ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียม ณ บจก.อโกรไทย ยูเนี่ยน ปทุมธานี

วันที่ทำกิจกรรม : 19 มีนาคม 2562
สถานที่ : บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียมผ่านตลาดข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าภายใน 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 25 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นางสาว สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรปาย จำกัด
นาย สยมภู สุขก๋า
130 หมู่ 2 ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ 053-065598 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
ปริมาณรวม : 36.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 36.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 40 กก.
การชำระเงิน : โอนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ หลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นางสาว สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด
นางสาว ไขศรี กองแก้ว
367 หมู่ 12 ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110
มือถือ ไขศรี 089-853-5934
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
ปริมาณรวม : 36.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 36.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 40 กก.
การชำระเงิน : โอนเงินเข้าทุกวันศุกร์ หลังส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นางสาว สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสินค้าเกษตรบ้านห้วยโป่ง
นาง กรรณิภา ปัญญา
144/4 หมู่ 1 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000
มือถือ นางวิไล 093-934-3335
ระยะเวลาส่งมอบ : 15 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563
ปริมาณรวม : 72.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 15 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม 2563

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

1. กระเทียมหัว  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพ

2. กระเทียมแกะกลีบ  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

0.5 - 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 72.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 40 กก.
การชำระเงิน : โอนเงินทุกวันศุกร์ หลังส่งมอบสินค้า