ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวหอมมะลิ

วันที่ทำกิจกรรม : 19 มกราคม 2544
สถานที่ : จังหวัด นครราชสีมา

ความชื้นไม่เกิน 14.5% ราคาซื้อขายสูงกว่าราคาตลาด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวหอมมะลิ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
โรงสีไทยณรงค์กุดจิก
นาย สมบูรณ์ สิริประเสริฐศิลป์
127 หมู่ 4 ตำบล นากลาง อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา 30380
โทรศัพท์ 044-419627044-419-883 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรทำนา จังหวัดนครราชสีมา
กรุณาระบุ  
อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2544 - 30 มิถุนายน 2544
ปริมาณรวม : 900.000 ตัน

ข้าวหอมมะลิ

แหล่งผลิต : นครราชสีมา
ปริมาณตามสัญญา : 900.000 ตัน