ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายกระเทียมผ่านตลาดข้อตกลง 2565 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 16 ธันวาคม 2564
สถานที่ : ณ ห้องประชุมมูส โฮเทล โรงแรมมูส โฮเทล เชียงใหม่ ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

กรมการค้าภายใน โดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดกำหนดจัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “กระเทียม” ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ผู้รวบรวมท้องถิ่น ผู้ค้าส่ง ผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียม รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 52 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาย ธีรพงศ์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกระเทียมบ้านเป้า
นาย บุญเรือน ธิรังสี
313 หมู่ 5 ตำบล บ้านเป้า อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
มือถือ บุญเรือน 080-503-1484
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
ปริมาณรวม : 106.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 2 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิลวันจันทร์-อาทิตย์ โอนเงินวันศุกร์ถัดไป ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 6.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาย ธีรพงศ์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกระเทียมปลอดภัยบ้านม่วงคำ อำเภอแม่แตง
นาย สวัสดิ์ คำออน
22 หมู่ 4 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
ปริมาณรวม : 106.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 2 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิลวันจันทร์-อาทิตย์ โอนเงินวันศุกร์ถัดไป ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 6.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาย ธีรพงศ์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่บ้านหัวดง อำเภอแม่แตง
นาย สมยศ ใจบุญ
55/1 หมู่ 3 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
ปริมาณรวม : 60.100 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 2 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 50.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิลวันจันทร์-อาทิตย์ โอนเงินวันศุกร์ถัดไป ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 10.100 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาย ธีรพงศ์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
ว่าที่ ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ
141/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
ปริมาณรวม : 150.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

-  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
-  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
-  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
-  มีใบรับรอง GAP
 

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 2 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิลวันจันทร์-อาทิตย์ โอนเงินวันศุกร์ถัดไปผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
1. คุณภาพ-  หัวหอมแดง จุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
-  หัวหอมแดง ตัดแต่ง
-  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน
-  มีใบรับรอง GAP
2. ขนาดของผลผลิต :  ขนาดมากกว่า 2.5 ซม.
 

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 50.000 ตัน
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิลวันจันทร์-อาทิตย์ โอนเงินวันศุกร์ถัดไปผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
นาย ธีรพงศ์ อิ่มรัตนรัก
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กระเทียมตำบลศรีวิชัย
นาย สนั่น อุตมะ
165 หมู่ 11 หมู่บ้าน บ้านใหม่สวรรค์ ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน 51110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป

            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP

ขนาด

ชนิด เบอร์

เส้นผ่านศูนย์กลาง

กระเทียมตัดจุก 1 มากกว่า 3 ซ.ม.
  2 2 - 3 ซ.ม.
กระเทียมแกะกลีบ 1

มากกว่า 2 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 - 4 ซ.ม.)

  2

มากกว่า 1 ซ.ม.

(หรือแกะจากกระเทียมจุกไทยเบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 - 3 ซ.ม.)

 

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน นับจากวันตรวจรับสินค้า รวมบิลวันจันทร์-อาทิตย์ โอนเงินวันศุกร์ถัดไป ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นาง นางสิริวรรณ ชลวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกระเทียมปลอดภัยบ้านม่วงคำ อำเภอแม่แตง
นาย สวัสดิ์ คำออน
22 หมู่ 4 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 มกราคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 5.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 มกราคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1 คุณภาพ
           -  กระเทียมเป็นกลีบ ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ไม่มีฝ่อ รา เน่า
           -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
           -  น้ำหนักเต็ม เมื่อเอามาคัดที่บริษัทฯ แล้ว จะมีของเสียปนไม่เกิน 1 กก./40 กก. กรณี กระเทียมปลายปี                                                      
              จะมีของเสียปน ไม่เกิน 0.50 กก./40 กก.
           -  ต้องมีใบรับรอง GAP
  1.2 ขนาด 
           -  ตะแกรงเบอร์ 1
           -  ตะแกรงเบอร์ 2
           -  ตะแกรงเบอร์ 3
 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นาง สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่บ้านหัวดง อำเภอแม่แตง
นาย สมยศ ใจบุญ
55/1 หมู่ 3 ตำบล อินทขิล อำเภอ แม่แตง จังหวัด เชียงใหม่ 50150
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1. คุณภาพ
           -  กระเทียมเป็นกลีบ ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ไม่มีฝ่อ รา เน่า
           -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
           -  น้ำหนักเต็ม เมื่อเอามาคัดที่บริษัทฯ แล้ว จะมีของเสียปนไม่เกิน 1 กก./40 กก. กรณี กระเทียมปลายปี จะมีของเสียปน ไม่เกิน 0.50 กก./40 กก.
           -  ต้องมีใบรับรอง GAP
  1.2 ขนาด 
           -  ตะแกรงเบอร์ 1
           -  ตะแกรงเบอร์ 2
           -  ตะแกรงเบอร์ 3
 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 40 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
ดาบตำรวจ สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระเทียมตำบลแม่สาบ
นาย ศรีไพร นิยะรัตน์
75/1 หมู่ 8 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ 50250
มือถือ ศรีไพร 062-308-2889
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 พฤษภาคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
 1.1 คุณภาพ
           -  กระเทียมเป็นกลีบ ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ไม่มีฝ่อ รา เน่า
           -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
           -  น้ำหนักเต็ม เมื่อเอามาคัดที่บริษัทฯ แล้ว จะมีของเสียปนไม่เกิน 1 กก./40 กก. กรณี กระเทียมปลายปี                                                      
              จะมีของเสียปน ไม่เกิน 0.50 กก./40 กก.
           -  ต้องมีใบรับรอง GAP
   1.2 ขนาด
           -  ตะแกรงเบอร์ 1
           -  ตะแกรงเบอร์ 2
           -  ตะแกรงเบอร์ 3

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 40 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นาง สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
ว่าที่ ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ
141/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
ปริมาณรวม : 15.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1 คุณภาพ
           -  กระเทียมเป็นกลีบ ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ไม่มีฝ่อ รา เน่า
           -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
           -  น้ำหนักเต็ม เมื่อเอามาคัดที่บริษัทฯ แล้ว จะมีของเสียปนไม่เกิน 1 กก./40 กก. กรณี กระเทียมปลายปี                                                      
              จะมีของเสียปน ไม่เกิน 0.50 กก./40 กก.
           -  ต้องมีใบรับรอง GAP
   1.2 ขนาด
           -  ตะแกรงเบอร์ 1
           -  ตะแกรงเบอร์ 2
           -  ตะแกรงเบอร์ 3
 

 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 30 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
1.1 คุณภาพ
        
-  เป็นหอมแดงทั้งหัว มีสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
       -  ไม่มีศัตรูพืช ไม่มีความเสียหายต่อผลผลิต ไม่เสียหายจากอุณภูมิสูง และ/หรือต่ำ
       -  ไม่มีความชื้นผิดปกติ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ
1.2  ขนาดของผลผลิต :  
(มกอช. 1509 – 2551)
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.)
1 > 3.0
2 > 2.5 ถึง 3.0
3 > 2.0 ถึง 2.5
4 1.0 ถึง 2.0

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 30 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นาง สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ร้านมยุรีการค้า
นาง มยุรี เผ่าต๊ะใจ
48 หมู่ 1 ตำบล หนองล่อง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน 51120
มือถือ 091-980-9076
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566
ปริมาณรวม : 15.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1 คุณภาพ
           -  กระเทียมเป็นกลีบ ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ไม่มีฝ่อ รา เน่า
           -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
           -  น้ำหนักเต็ม เมื่อเอามาคัดที่บริษัทฯ แล้ว จะมีของเสียปนไม่เกิน 1 กก./40 กก. กรณี กระเทียมปลายปี                                                      
              จะมีของเสียปน ไม่เกิน 0.50 กก./40 กก.
           -  ต้องมีใบรับรอง GAP
   1.2 ขนาด
           -  ตะแกรงเบอร์ 1
           -  ตะแกรงเบอร์ 2
           -  ตะแกรงเบอร์ 3
 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 30 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2565 - 30 เมษายน 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
คุณภาพ
     - 
เป็นหอมแดงทั้งหัว มีสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
     -  ไม่มีศัตรูพืช ไม่มีความเสียหายต่อผลผลิต ไม่เสียหายจากอุณภูมิสูง และ/หรือต่ำ
     -  ไม่มีความชื้นผิดปกติ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ
1.2  ขนาดของผลผลิต :  
(มกอช. 1509 – 2551)
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.)
1 > 3.0
2 > 2.5 ถึง 3.0
3 > 2.0 ถึง 2.5
4 1.0 ถึง 2.0

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 30 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นาง สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอขุนยวม
นาย ทวีวิทย์ ดิบือแฮ
65 หมู่ 4 ตำบล แม่เงา อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 5.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1 คุณภาพ
           -  กระเทียมเป็นกลีบ ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ไม่มีฝ่อ รา เน่า
           -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
           -  น้ำหนักเต็ม เมื่อเอามาคัดที่บริษัทฯ แล้ว จะมีของเสียปนไม่เกิน 1 กก./40 กก. กรณี กระเทียมปลายปี                                                      
              จะมีของเสียปน ไม่เกิน 0.50 กก./40 กก.
           -  ต้องมีใบรับรอง GAP
  1.2 ขนาด 
           -  ตะแกรงเบอร์ 1
           -  ตะแกรงเบอร์ 2
           -  ตะแกรงเบอร์ 3
 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 30 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท อโกรไทย ยูเนี่ยน จำกัด
นาง สิริวรรณ ชนวัฒน์
8/27 หมู่ 10 ถนน เทพกุญชร ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
มือถือ 081-833-3221
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่กระเทียมตำบลศรีวิชัย
นาย สนั่น อุตมะ
165 หมู่ 11 หมู่บ้าน บ้านใหม่สวรรค์ ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ ลี้ จังหวัด ลำพูน 51110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566
ปริมาณรวม : 5.000 ตัน

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
คุณภาพ
   
-  เป็นหอมแดงทั้งหัว มีสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
   -  ไม่มีศัตรูพืช ไม่มีความเสียหายต่อผลผลิต ไม่เสียหายจากอุณภูมิสูง และ/หรือต่ำ
   -  ไม่มีความชื้นผิดปกติ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ
1.2  ขนาดของผลผลิต :  
(มกอช. 1509 – 2551)
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.)
1 > 3.0
2 > 2.5 ถึง 3.0
3 > 2.0 ถึง 2.5
4 1.0 ถึง 2.0

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 5.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ 30 กิโลกรัม
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้าแล้ว จะโอนเงินทุกวันศุกร์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีวายที ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
นาย นฤเบศร์ ผลไม้
633/48 ซอย เพิ่มสิน 20 แยก 2 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
มือถือ นายนฤเบศร์ ผลไม้ 085-121-1834
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
แปลงใหญ่กระเทียม หมู่ 4 ต.สันทราย
นาย โสภณ คำภีระ
144 หมู่ 4 ตำบล สันทราย อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณรวม : 10.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP

ขนาด  คละ 

 

 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้า ประมาณ 1 สัปดาห์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีวายที ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
นาย นฤเบศร์ ผลไม้
633/48 ซอย เพิ่มสิน 20 แยก 2 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
มือถือ นายนฤเบศร์ ผลไม้ 085-121-1834
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
แปลงใหญ่กระเทียม หมู่ 12 ต.แม่คะ
นาย วีระวัฒน์ พทธวงค์
28 หมู่ 7 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณรวม : 50.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP
 1.2  ขนาด  คละ
 


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 50.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้า ประมาณ 1 สัปดาห์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีวายที ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
นาย นฤเบศร์ ผลไม้
633/48 ซอย เพิ่มสิน 20 แยก 2 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
มือถือ นายนฤเบศร์ ผลไม้ 085-121-1834
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่ตำบลเมืองแหง
นางสาว บุษราคัม ใจซาง
150 หมู่ 10 ตำบล เมืองแหง อำเภอ เวียงแหง จังหวัด เชียงใหม่ 50350
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

.  ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP
 1.2  ขนาด คละ


แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้า ประมาณ 1 สัปดาห์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม หอมแดง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีวายที ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
นาย นฤเบศร์ ผลไม้
633/48 ซอย เพิ่มสิน 20 แยก 2 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
มือถือ นายนฤเบศร์ ผลไม้ 085-121-1834
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
ว่าที่ ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ
141/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณรวม : 80.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

.  ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP
 1.2  ขนาด  คละ
 


แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 70.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้า ประมาณ 1 สัปดาห์

หอมแดง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
1.1 คุณภาพ

-  เป็นหอมแดงทั้งหัว มีสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
-  ไม่มีศัตรูพืช ไม่มีความเสียหายต่อผลผลิต ไม่เสียหายจากอุณภูมิสูง และ/หรือต่ำ
-  ไม่มีความชื้นผิดปกติ ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม หรือรสชาติที่ผิดปกติ
1.2  ขนาดของผลผลิต :  
(มกอช. 1509 – 2551)
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง (ซม.)
1 > 3.0
2 > 2.5 ถึง 3.0
3 > 2.0 ถึง 2.5
4 1.0 ถึง 2.0

แหล่งผลิต : ลำพูน
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้า ประมาณ 1 สัปดาห์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีวายที ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
นาย นฤเบศร์ ผลไม้
633/48 ซอย เพิ่มสิน 20 แยก 2 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
มือถือ นายนฤเบศร์ ผลไม้ 085-121-1834
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอขุนยวม
นาย ทวีวิทย์ ดิบือแฮ
65 หมู่ 4 ตำบล แม่เงา อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP
 1.2  ขนาด  คละ
 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้า ประมาณ 1 สัปดาห์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท บีวายที ฟู๊ด ซัพพลาย จำกัด
นาย นฤเบศร์ ผลไม้
633/48 ซอย เพิ่มสิน 20 แยก 2 แขวง คลองถนน เขต สายไหม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10220
มือถือ นายนฤเบศร์ ผลไม้ 085-121-1834
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
ศุภชัยการเกษตร
นาย สมบูรณ์ ใส่ส่อง
11/3 หมู่ 5 ตำบล เวียงใต้ อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ 081-992-2387 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

.  ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP
 1.2  ขนาด  คละ
 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : หลังส่งมอบสินค้า ประมาณ 1 สัปดาห์

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด (น้ำพริกเผาแม่ประนอม)
นาย ไพศาล สมศรี
208 หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 089-852-7744
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรบ้านไม้ฮุง
นาง ทัศนีย์ มั่นคง
101 หมู่ 5 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565
ปริมาณรวม : 237.500 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP
 1.2  ขนาด 

ชนิด เบอร์ เส้นผ่าศูนย์กลาง
กระเทียมสด 1                                มากกว่า 3  ซม.
2     2 – 3  ซม.
กระเทียมแกะกลีบ  
1
มากกว่า 1  ซม.
หรือ แกะจากกระเทียมจุกไทย เบอร์ 1 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3–4 ซม.)
 
2
0.50 – 1 ซม.
หรือ แกะจากกระเทียมจุกไทย เบอร์ 2 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2–3 ซม.)

 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วันหลังจากส่งมอบสินค้า

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 30 เมษายน 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก.
การชำระเงิน : เครดิต 7 วันหลังจากส่งมอบสินค้า

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 37.500 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด) ดอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท น่านฟู๊ดโปรดักส์ (999) จำกัด
นาย จารุกิตติ์ อินปา
74 หมู่ 1 ตำบล ยม อำเภอ ท่าวังผา จังหวัด น่าน 55140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
แปลงใหญ่กระเทียม หมู่ 12 ต.แม่คะ
นาย วีรวัฒน์ พุทธวงค์
28 หมู่ 7 ตำบล แม่คะ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50110
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ปริมาณรวม : 4.000 ตัน

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : ลักษณะทั่วไป
 1.1  คุณภาพ
            -  กระเทียมสด ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว ไม่ติดราก เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  เก็บเกี่ยว 90-110 วัน
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  ตัดแต่งพร้อมดอง ก้านยาวไม่เกิน 3 - 3.5 ซม.
 1.2  ขนาด 
            -  ขนาดใหญ่ (ขนาดเท่าเหรียญ 5 บาทหรือมากกว่าขึ้นไป)
            -  ขนาดเล็ก (ขนาดน้อยกว่าเหรียญ 5 บาท)
            -  ขนาดจิ๋ว

            
 

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 4.000 ตัน
การบรรจุ : ใส่กระสอบปุ๋ยสีขาว เจาะรูระบายอากาศ
การชำระเงิน : เงินสด หรือวันถัดไปหากส่งสินค้าเกิน 5 โมงเย็น หรือ 3 วันหากติดวันหยุด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ซีทีเอส อุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด
นาย ทักษ์ทัช ยิ่งสินสุวิท
88/2 หมู่ 5 ตำบล หนองแฝก อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่ 50140
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
แปลงใหญ่กระเทียม หมู่ 7 ต.แม่นะ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่กระเทียมบ้านแม่อ้อ)
นาย สวาท นันติยะ
33/7 หมู่ 7 หมู่บ้าน บ้านแม่อ้อ ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ 50170
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฏาคม 2565
ปริมาณรวม : 21.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2565 - 31 กรกฏาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  กระเทียมพันธุ์ไทย กระเทียมกลีบต

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 21.000 ตัน
การบรรจุ : บรรจุถุงตาข่าย 20 กก. (ชั่งน้ำหนักหน้าโรงงาน)
การชำระเงิน : เครดิต 7 วัน หลังจากส่งมอบสินค้า

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ร้านมยุรีการค้า
นาง มยุรี เผ่าต๊ะใจ
48 หมู่ 1 ตำบล หนองล่อง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัด ลำพูน 51120
มือถือ 091-980-9076
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอขุนยวม
นาย ทวีวิทย์ ดิบือแฮ
65 หมู่ 4 ตำบล แม่เงา อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58140
ระยะเวลาส่งมอบ : 25 มีนาคม 2565 - 25 เมษายน 2565
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

กระเทียม

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 มีนาคม 2565 - 25 เมษายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

คุณภาพ
            -  กระเทียมตัดจุก ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  กระเทียมแกะกลีบ ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            -  มีใบรับรอง GAP
 


แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 10.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ
การชำระเงิน : เงินสด

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 25 มีนาคม 2565 - 25 เมษายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            
 

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้
ว่าที่ ร้อยตรี ชนะ ไชยชนะ
141/1 หมู่ 3 ตำบล บ้านโฮ่ง อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน 51130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
นาง เพ็ญจันทร์ กัลยา 138 หมู่ 1 หมู่บ้าน เมืองแปง ตำบล เมืองแปง อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58130
มือถือ 061-334-1369
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565
ปริมาณรวม : 100.000 ตัน

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 30 เมษายน 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            
 

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 100.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
 
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่อำเภอเชียงดาว
 
306 หมู่ 8 ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ 50170
มือถือ อินสอน 081-736-7513
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 6.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 6.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ตะวันพืชผล จำกัด
 
444 หมู่ 3 ถนน ประชาอุทิศ ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ 02-461-5080-5 โทรสาร 02-461-5088 มือถือ 089-683-7225 อีเมล์ tawan@tawanproduce.co.th เว็บไซต์ http://www.tawanproduce.co.th/about.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมฝาง จำกัด
 
147 หมู่ 7 ตำบล แม่ข่า อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่ 50320
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 6.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 6.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด (น้ำพริกเผาแม่ประนอม)
 
208 หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 089-852-7744
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอขุนยวม
 
65 หมู่ 4 ตำบล แม่เงา อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 37.500 ตัน

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 37.500 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด (น้ำพริกเผาแม่ประนอม)
 
208 หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 089-852-7744
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมและรวบรวมกระเทียมแห้ง
นาย ชนพนท์ พันเลิศ 090-056-1667
5 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000
มือถือ 064-902-1076
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 37.500 ตัน

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 37.500 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด (น้ำพริกเผาแม่ประนอม)
 
208 หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 089-852-7744
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตร
นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์จันทรสูตร
96 หมู่ 5 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000
มือถือ 087-184-4426
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 37.500 ตัน

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 37.500 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม (สด)
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็ม ที ฟู้ดส์แลนด์ จำกัด
 

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
 

ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565
ปริมาณรวม : 1,000.000 ตัน

กระเทียมสด

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มกราคม 2565 - 31 มีนาคม 2565

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า : คุณภาพ
            -  ต้องคงสภาพสมบูรณ์ เป็นหัว เนื้อแน่น ไม่งอก ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมสภาพ
            -  ต้องมีเปลือกหุ้มสมบูรณ์
            -  คัดสะอาด ไม่มีสิ่งปลอมปน เช่น เศษดิน หิน แก้ว ไม้กวาด หรือนอกเหนือที่ไม่ใช่กระเทียม
            
 

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 1,000.000 ตัน
การบรรจุ : ตะกร้า
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็ม ที ฟู้ดส์แลนด์ จำกัด
 

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกระเทียมแปลงใหญ่ตำบลเมืองแปง
นาย อุทิตย์ พิทยะเมที
209 หมู่ 1 หมู่บ้าน - ซอย - ถนน - ตำบล เมืองแปง อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58130
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 70.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 70.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็ม ที ฟู้ดส์แลนด์ จำกัด
 

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรปาย จำกัด
นาง วรรณวิไล สิงห์ใส
130 หมู่ 2 ตำบล ทุ่งยาว อำเภอ ปาย จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58130
โทรศัพท์ 053-065598 โทรสาร
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 75.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 75.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็ม ที ฟู้ดส์แลนด์ จำกัด
 

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
สหกรณ์การเกษตรแม่สะเรียง จำกัด
นางสาว ไขศรี กองแก้ว
367 หมู่ 12 ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58110
มือถือ ไขศรี 089-853-5934
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 95.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 95.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็ม ที ฟู้ดส์แลนด์ จำกัด
 

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมอำเภอขุนยวม
นาย ทวีวิทย์ ดิบือแฮ
65 หมู่ 4 ตำบล แม่เงา อำเภอ ขุนยวม จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58140
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 80.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 80.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา เทรดดิ้ง จำกัด
 
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตพืชผลทางการเกษตรบ้านไม้ฮุง
นาง ทัศนีย์ มั่นคง
101 หมู่ 5 ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอ เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด แม่ฮ่องสอน 58000
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 120.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : แม่ฮ่องสอน
ปริมาณตามสัญญา : 120.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา เทรดดิ้ง จำกัด
 
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กระเทียมตำบลแม่สาบ
นาย ศรีไพร นิยะรัตน์
75/1 หมู่ 8 ตำบล แม่สาบ อำเภอ สะเมิง จังหวัด เชียงใหม่ 50250
มือถือ ศรีไพร 062-308-2889
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 90.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 90.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กระเทียม
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา เทรดดิ้ง จำกัด
 
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
แปลงใหญ่กระเทียม หมู่ 7 ต.แม่นะ (ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่กระเทียมบ้านแม่อ้อ)
นาย สวาท นันติยะ
33/7 หมู่ 7 หมู่บ้าน บ้านแม่อ้อ ตำบล แม่นะ อำเภอ เชียงดาว จังหวัด เชียงใหม่ 50170
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
ปริมาณรวม : 60.000 ตัน

กระเทียมปึ๋ง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 มีนาคม 2565 - 31 พฤษภาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 60.000 ตัน
การบรรจุ : กระสอบ / กระสอบละ 10 กก. หรือ 20 กก.
การชำระเงิน : เงินสด