ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด 
ระบบตลาดและเครื่องมือทางการตลาด
กองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด กรมการค้าภายใน

อธิบดีกรมการค้าภายใน ร่วมเปิดงาน สืบสานเทศกาลกินเจ "อิ่มใจ อิ่มบุญ สบายกระเป๋า

วันที่ : 16 ต.ค. 63
เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดีกรมการค้าภายใน รักษาราชการอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดงาน “พาณิชย์ร่วมสืบสานเทศกาลกินเจ อิ่มใจ อิ่มบุญ สบายกระเป๋า” โดยมี นางสาวพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายกรนิจ โนนจุ้ย ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและบริหารระบบตลาด และนายอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ร่วมเปิดงาน ซึ่งกรมการค้าภายในได้ร่วมกับภาคเอกชน ตลาดกลางสินค้า ห้างค้าปลีก ส่งเสริมช่องทางตลาด และกระตุ้นการบริโภคผักผลไม้ ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย การผลิตและการตลาดแบบครบวงจรระหว่างเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภค ในช่วงเทศกาลกินเจ

เข้าชม 1,106 ครั้ง