ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

รมว.พาณิชย์ เปิดงาน Food & Fish @ พังงา "สดจริง หรอยจัง เลพังงา" ยกทะเลสด ๆ ในพื้นที่มาจำหน่าย พร้อมสินค้าธงฟ้า ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจพังงา

วันที่ : 28 ก.ย. 63
วันนี้ 28 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน Food & Fish @ พังงา "สดจริง หรอยจัง เลพังงา" ณ บริเวณถนนหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา (หลังเก่า) อําเภอเมือง จังหวัดพังงา เป็นงานช่วยพังงากระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา ภาคเอกชน เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสากรรมจังหวัด สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว สภาเกษตรกร สภาประมง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ร่วมงานจำนวนมาก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กันยายน -1 ตุลาคม 2563 นี้ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับจังหวัดพังงา และภาคเอกชน ได้จัดงานขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจในจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง

เข้าชม 1,262 ครั้ง