ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย มะม่วง ผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ทำกิจกรรม : 9 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ :