ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

หลาดริมคลองหัวไทร

ประวัติความเป็นมา

          หลาดริมคลองหัวไทร ตั้งอยู่บริเวณริมคลองหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเทศบาลตำบลหัวไทร ได้สร้างสะพานไม้เลียบสองฝั่งคลอง พร้อมสร้างสะพานชั่วคราวลอยน้ำ เชื่อมสองฝั่งคลองหัวไทร เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปมาได้อย่างสะดวก ได้แบ่งโซนตลาดออกเป็น 3 โซน ได้แก่ โซนวัฒนธรรม โซน OTOP และโซนถนนคนเดิน นักท่องเที่ยวสามารถเลือกสัมผัสกับบรรยากาศในแต่ละโซนท่ามกลางสีสันต์บรรยากาศของท้องถิ่นที่สวยงามตระการตา

          ทุกวันอาทิตย์ เจอกัน หลาดริมคลองหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : อาหารและสินค้าทั่วไป สินค้า OTOP อาหารท้องถิ่น

จำนวนแผงค้า : 155
ก่อตั้งเมื่อ : 30 มกราคม 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 30 มกราคม 2561
วันเปิดทำการ : อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 16.00-21.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/huasaithaifood/

เข้าชม 3,002 ครั้ง
ภาพจาก https://www.facebook.com/NakhonSiThailand/


ภาพจาก https://www.facebook.com/NakhonSiThailand/


ภาพจาก https://www.facebook.com/NakhonSiThailand/


ภาพจาก https://www.facebook.com/NakhonSiThailand/


ภาพจาก https://www.facebook.com/NakhonSiThailand/
ภาพจาก https://www.facebook.com/huasaithaifood/
สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : ริมคลองหัวไทร  หมู่ 1 ตำบล หัวไทร อำเภอ หัวไทร จังหวัด นครศรีธรรมราช 80170
    การเดินทาง : ตลาดมีการแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย ถนนคนเดิน ร้านค้า OTOP และริมคลองหัวไทร ซึ่งเป็นการจำหน่ายอาหารท้องถิ่น


ราคาสินค้าเกษตรของ หลาดริมคลองหัวไทร