ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง ได้รับการส่งเสริมจากกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุงให้เป็นตลาดประชารัฐต้องชม แห่งแรกของปี 2562 และเป็นตลาดประชารัฐต้องชมแห่งที่ 217 ของประเทศ ตลาดเกิดจากการที่ คนในชุมชนบ้านตลิ่งชัน เล็งเห็นความสำคัญของต้นไม้และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงร่วมมือกันจัดตั้งเป็น “ตลาดนัดต้นไม้ชายคลองและการท่องเที่ยวชุมชน ” เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ซื้อขาย ต้นไม้ งานศิลปะ-หัตกรรม อาหารและขนมพื้นบ้าน สินค้าพื้นถิ่น โดยมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน และส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อระบบนิเวศที่เกิดจากการอนุรักษ์และขยายพันธ์ต้นไม้หายากหลายชนิด เกิดการเพิ่มพื้นที่ป่า และไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามในชุมชน สร้างความประทับใจแก่คนในชุมชนและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน ดังสโลแกนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดพัทลุงที่กำหนดไว้ว่าเมือง เขา ป่า นา เล ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : ต้นไม้ งานศิลปะ-หัตกรรม อาหารและขนมพื้นบ้าน สินค้าพื้นถิ่น

ก่อตั้งเมื่อ : 21 มกราคม 2562
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 19 มกราคม 2562
วันเปิดทำการ : เสาร์  อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 09.00-17.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/Tongtreebank

เข้าชม 2,730 ครั้ง


สถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   150/1 หมู่ 2 ตำบล บ้านพร้าว อำเภอ ป่าพยอม จังหวัด พัทลุง 93110
    การเดินทาง : ติดถนนเอเซีย ก่อนถึง ม.ทักษิณ วิทยาเขตป่าพะยอมเพียง 500 เมตร


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดนัดต้นไม้ชายคลอง