ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน
ตลาดสด
ตลาดสิทธิปากท่อ
จังหวัด : ราชบุรี
เข้าชม 2,831 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : เทศบาลปากท่อ ตำบล ปากท่อ อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี 70140
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดสดเมืองทุ่งยั้ง
จังหวัด : อุตรดิตถ์
เข้าชม 2,847 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 1506 ถนน บรมอาสน์ ตำบล ทุ่งยั้ง อำเภอ ลับแล จังหวัด อุตรดิตถ์ 53210
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเทศบาลตำบลกุมภวาปี
จังหวัด : อุดรธานี
เข้าชม 2,808 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : - หมู่ 1 ถนน ชวลิต ตำบล กุมภวาปี อำเภอ กุมภวาปี จังหวัด อุดรธานี
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดสดศรียนต์
จังหวัด : เชียงใหม่
เข้าชม 2,850 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 258 หมู่ 3 ตำบล ต้นเปา อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดสดเทศบาลคอนสวรรค์
จังหวัด : ชัยภูมิ
เข้าชม 2,834 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ตำบล คอนสวรรค์ อำเภอ คอนสวรรค์ จังหวัด ชัยภูมิ 36140
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดไนท์บาซาร์
จังหวัด : บุรีรัมย์
เข้าชม 2,899 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนน จิระ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัด บุรีรัมย์ 31000
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเจ้าพระยา
จังหวัด : นนทบุรี
เข้าชม 2,875 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 65 หมู่ 10 ตำบล บางเลน อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดแม่สมจิตต์
จังหวัด : ภูเก็ต
เข้าชม 2,908 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 120 หมู่ 5 ถนน ปฏัก ตำบล กะรน อำเภอ เมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83100
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดสดเทศบาลตำบลนาทวี
จังหวัด : สงขลา
เข้าชม 2,878 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : ถนน เทศบาล 1-2 ตำบล นาทวี อำเภอ นาทวี จังหวัด สงขลา 90160
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดสดท่าวังทอง
จังหวัด : พะเยา
เข้าชม 2,854 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 135/2 หมู่ 8 ตำบล ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา 56000
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดสดเขาหลัก-บางเนียง
จังหวัด : พังงา
เข้าชม 2,794 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 48/17 ตำบล คึกคัก อำเภอ ตะกั่วป่า จังหวัด พังงา 82190
เปิดดู แผนที่
ตลาดสด
ตลาดเงินวิจิตร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เข้าชม 3,073 ครั้ง
สถานที่ตั้ง : 73 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง คลองต้นไทร เขต คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10600
เปิดดู แผนที่

ตลาดสด
 
ภาคกลาง 89 แห่ง
 
ภาคเหนือ 98 แห่ง
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 135 แห่ง
 
ภาคใต้ 33 แห่ง
 
ภาคตะวันออก 23 แห่ง
รวมทั้งหมด 378 แห่ง