ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย มะม่วง ผ่านตลาดข้อตกลง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ทำกิจกรรม : 9 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่ : โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “มะม่วง”ผ่านตลาดข้อตกลง โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรจากจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร

และสุโขทัย
ประมาณ 15 กลุ่ม ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้รวบรวม และผู้ส่งออก

ประมาณ 12 ราย รวมทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 60 คน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ไพโรจน์ คล้ายแก้ว
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ
นางสาว ชลธิชา ช่างประดิษฐ์
83 หมู่ 13 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ไพโรจน์ คล้ายแก้ว
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกตำบลไทรย้อยอำเภอเนินมะปราง
นาย สุทัศน์ ศิริ
86 หมู่ 7 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาย เทพรส เนตรสุวรรณ
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพบ้านวังน้ำบ่อ
นางสาว ชลธิชา ช่างประดิษฐ์
83 หมู่ 13 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 30 เมษายน 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
นาย เทพรส เนตรสุวรรณ
30/39-50 หมู่บ้าน เดอะมอลล์งามวงศ์วาน ช้้น8 ถนน งามวงศ์วาน ตำบล ท่าทราย อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-555-1111 โทรสาร อีเมล์ careers@themall.co.th เว็บไซต์ http://themallgroup.com/careers/index.php
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงคุณภาพวังน้ำบ่อ อ.เนินมะปราง
นางสาว ชลธิชา ช่างประดิษฐ์

ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 30 เมษายน 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
นาย ไพโรจน์ คล้ายแก้ว
99/9 หมู่ 2 ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบล บางตลาด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-831-7300 ต่อ7332 โทรสาร เว็บไซต์ http://www.tops.co.th/
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลตำบลวังทับไทร
นาย สายันฑ์ บุญยิ่ง
56/1 หมู่ 1 ตำบล วังทับไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร 66160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท แอลเคมมิส จำกัด
นาย ไกรธวัช ศรีเบ็ญจรัตน์
1011 หมู่บ้าน ตึกศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120
และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ต.คลองทราย อ.สากเหล็ก
นาย เสน่ห์ กองแก้ว

ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด
นางสาว จินดาภา เทวกุล ณ อยุธยา

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนซับพุทธา อ.ชนแดน
นางสาว ภัคศญาภรณ์ เตียวสุขสกล

ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด
นางสาว จินดาภา เทวกุล ณ อยุธยา

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มพัฒนาคุณภาพไม้ผลตำบลวังทับไทร
นาย สายันฑ์ บุญยิ่ง
56/1 หมู่ 1 ตำบล วังทับไทร อำเภอ สากเหล็ก จังหวัด พิจิตร 66160
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด
นางสาว จินดาภา เทวกุล ณ อยุธยา

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วง ม.5 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง
นาย เจตน์ ศรีสมุทร์

ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด
นางสาว จินดาภา เทวกุล ณ อยุธยา

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกตำบลไทรย้อยอำเภอเนินมะปราง
นาย สุทัศน์ ศิริ
86 หมู่ 7 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท มิสเตอร์ฟรุ๊ตตี้ จำกัด
นางสาว จินดาภา เทวกุล ณ อยุธยา

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
วิสาหกิจชุมชนสวนเกษตรร่วมใจบ้านคลองยาง
นางสาว กนกกร เคียงคู่
จังหวัด สุโขทัย
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 - 31 พฤษภาคม 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน

สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน : มะม่วง
สัญญานี้ทำขึ้นระหว่าง ผู้ซื้อ :
ชื่อผู้ซื้อ ที่อยู่
บริษัท วันพิษณุโลก จำกัด
นาย สุพัฒน์ เผ่าธัญลักษณ์

และ ผู้ขาย :
ชื่อผู้ขาย ที่อยู่
กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงส่งออกตำบลไทรย้อยอำเภอเนินมะปราง
นาย สุทัศน์ ศิริ
86 หมู่ 7 ตำบล ไทรย้อย อำเภอ เนินมะปราง จังหวัด พิษณุโลก 65190
ระยะเวลาส่งมอบ : 1 มีนาคม 2566 - 30 เมษายน 2566
ปริมาณรวม : 0.000 ตัน