ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

การจัดอบรม/ประชุมเชื่อมโยงการซื้อขาย

วันที่ทำกิจกรรม : 21 เมษายน 2566
สถานที่ : โรงแรมบูลแรบบิท อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตำบล ท่าช้าง อำเภอ เมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี

กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 66 และได้มอบให้กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด ดำเนินการจัดประชุมเชื่อมโยงการซื้อขาย “ผลไม้ภาคตะวันออก” ระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และสระแก้วกับ ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้ประกอบการรับซื้อผลไม้ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก และโรงงานแปรรูป โดยใช้สัญญาข้อตกลงมาตรฐานของกรมการค้าภายใน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : 70 คน