ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง

ประวัติความเป็นมา

          บ้านแม่สารบ้านตอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองลำพูน โดยห่างจากตัวเมืองเพียง ๑.๒ กิโลเมตร บ้านแม่สารบ้านตองเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีความโดดเด่นในการทอผ้าทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายด้วยลวดลายยกดอกที่ยังคงใช้วิธีการทอแบบโบราณ ลวดลายบนผ้าเมื่อสัมผัสแล้วจะนูนขึ้นจากตัวผ้าและการจัดวางลายจะเป็นระเบียบและลงตัว นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเลือกสีมาผสมผสานบนผืนผ้า ผ้าที่ทอได้นิยมนำมาใช้เป็นเครื่องนุ่มห่มโดยเฉพาะการตัดเย็บเป็นผ้าถุง

          ชาวแม่สารบ้านตองได้มีการรวมกลุ่มทอผ้าขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยการนำของป้าจรรยา เพื่อสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยกันพัฒนาผ้ายกดอกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการสืบทอดผ้ายก ดอกไม่ให้หายสาบสูญ การจำหน่ายสินค้าในตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง เป็นการเปิดขายที่บ้านของตนเอง และบางส่วนนำไปขายที่ตลาดขัวมุงบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

          จากข้อมูลดังกล่าวคือสิ่งที่ยืนยันได้ว่า ศูนย์หัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตองเป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูนซึ่งสามารถที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยการดำเนินการสามารถที่จะนำความโดดเด่นทางด้านการทอผ้ายกดอกซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น วิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นแบบเรียบง่าย โดยส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำสวน ผู้ชายในหมู่บ้านจะมีฝีมือในการทำปูนปั้น ผู้หญิงจะทอผ้า ชาวบ้านจะเรียนรู้การทอผ้าตั้งแต่เด็กโดยทำนาเสร็จก็จะมาเรียนทอผ้า ทำให้บ้านเกือบทุกหลังมีกี่ทอผ้าภายในบ้าน ซึ่งนับว่าเป็นชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง สามารถที่จะเปิดตัวเป็นตลาดต้องชมได้อย่างยั่งยืน นอกจากนั้นจากบรรยากาศที่ทั้งหมู่บ้านเป็นแหล่งผลิตโดยตรงถ้ามีการต่อยอดให้เกิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วิถีความเป็นอยู่และมีส่วนร่วมในการผลิตหรือทอผ้าจะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ อีกทั้งสามารถที่จะเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจรกับตลาดต้องชมแห่งอื่นๆ ในจังหวัดลำพูนได้

          ตลาดหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านดอยหลวง เป็น “ตลาดต้องชม” แห่งใหม่ของจังหวัดลำพูนเปิดดำเนินการทุกวันตั้งแต่ 8.00-16.00 น. โดยตลาดแห่งนี้มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นและนำเอาความเป็นชาติพันธุ์ชาวยอง (ชาวไทลื้อ) ออกมาเผยแพร่ทั้งภาษายอง วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น รวมทั้งผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวบ้านดอยหลวงมาเป็นเวลานาน ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ฝากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ ร่วมกับผู้ประกอบการพัฒนาสินค้าให้ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์โดยให้มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องที่อื่น ยากต่อการลอกเลียนแบบ สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : GI) ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการในพื้นที่มีโอกาสจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น มีรายได้ดีขึ้น เช่นเดียวกับผ้าไหมยกดอกลำพูน


ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ลำใยอบแห้งเนื้อสีทองใช้ตรา

จำนวนแผงค้า : 43
ก่อตั้งเมื่อ : 6 เมษายน 2526
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 6 เมษายน 2561
วันเปิดทำการ : ทุกวัน 
เวลาเปิดทำการ : 09.00-17.00 น.
Facebook : www.facebook.com/ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง-195520517889929/

เข้าชม 2,680 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   หมู่บ้าน บ้านแม่สารบ้านตอง 4 ตำบล เวียงยอง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 053530247   
การเดินทาง : นักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถเมล์สายเชียงใหม่-ลำพูน หรือนั่งรถสองแถวคิวนวรัฐ สีฟ้า ขึ้นตรงบริเวณตลาดวโรรส (กาดหลวง) จังหวัดเชียงใหม่ ราคาประมาณ 20 บาท โดยลงที่คิวรถหน้าธนาคารธนาคารออมสินจังหวัดลำพูน จากนั้นต่อรถสองแถวของบ้านทา แล้วลงที่หน้าศาลจังหวัดลำพูนก็จะถึงหมู่บ้านแม่สารบ้านตองพอดี ใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาที รถสองแถวมีตั้งแต่ 6 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็นหรือจะลงที่หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร แล้วเดินไปตลาดขัวมุง เข้าไปตรงล็อคที่ 8 เพื่อไปหาคุณเรวัต สิงห์ศักดิ์ (คุณอู๋) ซึ่งคุณอู๋จะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านด้วยตัวเอง


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดหัตถกรรมผ้าทอแม่สารบ้านตอง