ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดสีเขียวขอนแก่น

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดสีเขียวขอนแก่น เปิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557  เกิดจากการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มภาคประชาสังคม ในเมืองขอนแก่นอันประกอบไปด้วย สมาคมผู้บริโภคขอนแก่น เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และรวมถึงเครือข่ายชาวต่างชาติในเมืองขอนแก่นที่สนใจอาหารอินทรีย์โดยมีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยมาขายสินค้า จำนวน 50 กว่าคน  จนนำไปสู่การเข้าไปผลักดันกับเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งท้องถิ่นได้มองเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนเรืองพื้นที่การขายและเจ้าหน้าที่ในการมาช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงช่วยประสานหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการออกแบบและเข้าร่วมกิจกรรม และการตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารที่นำมาขายในตลาดสีเขียว 


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้

จำนวนแผงค้า : 62
ขนาดพื้นที่ : 300.00  
ก่อตั้งเมื่อ : 7 พฤศจิกายน 2557
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 8 กันยายน 2560
วันเปิดทำการ : ศุกร์ 
เวลาเปิดทำการ : 15.00-20.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/khonkaengreenmarket

เข้าชม 2,706 ครั้ง
ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางหลงมา ทัศนิยม
ที่อยูู่ : ม.3 ม.4 ผักสวนครัว บ้านโพธิ์ศรีกุดทิง กลุ่มบ้านโพธิ์ศรีกุดทิง
เบอร์โทรศัพท์ : 085-0127905
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวสาร อาหารแปรรูป ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางธัญญาพร มาเตชะ
ที่อยูู่ : บ้านหนองกระหนวน 65 ม.4 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 098-8544121
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว-ผลไม้
ชื่อ-สกุล : กลุ่มสหกรณ์ซำสูง
ที่อยูู่ : บ้านสว่าง ม.4 เนื้อที่ 4 ไร่ บ้านซำโอม ม.6 เนื้อที่ 50 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว ร ข้าวสาร
ชื่อ-สกุล : นางสาววราภรณ์ กันหา
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านโนนเขลา 88 ม.3 ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7816359
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : จิ้งหรีด ปลาดุก อาหารแปรรูป
ชื่อ-สกุล : นางพรชัย โนนทิง
ที่อยูู่ : มะลิฟาร์ม บ้านบึงปากเขื่อนเนื้อที่ 2 ไร่
เบอร์โทรศัพท์ : 096-7267308
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารพื้นบ้าน ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางสำราญ ศรีพลลา
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านบึงปากเขื่อน ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง
เบอร์โทรศัพท์ : 082-8414851
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว ข้าวอินทรีย์ ไก่บ้าน
ชื่อ-สกุล : นายสวาท อุปฮาด
ที่อยูู่ : 174 ม.7 ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 097-2182485
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ข้าวห่อใบบัว ส้มหมู ซุบต่างๆ
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุวิมล อรุณมาตย์
ที่อยูู่ : 115/18 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางบังอร สุวรรณสม
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ23/16บ.หนองผือต.หนองบัวอ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสาร
ชื่อ-สกุล : นางสุนาฏ จันทะนนท์
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 095-8059723
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นายธนภณ จันทะนนท์
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสาร
ชื่อ-สกุล : นางชูศรี เดชพลมาตย์
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 088-5311497
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : อาหารแปรรูป ผักสวนครัว ไก่ ปลา
ชื่อ-สกุล : นายรังสรรค์ เดชพลมาตย์
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางบรรจง ศืรืวิ
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาน้ำชี ปลากระชังน้ำชี
ชื่อ-สกุล : นางวิจิตรา สุวรรณสม
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-4149391
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด ผักปลอดสาร
ชื่อ-สกุล : นางสุดใจ อรัญถิตย์
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3322616
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด ผักปลอดสาร
ชื่อ-สกุล : นางสาวณิชาภา ศรีบุญเรือง
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : 085-7598028
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด ผักปลอดสาร
ชื่อ-สกุล : นางอารีรัตน์ ผาจันดา
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ : -
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางเรืองยศ คำภัยวงศ์พิทักษ์
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ 27 ม.1 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาสด ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางเครือวัลย์ ศรทะเดช
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านหนองผือ 153 ม.10 ต.หนองบัว อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางทองคำ ชัยรัตน์
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านบึงฉิมบึงเนียม จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางประนอม ทุมโคตร
ที่อยูู่ : กลุ่มบ้านบึงฉิมบึงเนียม จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ต้นอ่อนทานตะวัน ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางสาวเสาวลักษณ์ พันธ์ชูจิตร
ที่อยูู่ : 109/118 ซอย2หมู่บ้านพิมานบุรี โนนทัน4 ถ.โพธิสาร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 082-3033733
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางฉอองนาง คะลา
ที่อยูู่ : 666/123 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 085-2590939
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางหนูนิตย์ สัสดีไกรสร
ที่อยูู่ : ตลาดสีเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 084-6867872
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางสาวจงกล พารา
ที่อยูู่ : กลุ่มสวนผักคนเมือง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-778500
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว กล้วย
ชื่อ-สกุล : นางบุญโฮม แก้วล้วน
ที่อยูู่ : 87/5 บ้านนายม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6622048
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางผมหอม แสนโคก
ที่อยูู่ : 2 ม.5 บ.นายม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ปลาดุก กบ ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางถวิล สุวรรณสม
ที่อยูู่ : ถ.โพธิสาร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 043-228545
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางเกสร เนียมชมภู
ที่อยูู่ : 133 บ้านท่าหิน ม.10 ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9544463
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : สถานที่ผลิตสมุนไพร เครื่องสำอาง
ชื่อ-สกุล : นายปิติ เสนาะพิณ
ที่อยูู่ : 40/15 ถ.ฉิมพลี ซ.9 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5451151
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางกรม แสนศรี
ที่อยูู่ : 95 ม.4 บ.โนนลาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 090-5791269
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นายโกวิท บุญเจือ
ที่อยูู่ : กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองลุมพุก จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว ปุ๋ยใส้เดือน
ชื่อ-สกุล : นางคำเขียน เนื่องชมภู
ที่อยูู่ : ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 087-9457039
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมถั่วแปบเบญจรงค์ ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นางนิตยา มุ่งลือ
ที่อยูู่ : กลุ่มสินค้าOTOP 528/187 ม.22 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-3912682
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : เบเกอรี่สุขภาพ
ชื่อ-สกุล : นางสาวเฟื้องฟุ้ง กิจพงษ์ประพันธ์
ที่อยูู่ : 227/103 หมู่บ้านทุ่งเศรษฐี ซ.45 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6145247
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมจีน ขนมทองม้วน
ชื่อ-สกุล : นางดาราพร รัตน์ประสิทธิ์
ที่อยูู่ : กลุ่มสินค้าOTOP ชุมชนโนนทัน 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 089-4170114
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมดอกจอก
ชื่อ-สกุล : นางวัลลี ธนะเสน
ที่อยูู่ : ชุมชนโนนทัน 1 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 080-4139938
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ไข่เค็มสมุนไพร
ชื่อ-สกุล : นางอร ดวงแก้ว
ที่อยูู่ : ตลาดสีเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : มะม่วงกวน หยี น้ำสมุนไพร
ชื่อ-สกุล : นางเจียรนัย ราชธา
ที่อยูู่ : กลุ่มสินค้าOTOP 173 ม.16 บ.ห้วยเตย ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 086-6322313
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : หมี่กรอบ
ชื่อ-สกุล : นางบุญวาส สอนวงศ์
ที่อยูู่ : กลุ่มสินค้าOTOP 226/59 ถ.หลังศูนย์ราชการ ซ.4 อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 087-3746203
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผัก-ผลไม้ตามฤดูกาล
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี ทะนารี
ที่อยูู่ : สวนสลัดจันทร์ดาว 49 ม.2 ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7688587
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล : นางสมบัติ เพียะยุระ
ที่อยูู่ : 59 ชุมชนโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6615056
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว กล้วย มะนาว
ชื่อ-สกุล : นางยุพิน มูลลาด
ที่อยูู่ : กลุ่มนายม 104 บ.นายม ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 094-2567491
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ขนมไทย
ชื่อ-สกุล : นางพวงระกา วงศ์ประชุม
ที่อยูู่ : ตลาดสีเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7993329
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสาร ผลไม้
ชื่อ-สกุล : นางณุสร พงศ์เพียจันทร์
ที่อยูู่ : ตลาดสีเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 086-0775148
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักปลอดสาร ข้าวสาร มะนาว
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : ตลาดสีเขียวขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ : 084-7993329
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย อ.เชียงยืน จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

ชื่อร้านค้า/แผงค้า :
สินค้าที่จำหน่าย : ผักสวนครัว
ชื่อ-สกุล :
ที่อยูู่ : กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัย อ.เชียงยืน จ.ขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
LineId :
Facebook :
หมายเหตุ :

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : ข้างศาลเจ้าพ่อขุนบริรักษ์ ริมบึงแก่นนคร  ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 048-5141995   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดสีเขียวขอนแก่น