ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านตลาดข้อตกลง อมก๋อยปี 66 จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ทำกิจกรรม : 24 พฤศจิกายน 2565
สถานที่ : ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่

กรมการค้าภายใน โดยกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาดกำหนดจัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “สินค้าเกษตร” (มะเขือเทศ พริก ฟักทอง กะหล่ำปลี และบุก) ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสินค้าเกษตร อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการรับซื้อสินค้าเกษตร และผู้รวบรวม รวมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 45 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด (ตราสามแม่ครัว)
นาย เกียรติศักดิ์ จุมปามัญ
292 หมู่ 1 ถนน เชียงใหม่-ฝาง ตำบล ริมเหนือ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ตำบลยางเปียง
นาย ชัยวัฒน์ มติมหาชน
205 หมู่ 10 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 090-758-0526
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 800.000 ตัน

หมายเหตุ : ราคารับซื้อหน้าโรงงาน 4.50 บาทมะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 800.000 ตัน
การบรรจุ : รถบรรทุก
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา เทรดดิ้ง จำกัด
นาง จิตตรา ปัญญาชัย
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ตำบลแม่หลอง
นาย สุวรรณดี ราศีสง่า
47/1 หมู่ 3 ตำบล สบโขง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 096-348-6547
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 400.000 ตัน

มะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2565 - 31 พฤษภาคม 2566

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 400.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา เทรดดิ้ง จำกัด
นาง จิตตรา ปัญญาชัย
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลุกมะเขือเทศ ตำบลอมก๋อย
นาย สมชาย ค้ำจุนคีรีมาศ
27 หมู่ 13 ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 0864256186
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 300.000 ตัน

มะเขือเทศ

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 300.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะเขือเทศ
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มาตา เทรดดิ้ง จำกัด
นาง จิตตรา ปัญญาชัย
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ ตำบลม่อนจอง
นาย สุรวัช ส่วนลา
64 หมู่ 2 ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 0639419787
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 400.000 ตัน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565

ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

มะเขือเทศผลใหญ่(ท้อ)

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 200.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริก
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด
นาง เครือมาศ อินทรชัย
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ตำบลอมก๋อย
นาย แต่ง วงศ์จี๋
499 หมู่ 4 ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 0821985690
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566
ปริมาณรวม : 15.000 ตัน

พริกมัน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 15.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริก
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด
นาง เครือมาศ อินทรชัย
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ตำบลยางเปียง
นาย ศักดิ์สิทธิ์ วนาสมบูรณ์
37 หมู่ 10 ตำบล ยางเปียง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 0801278576
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566
ปริมาณรวม : 15.000 ตัน

พริกมัน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 15.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : พริก
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เอ็มที ฟรุ๊ตแลนด์ จำกัด
นาง เครือมาศ อินทรชัย
179 หมู่ 5 ตำบล น้ำบ่อหลวง อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ 50120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริก ตำบลอมก๋อย
นาย สุวรรณ ดีแฮ
499 หมู่ 4 ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 0821985690
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

พริกมัน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : บุก
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรด เลม่อน
นางสาว ชมพูนุท เครือมณี
43/1 หมู่ 2 ซอย 6 ตำบล แช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกบุก ตำบลแม่ตื่น
นาย บุญชวน มูลละ
181 หมู่ 5 อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่
มือถือ 0616121756
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566
ปริมาณรวม : 20.000 ตัน

บุก

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤศจิกายน 2565 - 30 เมษายน 2566

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 20.000 ตัน
การบรรจุ : ชั่งน้ำหนักขึ้นรถ
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : บุก
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรด เลม่อน
นางสาว ชมพูนุท เครือมณี
43/1 หมู่ 2 ซอย 6 ตำบล แช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกบุก ตำบลนาเกียง
นาย เป็งสุข เปรมไผทพิทักษ์
159 หมู่ 20 ตำบล นาเกียน อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่
มือถือ 0909674263
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2565 - 31 ตุลาคม 2566
ปริมาณรวม : 30.000 ตัน

บุก

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่
ปริมาณตามสัญญา : 30.000 ตัน
การบรรจุ : ชั่งน้ำหนักขึ้นรถ
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฟักทอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรด เลม่อน
นางสาว ชมพูนุท เครือมณี
43/1 หมู่ 2 ซอย 6 ตำบล แช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกฟักทอง ตำบลนาเกียง
นาย เป็งสุข เปรมไผทพิทักษ์
159 หมู่ 20 ตำบล นาเกียน อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่
มือถือ 0909674263
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
ปริมาณรวม : 700.000 ตัน

ฟักทอง

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

คุณภาพ/มาตรฐานสินค้า :

ลักษณะทั่วไป
 1. คุณภาพ

-  เป็นฟักทองทั้งผล ผลมีขั้วติดอยู่
-  ลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นผลฟักทองสด 
-  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ / ไม่มีรอยช้ำที่ทำให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย / ไม่มีรายแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง / ไม่มีร่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง / ไม่มีกลิ่นแปลกปลอม และหรือรสชาติที่ผิดปกติ
 2. ขนาด (ผลของฟักทองพิจารณาจากน้ำหนักต่อผล)      

ขนาด

น้ำหนักต่อผล (กิโลกรัม)

1

มากกว่า 5

2

มากกว่า 4 ถึง 5

3

มากกว่า 3 ถึง 4

4

มากกว่า 2 ถึง 3

5

มากกว่า 1.5 ถึง 2

6

มากกว่า 1 ถึง 1.5

7

มากกว่า 0.5 ถึง 1

8

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5


ปริมาณตามสัญญา : 700.000 ตัน
การบรรจุ : ชั่งน้ำหนักขึ้นรถ
การชำระเงิน : เงินสด

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : ฟักทอง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรด เลม่อน
นางสาว ชมพูนุท เครือมณี
43/1 หมู่ 2 ซอย 6 ตำบล แช่ช้าง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่ 50130
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
 
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 พฤษภาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

วันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด : 2 ธันวาคม 2565 - 2 ธันวาคม 2565

แหล่งผลิต : เชียงใหม่

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กะหล่ำปลี
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด (น้ำพริกเผาแม่ประนอม)
 
208 หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 089-852-7744
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีอำเภออมก่อย
นาย สุรชัย ปู่เงิน
272 หมู่ 3 ตำบล อมก๋อย อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 095-636-2176
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มกราคม 2565 - 30 กันยายน 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : กะหล่ำปลี
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท ยิ่งไพศาลการเกษตร จำกัด (น้ำพริกเผาแม่ประนอม)
 
208 หมู่ 19 ตำบล มะเขือแจ้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน 51000
มือถือ 089-852-7744
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลี ตำบลม่อนจอง
นาย สุรวัช ส่วนลา
64 หมู่ 2 ตำบล ม่อนจอง อำเภอ อมก๋อย จังหวัด เชียงใหม่ 50310
มือถือ 0639419787
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 ธันวาคม 2565 - 30 มิถุนายน 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน