ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันที่ทำกิจกรรม : 18 ธันวาคม 2545
สถานที่ : จังหวัด น่าน

พันธ์ 888 เมล็ดข้าวโพดไม่รวมฝัก เปลือก และสิ่งเจือปน ช่วงส่งมอบมีฝนตกหนัก ไม่สามารถขนย้ายได้ อีกทั้งราคาข้าวโพดฯ สูงกว่าที่ทำสัญญาไว้ เกษตรกรจึงขายสินค้าให้กับโรงงานที่จังหวัดแพร่ที่ให้ราคาดีกว่า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
นาย สุนันท์ ผลเจริญ 98 ถนน ตรอกสะพานหัน แขวง จักรวรรดิ เขต สัมพันธวงศ์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สันติสุขกลุ่มนาน้อย
นาง สาคร ขัดโก
12 หมู่ 1 ตำบล ดู่พงษ์ อำเภอ สันติสุข จังหวัด น่าน 55210
ระยะเวลาส่งมอบ : 18 ธันวาคม 2545 - 27 ธันวาคม 2545
ปริมาณรวม : 500.000 ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แหล่งผลิต : น่าน
ปริมาณตามสัญญา : 500.000 ตัน