ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

หน่อไม้ฝรั่ง

วันที่ทำกิจกรรม : 31 ธันวาคม 2545
สถานที่ : จังหวัด กาญจนบุรี

ต้องเก็บเกี่ยวในวันส่งมอบเท่านั้น, ต้องคัดเกรด ตัดความยาวตามมาตรฐาน ห้ามแช่น้ำเพื่อเพิ่มน้ำหนัก และปราศจากสารพิษตกค้าง

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หน่อไม้ฝรั่ง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สนิท ราชา 82/5 หมู่ 1 ตำบล สนามแย้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 70190
โทรศัพท์ 034-691129,081-7059976 โทรสาร
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มส่งเสริมผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งบ้านหนองขุย บ้านหนองปล้อง
กรุณาระบุ  
ตำบล ด่านมะขามเตี้ย อำเภอ ด่านมะขามเตี้ย จังหวัด กาญจนบุรี 71260
ระยะเวลาส่งมอบ : 18 กันยายน 2545 - 18 กันยายน 2546
ปริมาณรวม : 1,825.000 ตัน

หน่อไม้ฝรั่ง

แหล่งผลิต : กาญจนบุรี
ปริมาณตามสัญญา : 1,825.000 ตัน