน ปัญญา
ที่อยูู่ : 289 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0319001
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปอเปี๊ยะสด
ชื่อ-สกุล : นางสิริจันทร์ ปภาสิริ
ที่อยูู่ : 378 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7622347
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นายกษิดิศ มงคลไชยสิทย์
ที่อยูู่ : 183/3 ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 091-7164143
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารปรุงสำเร็จ
ชื่อ-สกุล : นางเดือน ธรรมลักษณ์
ที่อยูู่ : 79 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7936165
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปิ่งย่างมะหล่า
ชื่อ-สกุล : นางสาวจารุวรรณ อุ่นใน
ที่อยูู่ : 305 ม.6 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 062-0245721
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้า
ชื่อ-สกุล : นางมาลี เวียงคำ
ที่อยูู่ : 135 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7407436
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไส้กรอกลูกชิ้นทอด
ชื่อ-สกุล : นายปาคิม เมืองมูล
ที่อยูู่ : 455 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4910690
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสำเร็จรูป
ชื่อ-สกุล : นางมาลี ไชยวิทย์
ที่อยูู่ : 93 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6330200
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถั่วต้ม
ชื่อ-สกุล : นางเทียนทอง อโนมา
ที่อยูู่ : 305/1 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-2972826
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำปั่น
ชื่อ-สกุล : นางพรรณยภา เชื่อตรา
ที่อยูู่ : 230 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 098-7873001
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสำเร็จรูป
ชื่อ-สกุล : นางพัชรี หงษ์ทอง
ที่อยูู่ : 154 ม.11 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9353224
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปิ่งย่างมะหล่า
ชื่อ-สกุล : นางศิริพร เสาวรส
ที่อยูู่ : 30 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 085-1062807
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ทา คำฟู
ที่อยูู่ : 374 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นางประพิน ยมภักดี
ที่อยูู่ : 358 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นางกาญจณา อโนมา
ที่อยูู่ : 305/1 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 096-2850895
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไก่ทอด
ชื่อ-สกุล : นายธนพล ธรเสน
ที่อยูู่ : 34 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวคลุกกะปิ ไส้อั่ว ปอเปี๊ยะ
ชื่อ-สกุล : นางศรีคำ คูเวน
ที่อยูู่ : 68/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6140561
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสำเร็จรูป(ยำ)
ชื่อ-สกุล : นางจริพร ขันเมือง
ที่อยูู่ : 161 ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-4876514
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผลไม้ ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางอำพร ยมราช
ที่อยูู่ : 1/1 ม.13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9296856
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสด
ชื่อ-สกุล : นางชะลอม ดวงปัน
ที่อยูู่ : 62/6 ม.10 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6722251
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางอวนศรี งามมคกรเลิศลำ
ที่อยูู่ : 164 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2894412
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วย
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ดี บุญทา
ที่อยูู่ : 21/1 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0489462
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางแสงเดือน ราชยศ
ที่อยูู่ : 61/2 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กล้วย
ชื่อ-สกุล : นางที อินทรตาน
ที่อยูู่ : 181 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปอเปี๊ยะทอด
ชื่อ-สกุล : นางนารี สุเรือง
ที่อยูู่ : 23 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางปันแก้ว ดวงสนิท
ที่อยูู่ : 88 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ยำลูกชิ้น
ชื่อ-สกุล : นายทิวา ทะวังศรี
ที่อยูู่ : 35/1 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-1824123
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาทู
ชื่อ-สกุล : นางอนุทัย พิชยศ
ที่อยูู่ : 26/2 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3919973
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เฉาก๊วย
ชื่อ-สกุล : นายชัฒ์ทิต สัมฤกษ์
ที่อยูู่ : 354 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3864808
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมครก
ชื่อ-สกุล : นายวณิชย์ ตาลำ
ที่อยูู่ : 147 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0324971
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : น้ำ
ชื่อ-สกุล : นายอำพร นาคสุข
ที่อยูู่ : กาดกองเก่า ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5207759
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เฉาก๊วย
ชื่อ-สกุล : นางณัฐธยาน์ ทัพน้อย
ที่อยูู่ : 176/1 ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 090-9562795
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : กุ้งเต้น
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี ศรีนาค
ที่อยูู่ : 178 ม.12 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-3624443
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางทิ แซ่ลี
ที่อยูู่ : 93/1 ม.13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นายประดิษซฐ์ ราชยศ
ที่อยูู่ : 374 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 093-7642231
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : นางบุดดี อินตาล
ที่อยูู่ : 166 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ถั่วต้ม
ชื่อ-สกุล : แสงยอด สุขเรือง
ที่อยูู่ : 25/1 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-6904295
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื้อผ้าพื้นเมือง
ชื่อ-สกุล : อารีรักษ์ ฮงประยูร
ที่อยูู่ : 36 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 097-9548924
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัดไท
ชื่อ-สกุล : แสงอรุณ พิศยศ
ที่อยูู่ : 26 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : นมสด
ชื่อ-สกุล : กันธร มณีวรรณ
ที่อยูู่ : 342 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8512917
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารสำเร็จรูป
ชื่อ-สกุล : อารี เขียวดอกน้อย
ที่อยูู่ : 44 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6140278
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก
ชื่อ-สกุล : วารณี ซิ่งเจีย
ที่อยูู่ : 75 ม.13 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เต้าฮวย
ชื่อ-สกุล : บรรจง ทิทา
ที่อยูู่ : 430 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7271879
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เสื่อผ้าเด็ก
ชื่อ-สกุล : วรรณธนา อินโน
ที่อยูู่ : 919 ม.1 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ : 094-4987929
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   222 หมู่ 12 ถนน สบสม-หาดไคร้ ตำบล เวียง อำเภอ เชียงของ จังหวัด เชียงราย 57140
   


ราคาสินค้าเกษตรของ กาดกองเก่า