ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
 
 

ตลาดน้ำนัดตันหยง

ประวัติความเป็นมา

          ตลาดน้ำนัดตันหยง เป็นตลาดที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตันหยง และองค์การบริหารส่วนตำบลมะนังยง ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่สอดคล้องกับลักษณะตลาดที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ สามารถพัฒนาเป็นตลาดประชารัฐต้องชมที่มีศักยภาพได้ และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเป็นตลาดเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีได้อีกด้วย เนื่องจากทำเลที่ตั้งของตลาดติดกับถนนสายหลัก (ถนนเพชรเกษม) และติดคลองตันหยง ซึ่งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอยะหริ่ง เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว วังยะหริ่ง สุเหร่าอาโห

ข้อมูลทั่วไป

สินค้าที่ซื้อขาย : สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ของชุมชน สินค้าอุปโภคบริโภค และอาหารต่าง ๆ ขนมพื้นบ้านที่หาทานกันได้ยาก

ก่อตั้งเมื่อ : 28 เมษายน 2562
ได้รับการส่งเสริมเมื่อ : 28 เมษายน 2562
วันเปิดทำการ : อาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ : 14.00-21.00 น.
Facebook : https://www.facebook.com/ตลาดน้ำนัดตันหยง-อยะหริ่ง-จปัตตานี-2088024444830051

เข้าชม 2,495 ครั้ง

บริเวณสถานที่ตั้งและรายละเอียดติดต่อ

ที่ตั้ง :   ตำบล มะนังยง อำเภอ ยะหริ่ง จังหวัด ปัตตานี 94150
   


ราคาสินค้าเกษตรของ ตลาดน้ำนัดตันหยง