ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ถนนคนเดินสาเกตนคร

ประวัติความเป็นมา

ตลาดประชารัฐต้องชมถนนคนเดินสาเกตนคร มีผู้ผลิตเข้าร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า จำนวน กว่า 500 บูธ และประกอบด้วย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดของกระทรวงพาณิชย์ สินค้าอุปโภค บริโภค เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับคนหนุ่มสาว อาหารพื้นเมือง เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำนวนมาก


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : แหล่งจำหน่ายสินค้าสินค้าทางการเกษตร สินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับคนหนุ่มสาว อาหารพื้นเมือง เครื่องดื่มน้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

จำนวนแผงค้า : 400
ก่อตั้งเมื่อ : 2 เมษายน 2561
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 30 มีนาคม 2561
วันเปิดทำการ : ศุกร์  เสาร์ 
เวลาเปิดทำการ : 16.00-21.00 น.

เข้าชม 3,024 ครั้ง

สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง : ข้างโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด  ถนน รัชชูปการ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด จังหวัด ร้อยเอ็ด 45000
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ถนนคนเดินสาเกตนคร