ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 27 สิงหาคม 2545
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

หน่อไม้ฝรั่งทุกเกรด ยอดหน่อต้องตูม

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท สวิฟท์ จำกัด
กรุณาระบุ  
27/1 ซอย รามคำแหง 12 แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10240
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรหนองจอก
กรุณาระบุ  
หมู่ 7 ตำบล จรเข้เผือก อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี 71260
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 สิงหาคม 2545 - 31 สิงหาคม 2548
ปริมาณรวม : 234.910 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 234.910 ตัน